Thursday, March 04, 2021  
..:: Trang chủ » Trang tin các phòng nghiên cứu » Phòng Động vật có xương sống biển » Hoạt động khoa học ::..   Login
 Article Details
PHÁT HIỆN MỘT LOÀI CÁ MỚI CHO KHOA HỌC, GIỐNG OPHICHTHUS Ở VÙNG BIỂN VIỆT NAM

Chuyên gia phòng Động vật có Xương sống biển, viện Hải dương học, phối hợp chuyên gia Đài Loan và Nhật Bản mô tả 1 loài cá chình rắn mới cho khoa học

Nhóm tác giả:  Võ Văn Quang, Yusuke Hibino and Hsuan-Ching Ho, năm 2019 đã mô tả một loài cá chình rắn thuộc giống Ophichthus cho khoa học dựa trên 2 mẫu vật thu được từ cảng cá Kỳ Hà, được đánh bắt ở độ sâu 40-60m. Loài cá này được đặt tên cá chình rắn Việt Nam: Ophichthus vietnamensis, chi tiết  truy cập vào trang: http://zoolstud.sinica.edu.tw/58.htm

Mẫu Paratype của Ophichthus vietnamensis

 

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Administrator Account
Date Posted: 4/28/2020
Number of Views: 139

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search