Tuesday, June 18, 2024  
..:: Trang chủ » Trang tin các phòng nghiên cứu » Phòng Kỹ thuật nuôi sinh vật biển » Hoạt động khoa học ::..   Login
 Phòng Kỹ thuật nuôi sinh vật biển Minimize
    
 Số lượt truy cập Minimize
    
 Người Online Minimize
People Online People Online:
Visitors Visitors: 11330
Members Members: 0
Total Total: 11330

Online Now Online Now:
    
 Tin tức Minimize


Thực hiện đúng tiến độ 01 Đề tài cơ sở và 01 Dự án Phát triến sản phẩm thương mại cấp VAST do đơn vị chủ trì; Đồng tác giả của 02 bài báo quốc tế thuộc danh mục SCI/SCIE, đồng tác giả 01 bài báo quốc tế có ISSN, chủ biên của 03 bài báo và đồng tác giả của 02 bài báo trong nước.

Read More...
Page 1 of 2First   Previous   [1]  2  Next   Last   

    
 Cơ cấu phòng Minimize
    
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search