Tuesday, July 16, 2024  
..:: Trang chủ » Trang tin các phòng nghiên cứu » Phòng Kỹ thuật nuôi sinh vật biển » Thông tin chuyên gia ::..   Login
 Phòng Kỹ thuật nuôi sinh vật biển Minimize
    
 Số lượt truy cập Minimize
    
 Người Online Minimize
People Online People Online:
Visitors Visitors: 225
Members Members: 0
Total Total: 225

Online Now Online Now:
    
 Thông tin chuyên gia Minimize
 
Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Khánh Hòa

Di động: 

 

 
Email: hslamqt@gmail.com

 

   
Lý lịch khoa học
 
Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu

-  Nghiên cứu áp dụng các chất kích thích miễn dịch nhằm nâng cao sức khỏe động vật nuôi thủy sản.

- Đặc điểm sinh học và sinh sản nhân tạo các loài sinh vật biển, đặc biệt là các loài sinh vật cảnh biển (cá, san hô, hải quỳ,...).

Các bài báo đã công bố
 1)                 Hồ Sơn Lâm, Huỳnh Minh Sang (2014). Đặc điểm sinh sản cá đục bạc Sillago sihama (forsskal, 1775) Ở đầm Nha Phu - Khánh Hòa. Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang. Tập 4 (3), 47-56.

2)                 Đỗ Hữu Hoàng, Hoàng Đức Lư, Phạm Xuân Kỳ, Đặng Trần Tú Trâm, Nguyễn Thị Kim Bích, Hồ Sơn Lâm, Trần Văn Huynh, Đào Việt Hà, Nguyễn Thu Hồng, Phan Bảo Vi (2014). Ảnh hưởng của Oligosaccharide bổ sung vào thức ăn lên protein trong cơ, hình thái ruột và tế bào máu của cá khoang cổ nemo, Amphiprion ocellaris. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển, Tập 14, Số 2; 2014: 155-162.

3)                 Hồ Sơn Lâm, Huỳnh Minh Sang, Lê Anh Tuấn (2014). Một số đặc điểm sinh trưởng cá đục bạc (Sillago sihama Forsskal, 1775) ở đầm Nha Phu – Khánh Hòa. Tạp chí Khoa học – Công nghệ Thủy sản, Số 2/2014, 111-115.

4)                 Hồ Sơn Lâm, Phạm Thị Anh (2016). Ảnh hưởng của Selenium hữu cơ lên tăng trưởng, tỷ lệ sống và khả năng chịu sốc độ mặn của cá khoang cổ (Amphiprion ocellaris CUVIER, 1830. Tạp̣ chı́ Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, Tập 43 (2016): 89-96.

5)                 Hồ Sơn Lâm, Vũ Thị Mơ, Lê Thanh Hòa (2016). Hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường của nghề nuôi trồng rong nguyên liệu chiết xuất Carrageenan (Carragennophytes) ở Vịnh Vân Phong – Khánh Hòa. Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang, Tập 11 (3), 13-21.

6)                 Hồ Sơn Lâm, Nguyễn Tường Vy, Phan Thị Ngọc (2016). Ảnh hưởng của Astaxanthin bổ sung trong thức ăn lên tăng trưởng lên tăng trưởng, tỷ lệ sống và màu sắc da cá khoang cổ nemo Amphiprion ocellaris thương mại. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển, Tập 16, Số 3; 2016: 321-327.

7)                 Huynh Minh Sang , Nguyen Thi Thanh Thuy, Ho Son Lam (2016). Effects of organic selenium (OS) on survival, physiological and immunological response of snub-nose dart (Trachinotus blochii Lacepide, 1801) fingerlings when challenged with bacterial infection and copper exposure. The Israeli Journal of Aquaculture – Bamidgeh IJA_68.2015.1265, 8 pages.

8)                 Hồ Sơn Lâm, Phan Thị Ngọc (2017). Tổng quan về việc sử dụng Astaxanthin trong nuôi trồng thủy sản. Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang, Tập 15 (3), 21 – 30.

9)                 Hồ Sơn Lâm, Huỳnh Minh Sang, Đào Thị Hồng Ngọc, Đoàn Văn Thân (2017). Ảnh hưởng của canthaxanthin bổ sung trong thức ăn lên tăng trưởng, tỷ lệ sống, màu sắc da và chỉ số thẩm mỹ của cá khoang cổ nemo, Amphiprion ocellaris CUVIER, 1830. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển, Tập 17, Số 4A; 2017: 196-204.

10)            Hồ Sơn Lâm, Huỳnh Minh Sang, Đặng Trần Tú Trâm, Đoàn Văn Thân (2017). Ảnh hưởng của fructooligosaccharide (FOS) bổ sung vào thức ăn lên tăng trưởng, tỷ lệ sống và hình thái ruột cá khoang cổ nemo, Amphiprion ocellaris CUVIER, 1830. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển, Tập 17, Số 4A; 2017: 188-195.

11)            Huynh Minh Sang  & Ho Son Lam (2018). Reproductive biology of blue tang fish (Paracanthurus hepatus Linnaeus, 1776) in Khanh Hoa seawater, Viet Nam. Indian journal of Geo Marine Sciences. Vol. 47 (04), April 2018, pp. 839-845.

12)            Hồ Sơn Lâm, Phan Thị Ngọc (2018). Ảnh hưởng của Astaxanthin bổ sung vào thức ăn lên sự tích lũy sắc tố trong cơ-da, khả năng chịu sốc độ mặn và kháng lại độc tố đồng của cá khoang cổ nemo, Amphiprion ocellaris thương mại. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển, Tập 18, Số 1; 2018: 60-69.

13)            Hồ Sơn Lâm, Huỳnh Minh Sang (2018). Tổng quan về việc sử dụng selen (se) trong nuôi trồng thủy sản. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển, Tập 18, Số 2; 2018: 214-221.

14)            Đào Thị Hồng Ngọc, Nguyễn Thị Nguyệt Huệ, Đặng Trần Tú Trâm, Huỳnh Đức Lư, Hồ Sơn Lâm, Huỳnh Minh Sang, Đoàn Văn Thân, Đỗ Hải Đăng, Hứa Thái An (2018). Ảnh hưởng của vitamin E bổ sung vào thức ăn đến hiệu quả sinh sản, chất lượng trứng và ấu trùng cá khoang cổ nemo (Amphiprion ocellaris Cuvier, 1830). Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển; Tập 18, Số 4A; 2018: 165–173.

15)            Đặng Trần Tú Trâm, Nguyễn Thị Nguyệt Huệ, Hồ Sơn Lâm, Nguyễn Trương Tấn Tài, Đào Thị Hồng Ngọc (2019). Ảnh hưởng của mannan oligosaccharide (MOS) đến tăng trưởng, tỷ lệ sống và tế bào máu của cá khế vằn (Gnathanodon specious). Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển, Tập 19, Số4A; 2019: 241–250.

16)            Hồ Sơn Lâm, Nguyễn Thị Nguyệt Huệ, Đinh Trường An, Phạm Thị Khanh (2019). Ảnh hưởng của làm giàu thức ăn tươi sống bằng HUFA lên sinh trưởng và tỷ lệ sống của ấu trùng cá khoang cổ nemo (Amphiprion ocellaris Cuvier, 1830). Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển, Tập 19, Số 4A; 2019: 191–199.

17)            Huynh Minh Sang, Ho Son Lam, Le Ho Khanh Hy, Pham Xuan Ky and Phan Minh-Thu (2019). Changes in Plasma and Ovarian Steroid Hormone Level in Wild Female Blue Tang Fish Paracanthurus hepatus during a Reproductive Cycle. Animals 2019, 9, 889.

18)            Huynh Minh Sang, Ho Son Lam & Truong Ba Hai (2019). Reproductive biology of sagor catfish (Hexanematichthys sagor Hamilton, 1822) in Can Gio water, Vietnam. Indian Journal of Geo Marine Sciences Vol. 48 (06), June 2019, pp. 835-840.

19)            Nguyễn Thị Nguyệt Huệ, Hồ Sơn Lâm, Đào ThịHồng Ngọc, Đặng Trần Tú Trâm,Huỳnh Minh Sang,Đinh Trường An, Đoàn Văn Thân, Nguyễn Trương Tấn Tài, ĐỗHải Đăng, Hứa Thái An (2020). Ảnh hưởng của astaxanthin bổ sung vào thức ăn lên hiệu quả sinh sản, chất lượng trứng và ấu trùng cá khoang cổ Nemo Amphiprion ocellaris (Cuvier, 1830). Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển, Tập 20, Số4A; 2020: 163–172.

20)            Huynh Minh Sang, Le Thi Thu Thao, Ho Son Lam and Phan Minh-Thu (2021). Reproductive Biology of Land Crabs (Gecarcoidea lalandii) in Ly Son Island, Quang Ngai Province –Vietnam. Annual Research & Review in Biology, 36(1): 111-120.

21)            Hồ Sơn Lâm Nguyễn Thị Nguyệt Huệ (2021). Tổng quan một số bệnh thường gặp trên cá khoang cổ Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển, Tập 21, Số 4A; 2021: 129–143.

22)            Hồ Sơn Lâm và (2021). Tổng quan về việc sử dụng sắt trong nuôi trồng thủy sản. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển, Tập 21, Số 4A; 2021: 111–118.

23)            Đặng Trần Tú Trâm, Đào Thị Hồng Ngọc, Nguyễn Thị Nguyệt Huệ, Hồ Sơn Lâm, Đinh Trường An, Đoàn Văn Thân, Nguyễn Trương Tấn Tài, Đỗ Hải Đăng, Phan Kim Hoàng (2021). Ảnh hưởng của phương pháp tách mảnh đến hiệu quả sinh sản của hải quỳ Stichodactyla haddoni. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển, Tập 21, Số 4A; 2021: 119–128.

24)            Vũ Trọng Đại, Phạm Thị Khanh, Mai Như Thủy, Hồ Sơn Lâm (2021). Nghiên cứu ảnh hưởng của độ mặn và thức ăn đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của ấu trùng ốc đĩa (Nerita balteata  Reeve, 1855) giai đoạn sống đáy. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển. Tập 21, Số 2; 2021: 163–170.

25)            Vo Si Tuan, Ho Son Lam, Dang Tran Tu Tram, Phan Kim Hoang, Doan Van Than, Mai Xuan Dat (2022). A study on the spawning season of 3 Acropora species in Nha Trang bay, Southern waters of Viet Nam. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 22(2) 21–28.

26)            Đào Thị Hồng Ngọc, Đặng Trần Tú Trâm, Hồ Sơn Lâm, Nguyễn Thị Nguyệt Huệ, Đinh Trường An, Nguyễn Trương Tấn Tài (2022). Ảnh hưởng của loại giá thể đến sinh sản vô tính bằng phương pháp tách mảnh san hô sinularia sp. và cladiella sp. trong hệ thống tuần hoàn. Hội nghị Quốc tế “Biển Đông 2022”. Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 351-360. 

27)            Nguyễn Thị Nguyệt Huệ, Hồ Sơn Lâm, Đặng Trần Tú Trâm, Đào Thị Hồng Ngọc*, Đinh Trường An, Đỗ Hải Đăng, Đoàn Văn Thân  (2022). Ảnh hưởng của chế độ ăn bổ sung selco đến hiệu quả sinh sản, chất lượng trứng và ấu trùng của cá khoang cổ nemo Amphirion ocellaris (Cuvier, 1830). Hội nghị Quốc tế “Biển Đông 2022”. Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 385-397.

28)            Si Tuan Vo, Son Lam Ho, Kim Hoang Phan, Van Than Doan, Tran Tu Tram Ðang, Van Long Nguyen, Peter Lynton Harrison (2022). Varied spawning patterns of reef corals in Nha Trang Bay, Vietnam, western South China Sea. Regional Studies in Marine Science 55 (2022) 102631.

29)            H M Sang, H S Lam & P X Ky (2022). Effects of GnRH-a on the ovarian maturation of blue tang fish (Paracanthurus hepatus Linnaeus, 1776). Indian Journal of Geo Marine Sciences Vol. 51 (03), March 2022, pp. 249-254.

 

Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Số điện thoại:
Di động: 
0908025686
Số fax:
Email: truongan.tca@gmail.co.
Sơ lược quá trình công tác:
  

   
Lý lịch khoa học:
 
Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu:
 

*Nghiên cứu sinh sản nhân tạo một số loài sinh vật biển.

 

*Nghiên cứu hệ thống nuôi và quy trình nuôi sinh vật biển.

 

 

Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Sô điện thoại: 84.58.590772
Di động:
Số fax: 84.58.590034
Email: tramhdh@yahoo.com

   
Lý lịch khoa học

 

v Đào tạo :

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Trường Đại Học Nha Trang

Nuôi trồng thủy sản

2003

Thạc sỹ

Trường Đại học Nha Trang

Nuôi trồng thủy sản

2013

v Các đề tài, dự án đã tham gia :

- Dự án “Hoàn thiện quy trình và thử nghiệm sản xuất giống và nuôi thương mại cá khoang cổ nemo (Amphiprion ocellaris)” Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST.SXTN.03/17-18) do ThS. Hồ Sơn Lâm làm chủ nhiệm.

- Đề tài cơ sở:

1. Bước đầu thử nuôi loài hải cẩu đốm (Phoca largha) trong điều kiện nuôi nhốt tại Bảo tàng Hải dương học. Năm 2009.

2. Thu thập tài liệu và biên soạn nội dung “Cẩm nang giới thiệu về Bảo tàng Hải dương học Việt Nam”. Năm 2010.

3. Nghiên cứu bệnh đốm trắng và hoại tử vây trên một số loài cá cảnh biển trong điều kiện nuôi giữ. Năm 2011.

4. Xác định lại nồng độ Mannan-oligosaccharide tối ưu ảnh hưởng lên sinh trưởng, tỷ lệ sống, hình thái ruột, protein trong cơ của cá khoang cổ nemo (Amphiprion ocellaris Cuvier, 1830) ở giai đoạn cá giống và cá thương phẩm. Năm 2013.

5. Thử nghiệm một số mô hình bể nuôi sinh vật cảnh biển tại Bảo tàng Viên Hải dương học. Năm 2014.

6. Ảnh hưởng của beta glucan bổ sung vào thức ăn đến tỷ lệ sống và khả năng kháng bệnh do trùng lông (Cryptocaryon irritans) gây ra đối với cá nàng đào (Chaetodon auriga Forsskal, 1775). Năm 2015.

7. Nghiên cứu hiệu quả cải thiện môi trường bể nuôi sinh vật cảnh biển của rong nho (Caulerpa lentillifera J. Agardh, 1837). Năm 2016.

8. Nghiên cứu mật độ nuôi thích hợp của cá khoang cổ đen đuôi vàng (Amphiprion clarkii Bennett, 1830) trong hệ thống nuôi theo mô hình Jaubert (1989). Năm 2017.

9. Lựa chọn nền đáy cho bể trụ 30m3 tại Bảo tàng Hải dương học. Năm 2018.Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu
 Dinh dưỡng cho cá cảnh biển
Các bài báo đã công bố

1.      Đặng Trần Tú Trâm, Lục Minh Diệp, Huỳnh Minh Sang, 2014. Ảnh hưởng của thức ăn bổ sung Fructo-oligosaccharide (FOS) lên tăng trưởng, tỷ lệ sống và các thong số sinh lý của tôm sú (Penaeus monodon Fabricius, 1798). Tạp chí Khoa học- Công nghệ thuỷ sản, số 3: 190-196.

2.      Đỗ Hữu Hoàng, Hoàng Đức Lư, Phạm Xuân Kỳ, Đặng Trần Tú Trâm, Nguyễn Thị Kim Bích, Hồ Sơn Lâm, Trần Văn Huynh, Đào Việt Hà, Nguyễn Thu Hồng, Phan Bảo Vi, 2014. Ảnh hưởng của oligosaccharide bổ sung vào thức ăn lên protein trong cơ, hình thái ruột và tế bào máu của cá khoang cổ nemo, Amphiprion ocellaris. Tạp chí khoa học và công nghệ biển tập 14, số 2: 155-162.

3.      Huỳnh Đức Lư, Đặng Trần Tú Trâm, 2015. Quá trình phát triển phôi và sự biến thái ấu trùng ốc đụn miệng trắng Tectus pyramis Born, 1778. Kỷ yếu Hội nghị khoa học trẻ thuỷ sản toàn quốc.

4.      Đặng Trần Tú Trâm, Huỳnh Đức Lư, Chu Anh Khánh, Nguyễn Thị Nguyệt Huệ, Đào Thị Hồng Ngọc, Đỗ Hải Đăng, 2015. Ảnh hưởng của  β-glucan bổ sung vào thức ăn đến tỷ lệ sống và khả năng kháng bệnh do trùng lông (Cryptocaryon irritans) gây ra đối với cá nàng đào (Chaetodon auriga). Tuyển tập Nghiên Cứu Biển; tập 21, số 2: 142-149.

5.      Đặng Trần Tú Trâm, Đào Thị Hồng Ngọc, Đoàn Văn Thân, Đỗ Hải Đăng, Nguyễn Thị Nguyệt Huệ, Huỳnh Đức Lư, 2016. Khả năng hấp thu muối dinh dưỡng của rong nho (Caulerpa lentillifera J. Agardh, 1837) trong điều kiện thí nghiệm. Tuyển tập Nghiên Cứu Biển, tập 22: 96-103.

6.      Nguyễn Thị Nguyệt Huệ, Đặng Trần Tú Trâm, Đào Thị Hồng Ngọc, Huỳnh Đức Lư, Chu Anh Khánh, Đỗ Hải Đăng, 2017. Đặc điểm huyết học của cá nàng đào Chaetodon auriga ở vịnh Nha Trang. Tạp chí khoa học và Công nghệ Biển; tập 17, số 4A: 205-213.

7.      Đào Thị Hồng Ngọc, Nguyễn Thị Nguyệt Huệ, Đặng Trần Tú Trâm, Huỳnh Đức Lư, Hồ Sơn Lâm, Huỳnh Minh Sang, Đỗ Hải Đăng, Hứa Thái An, 2018. Ảnh hưởng của vitamin E bổ sung vào thức ăn đến hiệu quả sinh sản, chất lượng trứng và ấu trùng cá khoang cổ nemo (Amphrion ocellaris Cuvier, 1830). Tạp chí khoa học và Công nghệ Biển; tập 18, số 4A: 165-173.

 

8.      Đỗ Hữu Hoàng, Đặng Trần Tú Trâm, Nguyễn Thị Nguyệt Huệ, Đỗ Hải Đăng, 2018. Ảnh hưởng của nền đáy cát và đá sống lên chất lượng môi trường bể nuôi cá cảnh biển. Tạp chí khoa học và Công nghệ Biển; tập 18, số 4A: 175-181.

 

 

 

 

 1. Thông tin cá nhân

 
                                              Năm sinh: 1982

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh nghiên cứu: Nghiên cứu viên

Tên phòng, ban: Kỹ thuật nuôi sinh vật cảnh biển

Tên cơ quan công tác: Viện Hải dương học

Địa chỉ cơ quan: Số 01 Cầu Đá, Nha Trang, Khánh Hòa

E-mail: huenguyen82@gmail.com

- Công tác tại Viện Hải dương học: 2014-nay.

2. Lý lịch khoa học 

v Đào tạo :

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Cao đẳng

Trường Đại Học Nha Trang

Nuôi trồng thủy sản

2003

Đại học

Trường Đại Học Nha Trang

Bệnh học thuỷ sản

2009

Thạc sỹ

Trường Đại học Nha Trang

Nuôi trồng thủy sản

2011

v Các đề tài, dự án đã tham gia :

- 2003-2005: Quan trắc chất lượng nước khu bảo tồn biển Hòn Mun, vịnh Nha Trang-Khánh Hòa. WB, DANIDA, WWF và chính phủ Việt Nam.

- 2004-2005: Bệnh đen mang ở cua. Đề tài nhánh của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thuỷ sản III.

- 2005-2006: Điều tra hiện trạng và xây dựng quy trình nuôi thương phẩm hầu tại sông Chà Và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đề tài tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

-  2005-2008: Dự án NORAD (Hợp phần II)-Bệnh cá biển nuôi tại Khánh Hòa.

- 2007: Bệnh sữa ở tôm hùm sữa nuôi lồng các tỉnh Nam Trung bộ. Cục Thú Y

- 2010-2012: Nghiên cứu hội chứng chết đỏ ở tôm he chân trắng (Litopenaeus vannamei) nuôi tại Khánh Hòa. Bộ giáo dục và Đào tạo.

- 2015-2017:  Nghiên cứu ảnh hưởng của chất kích thích miễn dịch, β-glucan bổ sung vào thức ăn lên sinh trưởng và đáp ứng miễn dịch tự nhiên của cá chim vây ngắn, Trachinotus ovatus (Linnaeus, 1758). Nafosted.

- Đề tài cơ sở-Viện Hải dương học của phòng từ 2014-1019.

v Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu:

- Bệnh ở cá cảnh biển và nâng cao sức khoẻ sinh vật nuôi.

- Kỹ thuật nuôi và sinh sản nhân tạo cá cảnh biển.

v Các bài báo đã công bố:

1. Đỗ Thị Hoà, Nguyễn Thị Nguyệt Huệ, 2005. Biến động số lượng vi khuẩn ở nước biển trong khu bảo tồn biển Hòn Mun, Nha Trang, Khánh Hòa. Tạp chí Khoa học công nghệ thuỷ sản, số 03: 39-42.

2. Đỗ Thị Hoà, Nguyễn Thị Nguyệt Huệ, Nguyễn Thị Thuỳ Giang, 2008. Nghiên cứu bệnh mòn vây, cụt đuôi ở cá mú-Epinephelus spp nuôi ở Khánh Hoà. Tạp chí Khoa học công nghệ thuỷ sản, số 01: 06-13.

3. Đỗ Thị Hoà, Trần Vĩ Hích, Phan Văn Út, Nguyễn Thị Thuỳ Giang, Nguyễn Thị Nguyệt Huệ, 2008. Các bệnh thường gặp trên cá biển nuôi tại Khánh Hòa. Tạp chí Khoa học công nghệ thuỷ sản, số 02: 16-24.

4. Đỗ Thị Hoà, Nguyễn Tử Cương, Nguyễn Hữu Dũng, Nguyễn Thị Thuỳ Giang, Phan Văn Út, Nguyễn Thị Nguyệt Huệ, Đồng Thanh Hà, 2009. Tác nhân gây bệnh sữa ở tôm hùm nuôi ở các tỉnh miền Trung Việt Nam. Tạp chí Khoa học công nghệ thuỷ sản, số đặc biệt: 09-13.

5. Đỗ Thị Hoà, Nguyễn Hữu Dũng, Nguyễn Thị Thuỳ Giang, Phan Văn Út, Nguyễn Thị Nguyệt Huệ, Đồng Thanh Hà, 2009. Bệnh sữa ở tôm hùm (Panulirus spp) nuôi lồng ở các tỉnh Trung bộ và các nghiên cứu bước đầu. Tạp chí Khoa học công nghệ thuỷ sản, số 04: 03-12.

6. Nguyễn Thị Nguyệt Huệ,  Đỗ Thị Hoà, 2012. Tác nhân gây ra hội chứng chết đỏ ở tôm chân trắng (Litopenaeus vannamei) nuôi ở Khánh Hòa. Tạp chí Khoa học công nghệ thuỷ sản, số 01: 160-165.

7. Đỗ Thị Hoà, Nguyễn Thị Thuỳ Giang, Nguyễn Thị Nguyệt Huệ, 2013. Hội chứng chết đỏ ở tôm chân trắng (Liptopenaeus vannamei). Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, tập XX, số 7:71-79.

8. Đặng Trần Tú Trâm, Huỳnh Đức Lư, Chu Anh Khánh, Nguyễn Thị Nguyệt Huệ, Đào Thị Hồng Ngọc, Đỗ Hải Đăng, 2015. Ảnh hưởng của  β-glucan bổ sung vào thức ăn đến tỷ lệ sống và khả năng kháng bệnh do trùng lông (Cryptocaryon irritans) gây ra đối với cá nàng đào (Chaetodon auriga). Tuyển tập Nghiên Cứu Biển; tập 21, số 2: 142-149.

9. Đặng Trần Tú Trâm, Đào Thị Hồng Ngọc, Đoàn Văn Thân, Đỗ Hải Đăng, Nguyễn Thị Nguyệt Huệ, Huỳnh Đức Lư, 2016. Khả năng hấp thu muối dinh dưỡng của rong nho (Caulerpa lentillifera J. Agardh, 1837) trong điều kiện thí nghiệm. Tuyển tập Nghiên Cứu Biển, tập 22: 96-103.

10. Nguyễn Thị Nguyệt Huệ, Đặng Trần Tú Trâm, Đào Thị Hồng Ngọc, Huỳnh Đức Lư, Chu Anh Khánh, Đỗ Hải Đăng, 2017. Đặc điểm huyết học của cá nàng đào Chaetodon auriga ở vịnh Nha Trang. Tạp chí khoa học và Công nghệ Biển; tập 17, số 4A: 205-213.

11. Đào Thị Hồng Ngọc, Nguyễn Thị Nguyệt Huệ, Đặng Trần Tú Trâm, Huỳnh Đức Lư, Hồ Sơn Lâm, Huỳnh Minh Sang, Đỗ Hải Đăng, Hứa Thái An, 2018. Ảnh hưởng của vitamin E bổ sung vào thức ăn đến hiệu quả sinh sản, chất lượng trứng và ấu trùng cá khoang cổ nemo (Amphrion ocellaris Cuvier, 1830). Tạp chí khoa học và Công nghệ Biển; tập 18, số 4A: 165-173.

12. Đỗ Hữu Hoàng, Đặng Trần Tú Trâm, Nguyễn Thị Nguyệt Huệ, Đỗ Hải Đăng, 2018.  Ảnh hưởng của nền đấy cát và đá sống lên chất lượng môi trường bể nuôi cá cảnh biển. Tạp chí khoa học và Công nghệ Biển; tập 18, số 4A; 2018: 175-181.

 

 

 

 

 

 

Học vị: Kỹ sư

địa chỉ: 01 Cầu Đá, p.Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Khánh Hoà

Email: nguyentantaix4@gmail.com

Lĩnh vực quan tâm: Kỹ thuật nuôi trồng thuỷ sản

 

 

 

 

 

 

1. Thông tin cá nhân

 
                                              Năm sinh: 1985

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh nghiên cứu: Nghiên cứu viên

Tên phòng, ban: Kỹ thuật nuôi sinh vật cảnh biển

Tên cơ quan công tác: Viện Hải dương học

Địa chỉ cơ quan: Số 01 Cầu Đá, Nha Trang, Khánh Hòa

E-mail: daohongngoc.nt1@gmail.com

- Công tác tại Viện Hải dương học: 2013-nay.

2. Lý lịch khoa học 

v Đào tạo :

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Trường Đại Học Nha Trang

Nuôi trồng thủy sản

2009

Thạc sỹ

Trường Đại học Nha Trang

Nuôi trồng thủy sản

2017

v Các đề tài, dự án đã tham gia :

- Dự án “Hoàn thiện quy trình và thử nghiệm sản xuất giống và nuôi thương mại cá khoang cổ nemo (Amphiprion ocellaris)” Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST.SXTN.03/17-18) do ThS. Hồ Sơn Lâm làm chủ nhiệm.

- Đề tài cơ sở-Viện Hải dương học của phòng từ 2015-1019.

v Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu:

- Kỹ thuật nuôi cá cảnh biển và san hô.

- Sinh sản nhân tạo cá cảnh biển và san hô.

v Các bài báo đã công bố:

1. Đặng Trần Tú Trâm, Huỳnh Đức Lư, Chu Anh Khánh, Nguyễn Thị Nguyệt Huệ, Đào Thị Hồng Ngọc, Đỗ Hải Đăng, 2015. Ảnh hưởng của  β-glucan bổ sung vào thức ăn đến tỷ lệ sống và khả năng kháng bệnh do trùng lông (Cryptocaryon irritans) gây ra đối với cá nàng đào (Chaetodon auriga). Tuyển tập Nghiên Cứu Biển; tập 21, số 2: 142-149.

2. Đặng Trần Tú Trâm, Đào Thị Hồng Ngọc, Đoàn Văn Thân, Đỗ Hải Đăng, Nguyễn Thị Nguyệt Huệ, Huỳnh Đức Lư, 2016. Khả năng hấp thu muối dinh dưỡng của rong nho (Caulerpa lentillifera J. Agardh, 1837) trong điều kiện thí nghiệm. Tuyển tập Nghiên Cứu Biển, tập 22: 96-103.

3. Nguyễn Thị Nguyệt Huệ, Đặng Trần Tú Trâm, Đào Thị Hồng Ngọc, Huỳnh Đức Lư, Chu Anh Khánh, Đỗ Hải Đăng, 2017. Đặc điểm huyết học của cá nàng đào Chaetodon auriga ở vịnh Nha Trang. Tạp chí khoa học và Công nghệ Biển; tập 17, số 4A: 205-213.

4. Hồ Sơn Lâm, Huỳnh Minh Sang, Đào Thị Hồng Ngọc, Đoàn Văn Thân, 2017. Ảnh hưởng của Canthaxanthin bổ sung trong thức ăn lên tăng trưởng, tỷ lệ sống, màu sắc da và chỉ số thẩm mĩ của cá khoang cổ nemo, Amphrion ocellaris Cuvier, 1830. Tạp chí khoa học và Công nghệ Biển; tập 17, số 4A: 196-204.

5. Đào Thị Hồng Ngọc, Nguyễn Thị Nguyệt Huệ, Đặng Trần Tú Trâm, Huỳnh Đức Lư, Hồ Sơn Lâm, Huỳnh Minh Sang, Đỗ Hải Đăng, Hứa Thái An, 2018. Ảnh hưởng của vitamin E bổ sung vào thức ăn đến hiệu quả sinh sản, chất lượng trứng và ấu trùng cá khoang cổ nemo (Amphrion ocellaris Cuvier, 1830). Tạp chí khoa học và Công nghệ Biển; tập 18, số 4A: 165-173.

 

 

 

 

 

 
Địa chỉ:
Sô điện thoại: 058 3590205
Di động:
Số fax:
Email: phkimhoang@yahoo.com
   
Lý lịch khoa học
  • 1993-đến nay, là Cán bộ nghiên cứu Phòng Nguồn lợi Thủy sinh, Viện Hải Dương Học. 01 Cầu Đá, Vĩnh Nguyên, Nha Trang
Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu

Phân loại san hô cứng, rạn san hô

Các bài báo đã công bố

- Status of the marine biodiversity in the Northern Spratly Island, South China Sea (Đồng tác giả) Proceedings of the Conference on the Results of the Philippines-Vietnam Joint Oceanographic and Marine Scientific Research Expedition in the South China Sea (JOMSRE-SCS I to IV), 26 – 29 March 2008, Ha Long City, Vietnam: 11-20
- Distribution and factors influencing on structure of reef fish communities in Nha Trang Bay Marine Protected Area, South-Central Vietnam. Đồng tác giả Environmental Biology of Fishes 82: 309-324. 2008
- Conservation of marine biodiversity: a tool for sustainable management in Cu Lao Cham Islands, Quang Nam Province (Đồng tác giả) Proceedings of the 10th International Coral Reef Symposium, Okinawa, Japan 28 June – 2 July 2004:1249-1258. 2006.
- Coral reefs of Vietnam: Recent status and conservation perspectives (Đồng tác giả) Proceedings of the 10th International Coral Reef Symposium, Okinawa, Japan 28 June – 2 July 2004: 1045-1054. 2006.
- Coral reefs of the Hon Mun marine protected area, Nha Trang bay, Vietnam, 2002: Species composition, community structure, status and management recommedations. Scientific conferrence on “Bien Dong 2002”.. 649-695. (đồng tác giả) Nhà xuất bản Nông Nghiệp 2004
- Vo Si Tuan, H.X Ben, P.K.Hoang and N.V Long 2005. Status of Coral Reefs in East Asian Seas Region: 2004, 95 – 112p. Ministry of the Enviroment, Japan, 2005.
- Giám sát rạn san hô vùng biển ven bờ Việt Nam: 1994-2007. (Đồng tác giả) Nhà Xuất bản Nông nghiệp, 108 trang. Năm 2008
- Võ Sĩ Tuấn, Nguyễn Văn Long, Hoàng Xuân Bền, Phan Kim Hoàng và Hứa Thái Tuyến 2008. Giám sát rạn san hô vùng biển ven bờ Việt Nam: 1994 – 2007. 110 trang. Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp, TP. Hồ Chí Minh, 2008
- Đa dạng sinh học và nguồn lợi sinh vật rạn san hô Phú Quốc. Báo cáo khoa học, hội nghị khoa học quốc gia (đồng tác giả). Nhà xuất bản Khoa học Tự Nhiên và Công Nghệ, trang 291 – 306., 2008
- Distribution and factors influencing on structure of reef fish communities in Nha Trang Bay Marine Protected Area, South-Central Vietnam. (Đồng tác giả) Trên Tạp chí Environmental Biology of Fishes 82: 309-324. Năm 2008
- Hiện Trạng đa dạng sinh học rạn san hô khu vực phía bắc quần đảo Trường Sa, Kỷ Yếu Hội Nghị Tổng kết các chuyến khảo sát Nghiên cứu khoa học biển phối hợp Việt Nam – Philippin trên Biển Đông. Trang 229 – 250. (Đồng tác giả) Nhà xuất bản Khoa học Tự Nhiên và Công Nghệ, năm 2008
- Võ Sĩ Tuấn, Nguyễn Xuân Hoà, Phan Kim Hoàng và Hoàng Xuân Bền 2009. Phục hồi và bảo tồn rạn san hô ở nam vịnh Qui Nhơn (Bình Định).Tạp chí Khoa Học và Công Nghệ Biển tập 9, số 2. tr 35- 49. Viện Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam. 2009
- The Westernmost Record of the Coral Leptoseris kalayaaensis in the South China Sea. Tạp chí : Zoological Studies 49 (3): 325 (2010). (Đồng tác giả) Năm 2010.
- Phan Kim Hoàng, Võ Sĩ Tuấn Đặc Điểm Quần Xã San Hô ở vùng Biển Ven Bờ Phú Yên. Tuyển tập Nghiên Cứu Biển tập XVII, trang 155 – 166. 2010
- Nghiên cứu hiện tượng san hô chết hàng loạt ở Côn Đảo tháng 10 2005. (Đồng tác giả) Tạp chí khoa học và công nghệ biển. Số 1 (vol 8). 2008.

    
 Cơ cấu phòng Minimize
    
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search