Friday, February 21, 2020  
..:: Trang chủ » Trang tin các phòng nghiên cứu » Phòng Động vật có xương sống biển » Hoạt động khoa học ::..   Login
 Phòng Động vật có xương sống biển Minimize
    
 Số lượt truy cập Minimize
    
 Người Online Minimize
People Online People Online:
Visitors Visitors: 102
Members Members: 1
Total Total: 103

Online Now Online Now:
01: vtmai
    
 Tin tức Minimize


 Phần mềm Endnote rất hữu dụng trong quản lý, sử dụng và viết tài liệu tham khảo trong các báo cáo khoa học. Có một số tài liệu hướng dẫn, chúng tôi tóm tắt các mục sau đây để các bạn quan tâm tìm hiểu.

Read More...


Kết quả điều tra trong năm 2014 của đề tài VAST06.05/14-15 "Điều tra, đánh giá nguồn cá bố mẹ và con giống tự nhiên của họ cá Mú (Serranidae) ở vùng biển Nam Trung Bộ (từ Đà Nẵng đến Bình Thuận) và đề xuất biện pháp khai thác bền vững" kết hợp với các nghiên cứu trước đây, cho thấy vùng biển ven bờ tỉnh Khánh Hòa có thành phần loài cá mú (Serranidae) khá đa dạng với 36 loài loài thuộc 11 giống.

Read More...


 Trong năm 2014, Phòng Động Vật có xương sống đã triển khai thực hiện 02 đề tài do phòng chủ trì và tham gia thực hiện các nội dung nghiên cứu một số đề tài và dự án. Các hoạt động nghiên cứu triển khai đúng tiến độ và đạt được kết quả.

 

 

 

Read More...


Trong tháng 4/2014, các cán bộ phòng Động vật có xương sống, tham gia một lớp tập huấn "Giám định pháp y về động vật hoang dã bằng phương pháp hình thái học" tại Hà Nội và tham gia hội thảo khoa học IOC-WESPACT lần thứ IX tổ chức tại Nha Trang

 

Read More...


Page 3 of 4First   Previous   1  2  [3]  4  Next   Last   

    
 Cơ cấu phòng Minimize
    
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search