16 Tháng Bảy 2024  
..:: Trang chủ » Trang tin các phòng nghiên cứu » Phòng Nguồn lợi Thủy sinh » Hoạt động khoa học ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Báo cáo hoạt động khoa học công nghệ quý III năm 2014

Trong Quý III, Phòng Nguồn lợi Thủy sinh tiếp tục triển khai hoạt động theo đúng tiến độ của các đề tài dự án đã được thực hiện trong những quý trước đó và 02 hợp đồng vừa ký mới. Tổng cộng có 05 chuyến khảo sát thực địa đã được tổ chức, 142 mẫu sinh vật đã được phân tích, 21 báo cáo chuyên đề và tổng kết, 03 bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế SCI và 06 bản thảo các bài báo gởi tham gia hội nghị và đăng trên các tạp chí trong nước. Nhìn chung, các hoạt động và sản phẩm hoàn thành đảm bảo theo đúng tiến độ dự kiến của các đề tài, dự án. 

 

I. Tình hình thực hiện đề tài, dự án


1. Đề tài NCCB: Quần xã cá rạn san hô và san hô tạo rạn phía Nam Việt Nam.
- Hoạt động: Tập hợp tư liệu và chuẩn bị báo cáo tổng kết đề tài.
- Sản phẩm: Xuất bản 01 bài báo trên các tạp chí quốc tế ISI và 01 bản thảo bài báo gởi tham gia Hội nghị Sinh học và Phát triển bền vững toàn quốc lần thứ 2 do Viện Tài nguyên và Môi trường Biển tổ chức tại Hải Phòng từ 25-26/11/2014.

2. Đề tài Bộ NN & PTNT: Nghiên cứu thiết lập một số khu duy trì nguồn giống thủy sản ở Việt Nam.
- Hoạt động: Tổ chức 02 đợt giám sát tại các mô hình thiết lập và quản lý thí điểm liên quan đến rừng ngập mặn tại Sân Nghêu đồn Biên phòng Cổ Chiên (Bến Tre) vào tháng 7/2014 và thảm cỏ biển tại Bãi Dương-Hòn Một (Phú Quốc) vào tháng 9/2014.
- Sản phẩm: Hoàn thành 04 chuyên đề luận cứ quản lý các khu duy trì nguồn gống thủy sản tại Thanh Hóa, Bến Tre và Phú Quốc; 03 bản thảo bài báo gởi tham gia Hội nghị Sinh học và Phát triển bền vững toàn quốc lần thứ 2 do Viện Tài nguyên và Môi trường Biển tổ chức tại Hải Phòng từ 25-26/11/2014 và và đăng trên Tuyển tập Nghiên cứu Biển.

3. Đề tài cơ sở: Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý bộ mẫu động vật không xương sống tại Bảo tàng Viện Hải dương học.
- Hoạt động: Đã tổ chức 02 đợt kiểm tra bổ sung bộ mẫu bảo tàng của các nhóm san hô cứng, giun nhiều tơ và hải miên.
- Sản phẩm: 1.016 mẫu đã được kiểm tra.

4. Dự án UNEP: Trình diễn quản lý bền vững tài nguyên rạn san hô ở vùng biển ven bờ huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam.
- Hoạt động: Tổ chức 01 lớp kỹ thuật lặn sâu SCUBA từ ngày 08-11/9/2014; xử lý, phân tích, và đánh giá hiện trạng RSH Ninh Hải trên cơ sở số liệu giám sát tháng 6/2014; triển khai các hoạt động: Xây dựng quy chế quản lý VQG Núi Chúa và lắp đặt phao neo tại điểm bơi lặn Vĩnh Hy, giám sát sự phát triển của san hô và một số động vật rạn đã được cấy thả phục hồi, đánh giá hiệu quả các mô hình sinh kế và thử nghiệm tour du lịch sinh thái Hang Rái – Thái An.
- Sản phẩm: Hoàn thành 01 báo cáo “Giám sát sinh học rạn san hô vùng ven bờ Ninh Hải - Ninh Thuận năm 2014” trên cơ sở tư liệu từ năm 2011 – 2014.

5. Hợp đồng UNEP: Bảo vệ các HST biển ở các nước thuộc Chương trình Rừng ngập mặn cho tương lai (MFF) sử dụng phương pháp Green Fins.
- Hoạt động: Đánh giá các CLB lần 1 theo tiêu chí GreenFins (tháng 8/2014); Tổ chức hội thảo nhóm lập Kế hoạch hành động GFs cho điểm Khánh Hòa (7/8); Xúc tiến tích hợp tiêu chí GFs và văn bản pháp quy quản lý du lịch thể thao giải trí trên biển tại Khánh Hòa; Lắp các vật liệu truyền thông GFs tại Cảng du lịch Cầu Đá và phân phát các bộ vật liệu giáo dục cho các CLB lặn, thành viên GFs tại Nha Trang.
- Sản phẩm: Số liệu CLB Scuba Zone đã được thu; 2 Pano về Quy tắc ứng xử GFs đã được lắp đặt tại Cảng du lịch Cầu Đá; 13 CLB đã nhận các vật liệu giáo dục (gồm Bảng COC, Icons, Tập tài liệu về GFs, dĩa CD có chứa các file điện tử); Bản thảo Quy chế quản lý kinh doanh du lịch lặn biển và các hoạt động thể thao giải trí trên biển tỉnh Khánh Hòa.

6. Hợp đồng đề tài nhánh: Điều tra khảo sát, đánh giá hiện trạng tài nguyên sinh vật, môi trường tự nhiên các HST ven đảo Thổ Chu phục vụ lượng giá kinh tế các HST ven đảo, thuộc đề tài cấp Nhà nước KC 09-08/11-15 “Lượng giá kinh tế các hệ sinh thái biển đảo tiền tiêu phục vụ phát triển bền vững một số đảo tiền tiêu ở vùng biển ven bờ Việt Nam”.
- Hoạt động: Xây dựng các báo cáo chuyên đề và báo cáo tổng kết, các bản đồ phân bố hệ sinh thái và các bài báo khoa học tham dự Hội nghị Sinh học và Phát triển Bền vững toàn quốc lần thứ 2.
- Sản phẩm: Hoàn thành 09 báo cáo, 2 bản đồ và 02 bản thảo bài báo.

7. Hợp đồng nhánh: Nghiên cứu đa dạng sinh vật đáy ở vùng biển sâu trên thềm lục địa Việt Nam; Thành phần loài Hải miên trên một số rạn san hô Việt Nam; Điều tra các độc tố TTX, PSPs, DSP và ASP ở một số loài sinh vật đáy (da gai, giáp xác, nhuyễn thể), thuộc Nhiệm vụ Hợp tác Quốc tế về “Nghiên cứu đa dạng sinh học và hóa sinh trong chuyến khảo sát chung Việt Nam-Liên bang Nga lần thứ IV trên tàu nghiên cứu Viện sĩ Oparin trong vùng biển Việt Nam”.
- Hoạt động: Phân tích mẫu và viết báo cáo.
- Sản phẩm: Hoàn thành 05 tập số liệu phân tích của 132 mẫu hải miên, động vật đáy và 4 báo cáo chuyên đề.

8. Hợp đồng: Khảo sát hiện trạng các hệ sinh thái và Tư vấn các loại hình dịch vụ du lịch sinh thái biển thích hợp tại khu vực Hòn Đồi Mồi, Phú Quốc.
- Hoạt động: Đã tổ chức 01 chuyến khảo sát đánh giá hiện trạng các hệ sinh thái và tham vấn cộng đồng về tình hình khai thác và sử dụng tài nguyên khu vực xung quanh Hòn Đồi Mồi vào tháng 9/2014. Phân tích mẫu, số liệu và xây dựng báo cáo tổng kết.
- Sản phẩm: Hoàn thành 01 báo cáo tổng kết nộp cho Công ty TNHH MTV VinPearl.
9. Hợp đồng: Đánh giá môi trường thông qua phương pháp quan trắc sinh học.
- Hoạt động: Đã tổ chức 01 chuyến khảo sát thu mẫu vào tháng 6/2014.
- Sản phẩm: Đã phân tích 06 mẫu hàm lượng kim nặng và 04 mẫu lysosom.

II. Các hoạt động khác

- Xuất bản 02 bài báo khoa học các tạp chí quốc tế ISI và 02 bài trên các tạp chí trong nước .
- Có 02 lượt cán bộ tham gia các Hội thảo quốc tế tại Philippines.

III. Thành tích nổi bật

 

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Nguyễn Văn Long
Ngày đăng: 10/11/2014
Số lượt người xem: 3382

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm