22 Tháng Giêng 2019  
..:: Trang chủ » Trang tin các phòng nghiên cứu » Phòng Động vật có xương sống biển » Hoạt động khoa học ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
GHI NHẬN CÁC LOÀI CÁ QUÝ HIẾM VÙNG BIỂN NAM TRUNG BỘ TỪ 2006-2014

Khoảng 25 loài cá quý hiếm có trong danh mục Sách đỏ Việt Nam, thuộc 20 giống, 16 họ và 11 bộ ở vùng biển Nam Trung Bộ được ghi nhận từ 2006-2014.

 

 

 

Các loài cá quý hiếm có trong Sách đỏ Việt Nam, ghi nhận từ 2006-2014

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Administrator Account
Ngày đăng: 10/07/2016
Số lượt người xem: 526

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm