Saturday, August 13, 2022  
..:: Trang chủ » Trang tin các phòng nghiên cứu » Phòng Công nghệ nuôi trồng » Hoạt động khoa học ::..   Login
 Article Details
Báo cáo sơ kết hoạt động phòng CNNT 6 tháng đầu năm 2014

Hoạt động khoa học

·         Nghiệm thu thành công đề tài hợp đồng tỉnh Bến Tre “Nghiên cứu xác định nguyên nhân gây chết nghêu Meretrix lyrata (Sowerby, 1851), sò huyết Andara granosa (Linaeus,1758) và đề xuất các giải pháp khắc phục để phát triển bền vững nghề nuôi nghêu và sò huyết ở Bến Tre”  do cán bộ phòng chủ trì. Kết quả đạt loại KHÁ.

·         Nghiệm thu thành công đề tài NAFOSTED: Ảnh  hưởng  của  mannan-oligosacharide  (MOS)  đến  sức  khỏe  của  tôm    nuôi  (Penaeus  monodon   Fabricius,  1798).

·         02 bài báo quốc tế đã được xuât bản:

1.      Sang, H.M. Kien, N.T. & Thuy, N.T.T. Effects of dietary mannan oligosaccharide (MOS) on growth, survival, physiological, immunological and gut morphological conditions of black tiger prawn (Penaeus monodon Fabricus 1798). Aquaculture Nutrition, 2014. doi: 10.1111/anu.12083

2.      Sang, H. M. & Thuy, N.T.T. Effects of Mannan Oligosaccharide (MOS) on Survival and Physiological and Immunological Response of Black Tiger Prawn (Penaeus monodon Fabricius, 1798) when Challenged with two Different Stressors. The Israeli Journal of Aquaculture – Bamidgeh, 2014, IJA_66.2014.981.

·         Đang triển khai thực hiện đề tài NAFOSTED (2014 – 2016) Mã số: 106 – NN.05 – 2013.06: Nghiên cứu hiệu quả của selenium hữu cơ (OS) bổ sung vào thức ăn trong nuôi cá chim vây vàng, Trachinotus blochii (Lacepide, 1801). Tổng kinh phí 700 triệu đồng. Kinh phí 2014: 350 triệu đồng.

·         Triển khai đề tài cơ sở phòng CNNT kết hợp với phòng kỹ thuật nuôi (bảo tàng Hải dương học) 2014.

·         Tiếp tục lưu giữ đàn cá bố mẹ cá khoang cổ Nemo và cá ngựa (Kinh phí tự vận hành: cho sinh sản nhân tạo, nuôi lớn cung cấp cho thị trường).

·         Tư vấn về nuôi sinh vật cảnh biển cho bảo tàng, bước đầu có hiệu quả tích cực. Tuy nhiên, hiệu quả sẽ phát huy hơn nữa nếu có sự phối hợp tốt hơn giữa bên tư vấn và bên tiếp nhận sản phẩm tư vấn.

·         Các hoạt động khoa học khác: Phản biện khoa học cho các tạp chí quốc tế, tham gia hướng dẫn khoa học sinh viên đại học.

 

 

Nâng cao năng lực nghiên cứu

}  01 cán bộ đang theo học Thạc sỹ ở Australia.

}  01 cán bộ đang theo học Thạc sỹ ở trường Đạo học Nha Trang

 

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Huỳnh Minh Sang
Date Posted: 7/24/2014
Number of Views: 1413

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search