18 Tháng Sáu 2024  
..:: Trang chủ » Trang tin các phòng nghiên cứu »  Phòng Địa chất - Địa mạo biển » Thông tin chuyên gia ::..   Đăng nhập
 Phòng Địa chất - Địa mạo biển Đóng
    
 Số lượt truy cập Đóng
    
 Người Online Đóng
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 11269
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 11269

Đang Online Đang Online:
    
 Thông tin chuyên gia Đóng

  

   

 Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Vĩnh Nguyên - Nha Trang

 

  Số điện thoại: 84.583.590326, 0913463778

 

 Số fax: 84.58.590034

   Email:  batrungpham@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

  Lý lịch khoa học

   Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu 

 •  

   Nghiên cứu quản lý tổng hợp đới ven bờ thông qua các nghiên cứu chuyên ngành như nghiên cứu mức độ nhạy cảm môi trường, phân vùng chức năng và quy hoạch lãnh thổ, xói lở - bồi tụ ven bờ....

 •  Xây dựng các loạt bản đồ, ứng dụng hải dương học, quản lý tổng hợp đới bờ.… làm cơ sở cho việc xây dựng giải pháp phát triển bền vững.

  Các bài báo đã công bố

 

 1. Trịnh Thế Hiếu, Phạm Bá Trung, Lê Phước Trình, Nguyễn Đức Ái, Đỗ Minh Tiệp, Nguyễn Hửu Sửu, Nguyễn Đình Đàn, Lê Đình Mầu Sự biến đổi và xu thế phát triển bờ khu vực cửa Đại – Hội An, tỉnh Quảng Nam. Tuyển tập Báo cáo khoa học. Hội nghị khoa học BIỂN ĐÔNG - 2000. Nha Trang. Nhà xuất bản Nông nghiệp. TP Hồ Chí Minh, 2001. 

 

 2. Phạm Bá Trung, Nguyễn Hửu Sửu. Sự biến đổi địa hình bờ và đáy biển khu vực Cửa Đại – Hội An, tỉnh Quảng Nam từ năm 1999 đến 2001. Tuyển tập Báo cáo khoa học. Hội nghị khoa học BIỂN ĐÔNG - 2002. Nha Trang, trang 93 -104. Nhà xuất bản Nông nghiệp. TP Hồ Chí Minh, 2004.

 

 3. Trịnh Thế Hiếu, Phạm Bá Trung, Đỗ Minh Tiệp, Nguyễn Hửu Sửu.  Status of the shore area from Tien Giang to Ca Mau – causes of accumulation and erosion. Collection of marine research works, vol. X. 2000.

 

 4. Đỗ Minh Tiệp, Nguyễn Đức Ái, Phạm Bá Trung. Đánh giá ảnh hưởng của hoạt động tân kiến tạo lên quá trình xói lở - bồi tụ vùng cửa sông ven biển từ Đà Nẵng tới sa Huỳnh. Tuyển tập nghiên cứu biển Tập XI, trang 69 – 78. Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật 2001.

 

  5. Lê Phước Trình, Phạm Bá Trung, Nguyễn Hữu Sửu. Những đặc trưng xói lở – bồi tụ và biến đổi địa hình vùng Cửa Đại (Hội An) qua 2 năm 1999 – 2001. Tuyển tập nghiên cứu biển Tập XIII, trang  . Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật 2003.

 

  6. Nguyễn Đức Thái, Đỗ Minh Tiệp, Nguyễn Đức Ái, Phạm Bá Trung. Địa chất và khoáng sản khu vực đảo Lý Sơn. Tập san Địa Chất Thủy Văn – Địa Chất Công Trình Miền Trung Việt Nam, Số 8, trang 85 -91, Nha Trang 2003.

 

  7. Trịnh Thế Hiếu, Nguyễn Đình Đàn, Phạm Bá Trung, Nguyễn Đức Ái, Nguyễn Bá Xuân. Đặc trưng điều kiện tự nhiên và môi trường vịnh Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Hội nghị khoa học và công nghệ các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (Lần thứ 7) trang 47 -58.Quy Nhơn 12-2003.

 

 8. Trịnh Thế Hiếu, Phạm Bá Trung, Nguyễn Đức Ái, Võ Văn Quang, Nguyễn Xuân Vỵ. Hình thái địa hình và hiện trạng nguồn lợi sinh vật các rạn san hô khu vực cù Lao Xanh- Hòn Đất – Hòn Khô –Tp Quy Nhơn. Hội nghị khoa học và công nghệ các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (Lần thứ 7) trang 422 -435.Quy Nhơn 12-2003.

 

  9. Trịnh Thế Hiếu, Nguyễn Văn Long, Phan Kim Hoàng, Nguyễn Đức Ái, Phạm Bá Trung, Trần Quang Kiến. Hiện trạng cảnh quan và nguồn lợi cá rạn san hô khu vực quần đảo Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam. Tạp chí khoa học và công nghệ biển 2 (T.5). trang  25 -38. Hà Nội 2005

 10. Phạm Bá Trung, Lê Phước Trình. Về tình hình xen kẽn xói lở - bồi tụ bờ biển cửa Đại (Hội An) và điểm mốc chuyển đổi của chúng. Hội nghị 60 năm địa chất Việt Nam.

 

11. Đỗ Minh Tiệp, Phạm Bá Trung. Quá Trình hình thành bán đảo Cam Ranh và ảnh hưởng của bán đảo đến hoạt động địa chất trong vùng. Tập san Địa Chất Thủy Văn – Địa Chất Công Trình Miền Trung Việt Nam, Số 11, trang 60 -67, Nha Trang 2006.

 

12.Trịnh Thế Hiếu, Phạm Bá Trung. Cảnh quan tự nhiên và hiện trạng khai thác tài nguyên trên các cồn nổi, bãi bồi vùng hạ lưu sông Cổ Chiên (Địa phận tỉnh Trà Vinh). Tuyển tập nghiên cứu biển Tập XV, trang 56 – 66. Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật 2006.

 

 13. Nguyễn Đình Đàn, Trịnh Thế Hiếu, Đỗ Minh Tiệp, Phạm Bá Trung, Tôn Nữ Mỹ Dư, Trần Văn Bình. Đặc điểm địa chất - địa mạo thềm biển ven bờ Bình Lập, Cam Lập, Cam Ranh, Khánh Hòa. Hội nghị khoa học địa chất biển toàn quốc lần thứ nhất (Hạ Long 10/2008) trang 275-283. Nhà xuất bản khoa học tự nhiện và công nghệ.

 

  14. Trịnh Thế Hiếu, Đỗ Minh Tiệp, Phạm Bá Trung. Bàn về nguồn gốc quặng Titan ở vùng bờ biển Quảng Nam. Tạp chí khoa học và công nghệ biển.Tập 10. Hà Nội 2010.

 

 15. Phạm Bá Trung, Lê Đình Mầu, Lê Phước Trình. Vấn đề bồi lấp ở các cửa biển Sa huỳnh (Quảng Ngãi), Tam Quan và Đề Gi (Bình Định), do tác động của các kiểu kè mỏ hàn. Tạp chí khoa học và công nghệ biển tập 10 trang 2-15 Hà Nội 2010.

 

 16. Phạm Bá Trung, Trịnh Thế Hiếu. Nguyễn Đình Đàn, Trần Văn Bình. Đặc điểm địa hình và trầm tích đáy vịnh Cà Ná. Hội nghị khoa học kỷ niệm 35 năm thành lập Viện khoa học và công nghệ Việt Nam. trang 134-140. Hà Nội 2010.

 

 

 17. Phạm Bá Trung, Lê Đình Mầu. Hiện trạng các công trình bảo vệ bờ biển cửa sông tỉnh Quảng Nam. Tạp chí khoa học và công biển; Tập 17, số 4a; 2017: 45-54.

 

 18. Phạm Bá Trung, Lê Đình Mầu, Trần Văn Bình. Những tác động của các dự án  nạo vét luồng lạch tận thu cát nhiễm mặn ở các cửa sông  ven biển Bình Thuận - Ninh Thuận. Tạp chí khoa học và công nghệ biển, tập 19, số 4A, 2019, tr.55-66.

 

 19. Richard Pokorný, Pham Ba Trung “The trace fossils in Da Lat Basin (Nha Trang district, khanh Hoa province, SE Vietnam”. Geosience Research Reports. Vol.50, 2017.  Zpávy o geologických výzkumech.. ISSN 2336-5757(online); ISSN 0514-8057 (print). Pages: 141-146.

20. Vu Tuan Anh, Pham Ba Trung, Kim-Anh Nguyen, Yuei-An Liou, MinhThu Phan “Human Impacts on Estuarine Erosion-Deposition in Southern Central Vietnam: Observation and Hydrodynamic Simulation”. Sustainability 2021, 13, 8303.h

ttps://doi.org/10.3390/su13158303.

  21. Yu.V. Kirichenko, Ngo Tran Thien Quy, pham Ba Trung, Nguyen Thi Tham, Doan Thi Thuy. Geological Characteristics, potential and Genesis of Iron-Manganese Ore formation at the Bottom of the Southwestern Part of the South China Sea. Part 1. Geological Characteristics of Subsea Deposits, Exploration Methods and Techniques. Russian Mining industry Journal N01/2022.

 

 

https://doi.org/10.30686/1609-9192-2022-1-104-109.

22. Yu.V. Kirichenko, Ngo Tran Thien Quy, Pham Ba Trung, NguyenThi Tham, Doan Thi Thuy. Geological Characteristics, potential and Genesis of Iron-Manganese Ore formation at the Bottom of the Southwestern Part of the South China Sea. Part 2. Results ò studying ore samples from the bottom of the South China sea. Russian Mining industry Journal N02/2022.

 

 

https://doi.org/10.30686/1609-9192-2022-2-67-75 

                    

 

Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Vĩnh Nguyên - Nha Trang
Sô điện thoại: 84.58.3590326
Số fax: 84.58.3590034
Email: tranbinhion@gmail.com

   
Lý lịch khoa học
 
Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu
 •  Nghiên cứu địa mạo động lực, tai biến thiên nhiên, ứng dụng công nghệ viển thám trong nghiên cứu địa mạo bờ biển
Các bài báo đã công bố
 1.  Đỗ Minh Tiệp, Trần Văn Bình. 2008. Địa mạo thềm biển Bình Lập. Tuyển tập báo cáo KH Hội nghị khoa học địa chất biển toàn quốc lần thứ nhất. Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và công nghệ. Hà Nội, 2008.
 2. Nguyễn Đình Đàn, Trịnh Thế Hiếu, Đỗ Minh Tiệp, Phạm Bá Trung, Tôn Nữ Mỹ Dư, Trần Văn Bình. Đặc điểm địa hình – Địa mạo thềm biển ven bờ Bình Lập, Cam Lập, Cam Ranh, Khánh Hòa. Tuyển tập báo cáo KH Hội nghị khoa học địa chất biển toàn quốc lần thứ nhất. Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và công nghệ. Hà Nội, 2008.
 3. Trần Văn Bình, Trịnh Thế Hiếu. Sự biến đổi hình thái địa hình bãi và đường bờ tại một số khu vực bờ biển Nam Trung Bộ theo thời gian (2007-2008). Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển T10 (2010). số 2. Tr 15-29.
 4. Phạm Bá Trung, Trịnh Thế Hiều, Nguyễn Đình Đàn, Trần Văn Bình. Đặc điểm địa hình và trầm tích đáy vịnh Cà Ná. Tuyển tập Báo cáo Hội nghị kỷ niệm 35 năm thành lập Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam. Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và công nghệ. Hà Nội, 2010.
 5. Lê Đình Mầu, Phạm Bá Trung, Trần Văn Bình, 2018. Erosion features along Cua Dai beach, Hoi An city, Quang Nam province, Vietnam. Tạp chí KH&CN biển; Tập 18, số 4A/2018, pp. 21 – 31. ISSN: 1859 – 3097.
 6. Trần Văn Bình, Nguyễn Đình Đàn, Bùi Hồng Long, Phạm Bá Trung, Trịnh Minh Cường, Nguyễn Hữu Hải. Đặc điểm biến đổi hình thái địa hình bãi biển Nha Trang, Khánh Hòa. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển; Tập 18, Số 2; 2018: 124-133.

 

Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Vĩnh Nguyên - Nha Trang
Số điện thoại: 84.58.3590326
Số fax: 84.58.3590034
Email: huuhai462@yahoo.com.vn

 
Lý lịch khoa học
 
Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu
 
Các bài báo đã công bố

1. Phan Minh Thụ, Nguyễn Hữu Huân, Nguyễn Trịnh Đức Hiệu, Nguyễn Minh Hiếu, Nguyễn Kim Hạnh, Lê Trần Dũng, Hoàng Trung Du, Phạm Thị Miền, Lê Trọng Dũng, Trần Thị Minh Huệ, Nguyễn Hữu Hải. Đặc điểm phân rã sinh học chất hữu cơ ở các vực nước ven bờ thành phố Nha Trang.

2. Hoàng Trung Du, Nguyễn Hữu Huân, Võ Hải Thi, Lê Trọng Dũng, Lê Trần Dũng, Nguyễn Hữu Hải. Đánh giá hiện trạng và xem xét khả năng ảnh hưởng của hoạt động nuôi lồng bè đối với chất lượng môi trường trầm tích vịnh Vũng Rô, tỉnh Phú Yên.

 3. Nguyen Thanh Danh, Dang Chi Hien, Nguyen Huu Hai, Nguyen Thị Tram Chau. Nghiên cứu phản ứng Sonogashira trên xúc tác nano pd (0) 

4. Trần Văn Bình, Nguyễn Đình Đàn, Phạm Bá Trung, Nguyễn Hữu Hải, 2019. Đánh giá sự thay đổi đường bờ biển khu vực cửa sông Đà Rằng, tỉnh Phú Yên (2000 – 2018). TT. Khoa học và Công nghệ, Sở KH&CN tỉnh Phú Yên, số 3 – 2019, tr. 5- 8 và 22,23. ISSN. 2354 – 1180.

 

 

 

    
 Cơ cấu phòng Đóng
    
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm