Friday, February 21, 2020  
..:: Trang chủ » Trang tin các phòng nghiên cứu » Phòng Động vật có xương sống biển » Hoạt động khoa học ::..   Login
 Phòng Động vật có xương sống biển Minimize
    
 Số lượt truy cập Minimize
    
 Người Online Minimize
People Online People Online:
Visitors Visitors: 111
Members Members: 1
Total Total: 112

Online Now Online Now:
01: vtmai
    
 Tin tức Minimize

 Tóm tắt quá trình hoạt động của Phòng Động vật có Xương sống biển

Từ ngày thành lập, Phòng Động vật có Xương sống biển đã thực hiện nhiều đề tài và dự án khoa học công nghệ biển. Tập thể cán bộ của phòng qua các thời kỳ đã có những đóng góp thiết thực trong nghiên cứu khoa học nguồn lợi động vật có xương sống biển vùng biển Việt Nam, xuất bản nhiều công trình có giá trị về mặt khoa học và thực tiễn.

 

Read More...


Page 4 of 4First   Previous   1  2  3  [4]  Next   Last   

    
 Cơ cấu phòng Minimize
    
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search