26 Tháng Chín 2020  
..:: Trang chủ » Trang tin các phòng nghiên cứu » Phòng Kỹ thuật nuôi sinh vật biển » Thông tin chuyên gia ::..   Đăng nhập
 Phòng Kỹ thuật nuôi sinh vật biển Đóng
    
 Số lượt truy cập Đóng
    
 Người Online Đóng
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 63
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 63

Đang Online Đang Online:
    
 Thông tin chuyên gia Đóng
 
Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Khánh Hòa

Di động: 

 

 
Email: hslamqt@gmail.com

 

   
Lý lịch khoa học
 
Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu

-  Nghiên cứu áp dụng các chất kích thích miễn dịch nhằm nâng cao sức khỏe động vật nuôi thủy sản.

- Đặc điểm sinh học và sinh sản nhân tạo các loài sinh vật biển, đặc biệt là các loài cá cảnh biển.

Các bài báo đã công bố
 

TT

Tên công trình
(
bài báo, sách...)

Tên các tác giả

Nơi công bố
(
tên tạp chí, tập, số, trang/ Nhà xuất bản)

Năm công bố

Phân loại công bố (*)

1.      

Đặc điểm sinh sản cá đục bạc Sillago sihama (forsskal, 1775) Ở đầm Nha Phu - Khánh Hòa

Hồ Sơn Lâm, Huỳnh Minh Sang

Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang

2014

ISSN

2.      

Ảnh hưởng của Oligosaccharide bổ sung vào thức ăn lên protein trong cơ, hình thái ruột và tế bào máu của cá khoang cổ nemo, Amphiprion ocellaris.

Đỗ Hữu Hoàng, Hoàng Đức Lư, Phạm Xuân Kỳ, Đặng Trần Tú Trâm, Nguyễn Thị Kim Bích, Hồ Sơn Lâm, Trần Văn Huynh, Đào Việt Hà, Nguyễn Thu Hồng, Phan Bảo Vi

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển

2014

VAST2

3.      

Một số đặc điểm sinh trưởng cá đục bạc (Sillago sihama Forsskal, 1775) ở đầm Nha Phu – Khánh Hòa

Hồ Sơn Lâm, Huỳnh Minh Sang, Lê Anh Tuấn

Tạp chí Khoa học – Công nghệ Thủy sản

2014

ISSN

4.      

Ảnh hưởng của Selenium hữu cơ lên tăng trưởng, tỷ lệ sống và khả năng chịu sốc độ mặn của cá khoang cổ (Amphiprion ocellaris CUVIER, 1830

Hồ Sơn Lâm, Phạm Thị Anh

Tạp̣ chı́ Khoa học Trường Đại học Cần Thơ

2016

ISSN

5.      

Hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường của nghề nuôi trồng rong nguyên liệu chiết xuất Carrageenan (Carragennophytes) ở Vịnh Vân Phong – Khánh Hòa

Hồ Sơn Lâm, Vũ Thị Mơ, Lê Thanh Hòa

Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang

2016

ISSN

6.      

Ảnh hưởng của Astaxanthin bổ sung trong thức ăn lên tăng trưởng lên tăng trưởng, tỷ lệ sống và màu sắc da cá khoang cổ nemo Amphiprion ocellaris thương mại

Hồ Sơn Lâm, Nguyễn Tường Vy, Phan Thị Ngọc

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển

2016

VAST2

7.      

 Effects of organic selenium (OS) on survival, physiological and immunological response of snub-nose dart (Trachinotus blochii Lacepide, 1801) fingerlings when challenged with bacterial infection and copper exposure

Huynh Minh Sang , Nguyen Thi Thanh Thuy, Ho Son Lam

The Israeli Journal of Aquaculture – Bamidgeh

2016

SCI

8.      

Tổng quan về việc sử dụng Astaxanthin trong nuôi trồng thủy sản.

Hồ Sơn Lâm, Phan Thị Ngọc

Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang

2017

ISSN

9.      

Reproductive biology of blue tang fish (Paracanthurus hepatus Linnaeus, 1776) in Khanh Hoa seawater, Viet Nam

Huynh Minh Sang  & Ho Son Lam

Indian journal of Geo Marine Sciences

2018

SCI

10.  

Ảnh hưởng của Astaxanthin bổ sung vào thức ăn lên sự tích lũy sắc tố trong cơ-da, khả năng chịu sốc độ mặn và kháng lại độc tố đồng của cá khoang cổ nemo, Amphiprion ocellaris thương mẠi

Hồ Sơn Lâm, Phan Thị Ngọc

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển

2018

VAST2

11.  

Tổng quan về việc sử dụng selen (se) trong nuôi trồng thủy sản

Hồ Sơn Lâm, Huỳnh Minh Sang

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển

2018

VAST2

 

 

 

 

1. Thông tin cá nhân

 
                                              Năm sinh: 1985

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh nghiên cứu: Nghiên cứu viên

Tên phòng, ban: Kỹ thuật nuôi sinh vật cảnh biển

Tên cơ quan công tác: Viện Hải dương học

Địa chỉ cơ quan: Số 01 Cầu Đá, Nha Trang, Khánh Hòa

E-mail: daohongngoc.nt1@gmail.com

- Công tác tại Viện Hải dương học: 2013-nay.

2. Lý lịch khoa học 

v Đào tạo :

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Trường Đại Học Nha Trang

Nuôi trồng thủy sản

2009

Thạc sỹ

Trường Đại học Nha Trang

Nuôi trồng thủy sản

2017

v Các đề tài, dự án đã tham gia :

- Dự án “Hoàn thiện quy trình và thử nghiệm sản xuất giống và nuôi thương mại cá khoang cổ nemo (Amphiprion ocellaris)” Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST.SXTN.03/17-18) do ThS. Hồ Sơn Lâm làm chủ nhiệm.

- Đề tài cơ sở-Viện Hải dương học của phòng từ 2015-1019.

v Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu:

- Kỹ thuật nuôi cá cảnh biển và san hô.

- Sinh sản nhân tạo cá cảnh biển và san hô.

v Các bài báo đã công bố:

1. Đặng Trần Tú Trâm, Huỳnh Đức Lư, Chu Anh Khánh, Nguyễn Thị Nguyệt Huệ, Đào Thị Hồng Ngọc, Đỗ Hải Đăng, 2015. Ảnh hưởng của  β-glucan bổ sung vào thức ăn đến tỷ lệ sống và khả năng kháng bệnh do trùng lông (Cryptocaryon irritans) gây ra đối với cá nàng đào (Chaetodon auriga). Tuyển tập Nghiên Cứu Biển; tập 21, số 2: 142-149.

2. Đặng Trần Tú Trâm, Đào Thị Hồng Ngọc, Đoàn Văn Thân, Đỗ Hải Đăng, Nguyễn Thị Nguyệt Huệ, Huỳnh Đức Lư, 2016. Khả năng hấp thu muối dinh dưỡng của rong nho (Caulerpa lentillifera J. Agardh, 1837) trong điều kiện thí nghiệm. Tuyển tập Nghiên Cứu Biển, tập 22: 96-103.

3. Nguyễn Thị Nguyệt Huệ, Đặng Trần Tú Trâm, Đào Thị Hồng Ngọc, Huỳnh Đức Lư, Chu Anh Khánh, Đỗ Hải Đăng, 2017. Đặc điểm huyết học của cá nàng đào Chaetodon auriga ở vịnh Nha Trang. Tạp chí khoa học và Công nghệ Biển; tập 17, số 4A: 205-213.

4. Hồ Sơn Lâm, Huỳnh Minh Sang, Đào Thị Hồng Ngọc, Đoàn Văn Thân, 2017. Ảnh hưởng của Canthaxanthin bổ sung trong thức ăn lên tăng trưởng, tỷ lệ sống, màu sắc da và chỉ số thẩm mĩ của cá khoang cổ nemo, Amphrion ocellaris Cuvier, 1830. Tạp chí khoa học và Công nghệ Biển; tập 17, số 4A: 196-204.

5. Đào Thị Hồng Ngọc, Nguyễn Thị Nguyệt Huệ, Đặng Trần Tú Trâm, Huỳnh Đức Lư, Hồ Sơn Lâm, Huỳnh Minh Sang, Đỗ Hải Đăng, Hứa Thái An, 2018. Ảnh hưởng của vitamin E bổ sung vào thức ăn đến hiệu quả sinh sản, chất lượng trứng và ấu trùng cá khoang cổ nemo (Amphrion ocellaris Cuvier, 1830). Tạp chí khoa học và Công nghệ Biển; tập 18, số 4A: 165-173.

 

 

 

 

 

 

Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Số điện thoại:
Di động: 
0908025686
Số fax:
Email: truongan.tca@gmail.co.
Sơ lược quá trình công tác:
  

   
Lý lịch khoa học:
 
Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu:
 

*Nghiên cứu sinh sản nhân tạo một số loài sinh vật biển.

 

*Nghiên cứu hệ thống nuôi và quy trình nuôi sinh vật biển.

 

 

Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Sô điện thoại: 84.58.590772
Di động:
Số fax: 84.58.590034
Email: tramhdh@yahoo.com

   
Lý lịch khoa học

 

v Đào tạo :

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Trường Đại Học Nha Trang

Nuôi trồng thủy sản

2003

Thạc sỹ

Trường Đại học Nha Trang

Nuôi trồng thủy sản

2013

v Các đề tài, dự án đã tham gia :

- Dự án “Hoàn thiện quy trình và thử nghiệm sản xuất giống và nuôi thương mại cá khoang cổ nemo (Amphiprion ocellaris)” Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST.SXTN.03/17-18) do ThS. Hồ Sơn Lâm làm chủ nhiệm.

- Đề tài cơ sở:

1. Bước đầu thử nuôi loài hải cẩu đốm (Phoca largha) trong điều kiện nuôi nhốt tại Bảo tàng Hải dương học. Năm 2009.

2. Thu thập tài liệu và biên soạn nội dung “Cẩm nang giới thiệu về Bảo tàng Hải dương học Việt Nam”. Năm 2010.

3. Nghiên cứu bệnh đốm trắng và hoại tử vây trên một số loài cá cảnh biển trong điều kiện nuôi giữ. Năm 2011.

4. Xác định lại nồng độ Mannan-oligosaccharide tối ưu ảnh hưởng lên sinh trưởng, tỷ lệ sống, hình thái ruột, protein trong cơ của cá khoang cổ nemo (Amphiprion ocellaris Cuvier, 1830) ở giai đoạn cá giống và cá thương phẩm. Năm 2013.

5. Thử nghiệm một số mô hình bể nuôi sinh vật cảnh biển tại Bảo tàng Viên Hải dương học. Năm 2014.

6. Ảnh hưởng của beta glucan bổ sung vào thức ăn đến tỷ lệ sống và khả năng kháng bệnh do trùng lông (Cryptocaryon irritans) gây ra đối với cá nàng đào (Chaetodon auriga Forsskal, 1775). Năm 2015.

7. Nghiên cứu hiệu quả cải thiện môi trường bể nuôi sinh vật cảnh biển của rong nho (Caulerpa lentillifera J. Agardh, 1837). Năm 2016.

8. Nghiên cứu mật độ nuôi thích hợp của cá khoang cổ đen đuôi vàng (Amphiprion clarkii Bennett, 1830) trong hệ thống nuôi theo mô hình Jaubert (1989). Năm 2017.

9. Lựa chọn nền đáy cho bể trụ 30m3 tại Bảo tàng Hải dương học. Năm 2018.Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu
 Dinh dưỡng cho cá cảnh biển
Các bài báo đã công bố

1.      Đặng Trần Tú Trâm, Lục Minh Diệp, Huỳnh Minh Sang, 2014. Ảnh hưởng của thức ăn bổ sung Fructo-oligosaccharide (FOS) lên tăng trưởng, tỷ lệ sống và các thong số sinh lý của tôm sú (Penaeus monodon Fabricius, 1798). Tạp chí Khoa học- Công nghệ thuỷ sản, số 3: 190-196.

2.      Đỗ Hữu Hoàng, Hoàng Đức Lư, Phạm Xuân Kỳ, Đặng Trần Tú Trâm, Nguyễn Thị Kim Bích, Hồ Sơn Lâm, Trần Văn Huynh, Đào Việt Hà, Nguyễn Thu Hồng, Phan Bảo Vi, 2014. Ảnh hưởng của oligosaccharide bổ sung vào thức ăn lên protein trong cơ, hình thái ruột và tế bào máu của cá khoang cổ nemo, Amphiprion ocellaris. Tạp chí khoa học và công nghệ biển tập 14, số 2: 155-162.

3.      Huỳnh Đức Lư, Đặng Trần Tú Trâm, 2015. Quá trình phát triển phôi và sự biến thái ấu trùng ốc đụn miệng trắng Tectus pyramis Born, 1778. Kỷ yếu Hội nghị khoa học trẻ thuỷ sản toàn quốc.

4.      Đặng Trần Tú Trâm, Huỳnh Đức Lư, Chu Anh Khánh, Nguyễn Thị Nguyệt Huệ, Đào Thị Hồng Ngọc, Đỗ Hải Đăng, 2015. Ảnh hưởng của  β-glucan bổ sung vào thức ăn đến tỷ lệ sống và khả năng kháng bệnh do trùng lông (Cryptocaryon irritans) gây ra đối với cá nàng đào (Chaetodon auriga). Tuyển tập Nghiên Cứu Biển; tập 21, số 2: 142-149.

5.      Đặng Trần Tú Trâm, Đào Thị Hồng Ngọc, Đoàn Văn Thân, Đỗ Hải Đăng, Nguyễn Thị Nguyệt Huệ, Huỳnh Đức Lư, 2016. Khả năng hấp thu muối dinh dưỡng của rong nho (Caulerpa lentillifera J. Agardh, 1837) trong điều kiện thí nghiệm. Tuyển tập Nghiên Cứu Biển, tập 22: 96-103.

6.      Nguyễn Thị Nguyệt Huệ, Đặng Trần Tú Trâm, Đào Thị Hồng Ngọc, Huỳnh Đức Lư, Chu Anh Khánh, Đỗ Hải Đăng, 2017. Đặc điểm huyết học của cá nàng đào Chaetodon auriga ở vịnh Nha Trang. Tạp chí khoa học và Công nghệ Biển; tập 17, số 4A: 205-213.

7.      Đào Thị Hồng Ngọc, Nguyễn Thị Nguyệt Huệ, Đặng Trần Tú Trâm, Huỳnh Đức Lư, Hồ Sơn Lâm, Huỳnh Minh Sang, Đỗ Hải Đăng, Hứa Thái An, 2018. Ảnh hưởng của vitamin E bổ sung vào thức ăn đến hiệu quả sinh sản, chất lượng trứng và ấu trùng cá khoang cổ nemo (Amphrion ocellaris Cuvier, 1830). Tạp chí khoa học và Công nghệ Biển; tập 18, số 4A: 165-173.

 

8.      Đỗ Hữu Hoàng, Đặng Trần Tú Trâm, Nguyễn Thị Nguyệt Huệ, Đỗ Hải Đăng, 2018. Ảnh hưởng của nền đáy cát và đá sống lên chất lượng môi trường bể nuôi cá cảnh biển. Tạp chí khoa học và Công nghệ Biển; tập 18, số 4A: 175-181.

 

 

 

 

 1. Thông tin cá nhân

 
                                              Năm sinh: 1982

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh nghiên cứu: Nghiên cứu viên

Tên phòng, ban: Kỹ thuật nuôi sinh vật cảnh biển

Tên cơ quan công tác: Viện Hải dương học

Địa chỉ cơ quan: Số 01 Cầu Đá, Nha Trang, Khánh Hòa

E-mail: huenguyen82@gmail.com

- Công tác tại Viện Hải dương học: 2014-nay.

2. Lý lịch khoa học 

v Đào tạo :

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Cao đẳng

Trường Đại Học Nha Trang

Nuôi trồng thủy sản

2003

Đại học

Trường Đại Học Nha Trang

Bệnh học thuỷ sản

2009

Thạc sỹ

Trường Đại học Nha Trang

Nuôi trồng thủy sản

2011

v Các đề tài, dự án đã tham gia :

- 2003-2005: Quan trắc chất lượng nước khu bảo tồn biển Hòn Mun, vịnh Nha Trang-Khánh Hòa. WB, DANIDA, WWF và chính phủ Việt Nam.

- 2004-2005: Bệnh đen mang ở cua. Đề tài nhánh của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thuỷ sản III.

- 2005-2006: Điều tra hiện trạng và xây dựng quy trình nuôi thương phẩm hầu tại sông Chà Và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đề tài tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

-  2005-2008: Dự án NORAD (Hợp phần II)-Bệnh cá biển nuôi tại Khánh Hòa.

- 2007: Bệnh sữa ở tôm hùm sữa nuôi lồng các tỉnh Nam Trung bộ. Cục Thú Y

- 2010-2012: Nghiên cứu hội chứng chết đỏ ở tôm he chân trắng (Litopenaeus vannamei) nuôi tại Khánh Hòa. Bộ giáo dục và Đào tạo.

- 2015-2017:  Nghiên cứu ảnh hưởng của chất kích thích miễn dịch, β-glucan bổ sung vào thức ăn lên sinh trưởng và đáp ứng miễn dịch tự nhiên của cá chim vây ngắn, Trachinotus ovatus (Linnaeus, 1758). Nafosted.

- Đề tài cơ sở-Viện Hải dương học của phòng từ 2014-1019.

v Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu:

- Bệnh ở cá cảnh biển và nâng cao sức khoẻ sinh vật nuôi.

- Kỹ thuật nuôi và sinh sản nhân tạo cá cảnh biển.

v Các bài báo đã công bố:

1. Đỗ Thị Hoà, Nguyễn Thị Nguyệt Huệ, 2005. Biến động số lượng vi khuẩn ở nước biển trong khu bảo tồn biển Hòn Mun, Nha Trang, Khánh Hòa. Tạp chí Khoa học công nghệ thuỷ sản, số 03: 39-42.

2. Đỗ Thị Hoà, Nguyễn Thị Nguyệt Huệ, Nguyễn Thị Thuỳ Giang, 2008. Nghiên cứu bệnh mòn vây, cụt đuôi ở cá mú-Epinephelus spp nuôi ở Khánh Hoà. Tạp chí Khoa học công nghệ thuỷ sản, số 01: 06-13.

3. Đỗ Thị Hoà, Trần Vĩ Hích, Phan Văn Út, Nguyễn Thị Thuỳ Giang, Nguyễn Thị Nguyệt Huệ, 2008. Các bệnh thường gặp trên cá biển nuôi tại Khánh Hòa. Tạp chí Khoa học công nghệ thuỷ sản, số 02: 16-24.

4. Đỗ Thị Hoà, Nguyễn Tử Cương, Nguyễn Hữu Dũng, Nguyễn Thị Thuỳ Giang, Phan Văn Út, Nguyễn Thị Nguyệt Huệ, Đồng Thanh Hà, 2009. Tác nhân gây bệnh sữa ở tôm hùm nuôi ở các tỉnh miền Trung Việt Nam. Tạp chí Khoa học công nghệ thuỷ sản, số đặc biệt: 09-13.

5. Đỗ Thị Hoà, Nguyễn Hữu Dũng, Nguyễn Thị Thuỳ Giang, Phan Văn Út, Nguyễn Thị Nguyệt Huệ, Đồng Thanh Hà, 2009. Bệnh sữa ở tôm hùm (Panulirus spp) nuôi lồng ở các tỉnh Trung bộ và các nghiên cứu bước đầu. Tạp chí Khoa học công nghệ thuỷ sản, số 04: 03-12.

6. Nguyễn Thị Nguyệt Huệ,  Đỗ Thị Hoà, 2012. Tác nhân gây ra hội chứng chết đỏ ở tôm chân trắng (Litopenaeus vannamei) nuôi ở Khánh Hòa. Tạp chí Khoa học công nghệ thuỷ sản, số 01: 160-165.

7. Đỗ Thị Hoà, Nguyễn Thị Thuỳ Giang, Nguyễn Thị Nguyệt Huệ, 2013. Hội chứng chết đỏ ở tôm chân trắng (Liptopenaeus vannamei). Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, tập XX, số 7:71-79.

8. Đặng Trần Tú Trâm, Huỳnh Đức Lư, Chu Anh Khánh, Nguyễn Thị Nguyệt Huệ, Đào Thị Hồng Ngọc, Đỗ Hải Đăng, 2015. Ảnh hưởng của  β-glucan bổ sung vào thức ăn đến tỷ lệ sống và khả năng kháng bệnh do trùng lông (Cryptocaryon irritans) gây ra đối với cá nàng đào (Chaetodon auriga). Tuyển tập Nghiên Cứu Biển; tập 21, số 2: 142-149.

9. Đặng Trần Tú Trâm, Đào Thị Hồng Ngọc, Đoàn Văn Thân, Đỗ Hải Đăng, Nguyễn Thị Nguyệt Huệ, Huỳnh Đức Lư, 2016. Khả năng hấp thu muối dinh dưỡng của rong nho (Caulerpa lentillifera J. Agardh, 1837) trong điều kiện thí nghiệm. Tuyển tập Nghiên Cứu Biển, tập 22: 96-103.

10. Nguyễn Thị Nguyệt Huệ, Đặng Trần Tú Trâm, Đào Thị Hồng Ngọc, Huỳnh Đức Lư, Chu Anh Khánh, Đỗ Hải Đăng, 2017. Đặc điểm huyết học của cá nàng đào Chaetodon auriga ở vịnh Nha Trang. Tạp chí khoa học và Công nghệ Biển; tập 17, số 4A: 205-213.

11. Đào Thị Hồng Ngọc, Nguyễn Thị Nguyệt Huệ, Đặng Trần Tú Trâm, Huỳnh Đức Lư, Hồ Sơn Lâm, Huỳnh Minh Sang, Đỗ Hải Đăng, Hứa Thái An, 2018. Ảnh hưởng của vitamin E bổ sung vào thức ăn đến hiệu quả sinh sản, chất lượng trứng và ấu trùng cá khoang cổ nemo (Amphrion ocellaris Cuvier, 1830). Tạp chí khoa học và Công nghệ Biển; tập 18, số 4A: 165-173.

12. Đỗ Hữu Hoàng, Đặng Trần Tú Trâm, Nguyễn Thị Nguyệt Huệ, Đỗ Hải Đăng, 2018.  Ảnh hưởng của nền đấy cát và đá sống lên chất lượng môi trường bể nuôi cá cảnh biển. Tạp chí khoa học và Công nghệ Biển; tập 18, số 4A; 2018: 175-181.

 

 

 

 

 

 

Học vị: Kỹ sư

địa chỉ: 01 Cầu Đá, p.Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Khánh Hoà

Email: nguyentantaix4@gmail.com

Lĩnh vực quan tâm: Kỹ thuật nuôi trồng thuỷ sản

 

 

 

    
 Cơ cấu phòng Đóng
    
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm