16 Tháng Tư 2024  
..:: Trang chủ » Trang tin các phòng nghiên cứu » Phòng Nguồn lợi Thủy sinh » Hoạt động khoa học ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Báo cáo hoạt động khoa học công nghệ Quý II năm 2014 Đơn vị: Phòng Nguồn lợi Thủy sinh vật

Tóm tắt:
   Tương tự như Quý I, nhiều hoạt động và các sản phẩm của các đề tài, dự án và hợp đồng các cấp tiếp tục được triển khai và hoàn thành theo tiến độ. Chi tiết các hoạt động và sản phẩm được liệt kê như sau:

 

I. Tình hình thực hiện đề tài, dự án

1. Đề tài NCCB: Quần xã cá rạn san hô và san hô tạo rạn phía Nam Việt Nam.

 • Hoạt động: Phân tích số liệu và viết báo cáo chuyên đề.
 • Sản phẩm: Hoàn thành 02 báo cáo chuyên đề. Xuất bản 02 bài báo trên các tạp chí quốc tế ISI.

2. Đề tài Bộ NN & PTNT: Nghiên cứu thiết lập một số khu duy trì nguồn giống thủy sản ở Việt Nam.

 • Hoạt động: Tập hợp tư liệu và viết các báo cáo chuyên đề.
 • Sản phẩm: Hoàn thành 04 báo cáo chuyên đề và 01 bản thảo báo cáo quốc gia rạn san hô ở Việt Nam 2014 (Country report on Status of Coral Reefs in Vietnam 2014) sẽ được Bộ Môi trường Nhật Bản xuất bản trong năm 2014.

3. Đề tài cơ sở: Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý bộ mẫu động vật không xương sống tại Bảo tàng Viện Hải dương học.

 • Hoạt động: Nhập thông tin hồ sơ bộ mẫu thu thập hiện đang lưu trữ tại phòng Nguồn lợi Thủy sinh
 • Sản phẩm: Hoàn thành hồ sơ của 40 mẫu (giun, hải miên, san hô cứng).

4. Dự án UNEP: Trình diễn quản lý bền vững tài nguyên rạn san hô ở vùng biển ven bờ huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam.

 • Hoạt động: 1) Hội thảo chỉnh sửa phần mềm cơ sở dữ liệu biển huyện Ninh Hải (tháng 5/2014), 2) Thực hiện giám sát sinh học rạn san hô tại các vùng rạn trọng điểm của huyện Ninh Hải (tháng 5/2014); 3) Thực hiện giám sát điều kiện KT-XH và chất lượng nước môi trường ven biển Ninh Hải (Tháng 5/2014); 4) Hỗ trợ in kỷ yếu Hội Nghị quốc tế Biển Đông 2012 trong đó bao gồm một số công trình đã trình bày trong Hội thảo “Hệ thống bảo tồn biển Việt Nam – Cơ hội và thách thức” (tháng 5/2014). 5) Tham gia giới thiệu các hoạt động và kết quả của dự án tại Hội nghị khoa học quốc tế lần thứ 9 của tiểu ban IOC vùng tây Thái Bình Dương (IOC-WESTPAC-9) (tháng 4/2014), tại Hội nghị rạn san hô Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 3 tại Đài Loan (tháng 6/2014).
 • Sản phẩm: Các số liệu về đặc điểm điều kiện KTXH, và các chỉ tiêu sinh học RSH trong năm 2014 đã được thu và xử lý phân tích. 03 báo cáo khoa học đã trình bày tại 02 hội nghị quốc tế.

5. Hợp đồng UNEP: Bảo vệ các HST biển ở các nước thuộc Chương trình Rừng ngập mặn cho tương lai (MFF) sử dụng phương pháp Green Fins.

 • Hoạt động: Tham gia Hội thảo khu vực về Green fins tại Thái Lan và trình bày báo cáo tham luận “Thúc đẩy sự hợp tác giữa các nhà điều hành câu lạc bộ lặn và cơ quan quản lý” (Tháng 4/2014); Sản xuất và phân phối tài liệu truyền thông cho 13 câu lạc bộ lặn (5/2014); Thực hiện đánh giá 04 CLB lặn tại Nha Trang theo tiêu chí Green Fins (tháng 6/2014).
 • Sản phẩm: Bộ tài liệu truyền thông (bảng quy tắc ứng xử, bảng hướng dẫn bơi lặn thân thiện với môi trường, tập tài liệu hướng dẫn bơi lặn thân thiện với môi trường) và Tập số liệu đánh giá mức độ thân thiện với môi trường của 4 CLB.

6. Hợp đồng đề tài nhánh: Điều tra khảo sát, đánh giá hiện trạng tài nguyên sinh vật, môi trường tự nhiên các HST ven đảo Thổ Chu phục vụ lượng giá kinh tế các HST ven đảo. Thuộc đề tài cấp Nhà nước KC 09-08/11-15 “Lượng giá kinh tế các hệ sinh thái biển đảo tiền tiêu phục vụ phát triển bền vững một số đảo tiền tiêu ở vùng biển ven bờ Việt Nam”.

 • Hoạt động: Phân tích mẫu tại 27 trạm thu mẫu môi trường, sinh vật phù du, sinh vật đáy. Tập hợp tư liệu và viết các báo cáo chuyên đề.
 • Sản phẩm: Hoàn tất 12 tập số liệu của mẫu môi trường và sinh vật.

7. Hợp đồng nhánh: Nghiên cứu đa dạng sinh vật đáy ở vùng biển sâu trên thềm lục địa Việt Nam; Thành phần loài Hải miên trên một số rạn san hô Việt Nam; Điều tra các độc tố TTX, PSPs, DSP và ASP ở một số loài sinh vật đáy (da gai, giáp xác, nhuyễn thể). Thuộc Nhiệm vụ Hợp tác Quốc tế về “Nghiên cứu đa dạng sinh học và hóa sinh trong chuyến khảo sát chung Việt Nam-Liên bang Nga lần thứ IV trên tàu nghiên cứu Viện sĩ Oparin trong vùng biển Việt Nam”.

 • Hoạt động: Phân tích mẫu Động vật đáy mềm và Hải miên. Phân tích mẫu độc tố TTX, PSPs, DSP và ASP trong các sinh vật.
 • Sản phẩm: Hoàn thành phân tích 270 mẫu độc tố TTX, PSPs, DSP và ASP.

II. Các hoạt động khác

 • Chủ trì và tổ chức thành công Hội thảo Tập huấn về “Sự thích ứng của rạn san hô dưới tác động của biến đổi khí hậu và con người - Resilience of Coral Reefs to the Climate Change and Anthropogenic Disturbances” tại Viện từ ngày 18-21/04/2014..
 • Có 03 thành viên gởi bài tham gia trình bày tại Hội nghị IOC/WESTPAC tổ chức tại Nha Trang từ ngày 22-25/04/2014.
 • 06 lượt cán bộ tham gia các Hội nghị và Hội thảo quốc tế tại Thái Lan, Đài Loan, Hoa Kỳ.

III. Thành tích nổi bật

 • Hoàn thiện quy trình phục hồi san hô cứng và hướng dẫn kỹ thuật về việc phục hồi rạn san hô cho các Khu Bảo Tồn Biển ở Việt Nam. Hiện nay, UBND tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt đề tài cấp tỉnh nhằm ứng dụng và triển khai công nghệ này cho các cơ quan quản lý và đơn vị doanh nghiệp phục hồi rạn san hô trên địa bàn tỉnh từ năm 2014-2015.
 • Thiết lập và xây dựng cơ chế quản lý tài nguyên dưới dạng các khu duy trì nguồn giống thủy sản (Fisheries refugia) tại một số khu vực ở Việt Nam (Thanh Hóa, Bến Tre và Kiên Giang), đây là một phương thức mới trong quản lý nghề cá bền vững trên thế giới hiện nay. Hiện nay, một số doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản tại Tp. HCM đang xem xét hỗ trợ kinh phí để duy trì công tác quản lý tại các mô hình ở Phú Quốc – Kiên Giang.
 • Thiết lập và triển khai các mô hình quản lý tài nguyên rạn san hô với sự tham gia của các bên liên quan tại Ninh Hải, Ninh Thuận.
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Nguyễn Văn Long
Ngày đăng: 01/08/2014
Số lượt người xem: 3141

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm