17 Tháng Tư 2024  
..:: Trang chủ » Trang tin các phòng nghiên cứu » Phòng Kỹ thuật nuôi sinh vật biển » Hoạt động khoa học ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Về hoạt động khoa học của Phòng năm 2021

Thực hiện đúng tiến độ 01 Đề tài cơ sở và 01 Dự án Phát triến sản phẩm thương mại cấp VAST do đơn vị chủ trì; Đồng tác giả của 02 bài báo quốc tế thuộc danh mục SCI/SCIE, đồng tác giả 01 bài báo quốc tế có ISSN, chủ biên của 03 bài báo và đồng tác giả của 02 bài báo trong nước.

Sau khi hoàn thành công việc trong ca trực được phân công, các cán bộ tận dụng thời gian còn lại để thức hiện một số công việc chuyên môn của đề tài nghiên cứu khoa học của phòng nhằm đáp ứng các nội dung được phê duyệt. Cụ thể:

- Về trách nhiệm chủ trì đề tài các cấp:

Đề tài cơ sở: Thử nghiệm sinh sản vô tính bằng phương pháp tách mảnh một số loài san hô mềm (Sinularia sp, Sarcophyton sp) và hải quỳ (Stichodactyla haddoni) tại Bảo tàng Hải dương học. Đã hoàn thành các thí nghiệm liên quan đề tài cơ sở Phòng 2021, hiện nay đang hoàn thành báo cáo Tổng kết.

Dự án PTSPTM cấp VAST UDSPTM.04/21-22: Phát triển thương mại cá khoang cổ nemo Amphirion ocellaris đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu. Đã thực hiện các nội dung dự án Phát triến sản phẩm thương mại Cá khoang cổ nemo theo đúng tiến độ đề ra trong năm 2021.

- Về xuất bản:

+       Tạp chí quốc tế:

v    Đồng tác giả của 02 Bài báo thuộc danh mục SCI/SCIE.

Nathalie F. Goodkin, Dhrubajyoti Samanta, Annette Bolton, Maria Rosabelle Ong, Phan Kim Hoang, Si Tuan Vo, Kristopher B. Karnauskas, and Konrad A. Hughen (2021). Natural and Anthropogenic Forcing of Multi-Decadal to Centennial Scale Variability of Sea Surface Temperature in the South China Sea. Paleoceanography and Paleoclimatology. 1-15.

Xuan-Vy Nguyen, Va-Khin Lau, Nhu-Thuy Nguyen-Nhat, Trung-Hieu Nguyen, Kim-Hoang Phan, Viet-Ha Dao, Duan Ho-Dinh, Ken-ichi Hayashizaki, Miguel D. Fortese, Jutta Papenbrock (2021). Update of seagrass cover and species diversity in Southern Viet Nam using remote sensing data and molecular analyses. Regional Studies in Marine Science. Volume 44, May 2021, 101803.

Vo Tran Tuan Linh, Phan Kim Hoang, Le Hung Phu, Nguyen Hong Thu, Phan Minh Thu, Vo Si Tuan (2021). Coral calcification in the Southern part of Vietnam, studied with a new method. Phuket Marine Biological Center Research Bulletin, No. 78: pp. 29-38.

v Đồng tác giả của 01 Bài báo quốc tế không thuộc danh mục SCI/SCIE có ISSN.

Huynh Minh Sang, Le Thi Thu Thao, Ho Son Lam and Phan Minh-Thu (2021). Reproductive Biology of Land Crabs (Gecarcoidea lalandii) in Ly Son Island, Quang Ngai Province - Vietnam.  Annual Research & Review in Biology. 36(1): 111-120.

+       Tạp chí trong nước:

v    Chủ biên của 03 Bài báo trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển.

Đặng Trần Tú Trâm, Đào Thị Hồng Ngọc, Nguyễn Thị Nguyệt Huệ, Hồ Sơn Lâm, Đinh Trường An, Đoàn Văn Thân, Nguyễn Trương Tấn Tài, Đỗ Hải Đăng, Phan Kim Hoàng (2021). Sinh sản hải quỳ Stichodactyla haddoni bằng phương pháp tách mảnh trong điều kiện thí nghiệm. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển, Tập 21, Số 4A: 119–128.

Hồ Sơn Lâm và Nguyễn Thị Nguyệt Huệ (2021). Tổng quan một số bệnh thường gặp trên cá khoang cổ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển, Tập 21, Số 4A: 129–143.

Hồ Sơn Lâm và Đặng Trần Tú Trâm (2021). Tổng quan về việc sử dụng sắt trong nuôi trồng thủy sản. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển, Tập 21, Số 4A: 111–118.

v    Đồng tác giả của 02 Bài báo thuộc Tạp chí trong nước.

Võ Sĩ Tuấn, Hoàng Xuân Bền, Trần Đình Huệ, Hứa Thái Tuyến, Phan Kim Hoàng, Mai Xuân Đạt, Nguyễn Trung Hiếu. Đánh giá hiệu quả bảo tồn biển của Vườn Quốc gia Côn Đảo, giai đoạn 2009-2019. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển, Tập 20, Số 4B; 2020: 243–250.

Vũ Trọng Đại, PhạmThị Khanh, Mai Như Thủy và Hồ Sơn Lâm (2021). Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn và thức ăn đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của ấu trùng ốc đĩa (Nerita balteata Reeve, 1855) giai đoạn sống đáy. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển, Tập 21, số 2, trang 161-170.

v    Đồng tác giả của 01 Bài báo thuộc Tạp chí trong nước đã qua phản biện.

Vo Si Tuan, Ho Son Lam, Dang Tran Tu Tram, Phan Kim Hoang, Doan Van Than, Mai Xuan Dat (2021). A study on the spawning season of 3 Acropora species in Nha Trang bay, Southern waters of  Viet Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển (dự kiến xuất bản Quí IV năm 2021).

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Administrator Account
Ngày đăng: 19/11/2021
Số lượt người xem: 453

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm