23 Tháng Bảy 2024  
..:: Trang chủ » Trang tin các phòng nghiên cứu » Phòng Hóa sinh biển » Hoạt động khoa học ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CỦA PHÒNG HÓA SINH BIỂN (Tháng 11/ 2014 - tháng /2/2015)

   Cuối năm 2014- đầu năm 2015, Phòng Hóa sinh biển đã có một số hoạt động về hoạt động khoa học công nghệ nổi bật cũng như các hoạt động khác. 01 đề tài cơ sở, 2 đề tài trẻ đã được nghiệm thu. Kết quả các nghiên cứu này lần đầu tiên phát hiện một vài loài vi khuẩn lam ở Việt Nam có khả năng sản sinh độc tố PSP. Mặt khác, các đặc tính của nanochitosan được tổng hợp bằng phương pháp tạo gel ion cũng đã được khảo sát. Các nội dung của đề tài cấp Viện Hàn Lâm KHCNVN và cấp Nhà nước đang được thực hiện theo đúng tiến độ. Đề tài đã gây miễn dịch trên thỏ trắng từ phức hợp bán kháng nguyên của các độc tố PSP và domoic acid. Đang chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu 01 Đề tài cơ bản, Hội thảo của Dự án hợp tác quốc tế về Sinh vật biển mang độc tố (IOC/WESTPAC-TMO). Ngoài ra, Phòng cũng đã tham gia cung cấp thông tin về các vụ ngộ độc ốc biển gây tử vong ở Ninh Hòa- Khánh Hòa và Ninh Thuận cho các cơ quan chức năng cũng như viết bài cho báo Tuổi trẻ về các vụ ngộ độc sinh vật biển. Các thành viên cũng đã tham gia trình bày Báo cáo ở các Hội nghị Sinh học biển và Phát triển bền vững toàn quốc Lần 2 tại Hải Phòng, Hội nghị Khoa học Lần 9, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên- Đại học Quốc gia TP.HCM vào tháng 11/2014, Hội nghị về Công nghệ sinh học do Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II kết hợp với Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tổ chức vào cuối tháng 1/2015; Hội thảo về Sản phảm mới Dược tửu Hải mã Yến sào Khánh Hòa vào đầu tháng 2/2015. Từ năm 2014 đến đầu tháng 2/2015, Phòng đã công bố 07 bài báo (4 quốc tế) và đang tích cực chuẩn bị các bài mới để công bố cũng như các đề cương nghiên cứu đăng ký mới. Năm 2014, 01 cán bộ nghiên cứu được công nhận Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

   Trong thời gian tới, phòng sẽ tiếp tục phát triển nghiên cứu độc tố biển, mở rộng một số hợp tác với các nhóm nghiên cứu khác trong nước và ngoài nước, thúc đẩy việc triển khai hướng nghiên cứu liên quan về ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất các kit ELISA, các sản phẩm áp dụng trong đời sống. Ngoài ra, sẽ chú ý đến triển khai hướng nghiên cứu phát triển các sản phẩm nano ứng dụng trong y dược, công nghệ nâng cao chất lượng sản phẩm thủy hải sản, hóa sinh ứng dụng trong nuôi trồng.

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Phạm Xuân Kỳ
Ngày đăng: 04/02/2015
Số lượt người xem: 3442

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm