15 Tháng Mười Hai 2018  
..:: Trang chủ » Trang tin các phòng nghiên cứu » Phòng Kỹ thuật nuôi sinh vật biển » Thông tin chuyên gia ::..   Đăng nhập
 Phòng Kỹ thuật nuôi sinh vật biển Đóng
    
 Số lượt truy cập Đóng
    
 Người Online Đóng
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 60
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 60

Đang Online Đang Online:
    
 Thông tin chuyên gia Đóng

 

Địa chỉ:
Sô điện thoại: 84.58.590772
Di động:
Số fax: 84.58.590034
Email: chuanhkhanh@gmail.com
Sơ lược quá trình công tác
 - Năm 1978: tốt nghiệp Trường Công nhân kỹ thuật xi măng Hoàng Thạch, chuyên ngành điện tự động hóa.
- Năm 1980: thực tập sinh tại CHND Ba Lan, chuyên ngành điện tự động hóa.

   
Lý lịch khoa học
 
Lãnh vực quan tâm nghiên cứu
 
Các bài báo đã công bố

1. Nguyễn Thị Mỹ Ngân, Bùi Thị Thanh Thủy, Chu Anh Khánh, 2007. Bước đầu nghiên cứu sinh sản cá Khoang cổ Yên ngựa (Amphiprion polymnus (Linne, 1758)) trong điều kiện nuôi nhốt ở Bảo tàng Hải dương học. Hội nghị khoa học “Biển Đông – 2007”. 415-424 pp.
2. Chu Anh Khánh, Đặng Trần Tú Trâm, Vũ Thành Long, Trần Thuỵ Anh, 2010. Ấp nở trứng cá nhám bẻo vằn nâu (Chilosloscyllium punctatum). Tuyển tập nghiên cứu biển, tập 17, 225-226.

 

Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Số điện thoại:
Di động:

Số fax:
Email: 
Sơ lược quá trình công tác:
  

   
Lý lịch khoa học:
 
Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu:
 
Các bài báo đã công bố:
 

 

Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Sô điện thoại: 84.58.590772
Di động:
Số fax: 84.58.590034
Email: tramhdh@yahoo.com

   
Lý lịch khoa học

Từ năm 1998-2003: Kỹ sư nuôi trồng thuỷ sản, Đại học Thuỷ sản

Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu
 
Các bài báo đã công bố

1. Chu Anh Khánh, Đặng Trần Tú Trâm, Vũ Thành Long, Trần Thuỵ Anh. Ấp nở trứng cá nhám bẻo vằn nâu (Chilosloscyllium punctatum). Tuyển tập nghiên cứu biển, tập 17, 225-226.

    
 Cơ cấu phòng Đóng
    
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm