Tuesday, September 28, 2021  
..:: Trang chủ » Trang tin các phòng nghiên cứu » Phòng Kỹ thuật nuôi sinh vật biển » Hoạt động khoa học ::..   Login
 Phòng Kỹ thuật nuôi sinh vật biển Minimize
    
 Số lượt truy cập Minimize
    
 Người Online Minimize
People Online People Online:
Visitors Visitors: 117
Members Members: 0
Total Total: 117

Online Now Online Now:
    
 Tin tức Minimize


Đêm 24/05/2016 cá mập vây đen nuôi trong hồ '' Rạn nhân tạo ,, đã sinh sản được 4 cá mập con, đây là lần thứ ba cá mập sinh sản ở hồ này. Một con chết do bị cắn, ba con còn lại hiện vẫn mạnh khoẻ và được nuôi ở khu thuần dưỡng.    
 Cơ cấu phòng Minimize
    
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search