26 Tháng Sáu 2019  
..:: Trang chủ » Trang tin các phòng nghiên cứu » Phòng Kỹ thuật nuôi sinh vật biển » Thông tin chuyên gia ::..   Đăng nhập
 Phòng Kỹ thuật nuôi sinh vật biển Đóng
    
 Số lượt truy cập Đóng
    
 Người Online Đóng
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 37
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 37

Đang Online Đang Online:
    
 Thông tin chuyên gia Đóng
 
Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Khánh Hòa

 

Sô điện thoại: 58 3590677
Di động: 

Số fax: 58 3590034
Email: hslamqt@gmail.com

 

   
Lý lịch khoa học
 
Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu

-  Nghiên cứu áp dụng các chất kích thích miễn dịch nhằm nâng cao sức khỏe động vật nuôi thủy sản.

- Đặc điểm sinh học và sinh sản nhân tạo các loài sinh vật biển, đặc biệt là các loài cá cảnh biển.

Các bài báo đã công bố
 
  1. Hồ Sơn Lâm, Huỳnh Minh Sang, Lê Anh Tuấn. Một số đặc điểm sinh trưởng cá đục bạc (Sillago sihama Forsskal, 1775) ở đầm Nha Phu – Khánh Hòa, Tạp chí Khoa học – Công nghệ Thủy sản, số 2 - 2014, trang 111-115.
  2. Đỗ Hữu Hoàng, Hoàng Đức Lư, Phạm Xuân Kỳ, Đặng Trần Tú Trâm, Nguyễn Thị Kim Bích, Hồ Sơn Lâm, Trần Văn Huynh, Đào Việt Hà, Nguyễn Thu Hồng, Phan Bảo Vi. Ảnh hưởng của Oligosaccharide bổ sung vào thức ăn lên protein trong cơ, hình thái ruột và tế bào máu của cá khoang cổ nemo, Amphiprion ocellaris. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển, số 2 -2014, trang 155 -162.
  3.  

 

Địa chỉ:
Sô điện thoại: 84.58.590772
Di động:
Số fax: 84.58.590034
Email: chuanhkhanh@gmail.com
Sơ lược quá trình công tác
 - Năm 1978: tốt nghiệp Trường Công nhân kỹ thuật xi măng Hoàng Thạch, chuyên ngành điện tự động hóa.
- Năm 1980: thực tập sinh tại CHND Ba Lan, chuyên ngành điện tự động hóa.

   
Lý lịch khoa học
 
Lãnh vực quan tâm nghiên cứu
 
Các bài báo đã công bố

1. Nguyễn Thị Mỹ Ngân, Bùi Thị Thanh Thủy, Chu Anh Khánh, 2007. Bước đầu nghiên cứu sinh sản cá Khoang cổ Yên ngựa (Amphiprion polymnus (Linne, 1758)) trong điều kiện nuôi nhốt ở Bảo tàng Hải dương học. Hội nghị khoa học “Biển Đông – 2007”. 415-424 pp.
2. Chu Anh Khánh, Đặng Trần Tú Trâm, Vũ Thành Long, Trần Thuỵ Anh, 2010. Ấp nở trứng cá nhám bẻo vằn nâu (Chilosloscyllium punctatum). Tuyển tập nghiên cứu biển, tập 17, 225-226.

 

Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Số điện thoại:
Di động:

Số fax:
Email: 
Sơ lược quá trình công tác:
  

   
Lý lịch khoa học:
 
Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu:
 
Các bài báo đã công bố:
 

 

Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Sô điện thoại: 84.58.590772
Di động:
Số fax: 84.58.590034
Email: tramhdh@yahoo.com

   
Lý lịch khoa học

Từ năm 1998-2003: Kỹ sư nuôi trồng thuỷ sản, Đại học Thuỷ sản

Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu
 
Các bài báo đã công bố

1. Chu Anh Khánh, Đặng Trần Tú Trâm, Vũ Thành Long, Trần Thuỵ Anh. Ấp nở trứng cá nhám bẻo vằn nâu (Chilosloscyllium punctatum). Tuyển tập nghiên cứu biển, tập 17, 225-226.

    
 Cơ cấu phòng Đóng
    
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm