16 Tháng Bảy 2024  
..:: Trang chủ » Trang tin các phòng nghiên cứu » Phòng Nguồn lợi Thủy sinh » Hoạt động khoa học ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Báo cáo tóm tắt thành tích năm 2014

 

 BÁO CÁO

Tóm tắt các thành tích nổi bật năm 2014
 

 

Tên đơn vị đề nghị: Phòng Nguồn lợi Thủy sinh
 
1. Hoạt động khoa học công nghệ
- Chủ trì 12 đề tài và dự án các cấp, trong đó có 01 đề tài Nghiên cứu Cơ bản (NAFOSTED), 02 đề tài cấp Bộ NN & PTNT, 01 đề tài cấp Cơ sở, 02 dự án và thỏa thuận quốc tế với UNEP, 01 đề tài Hợp tác Quốc tế với LB Nga và 05 đề tài hợp đồng với các đơn vị và sở, ngành các địa phương.
- Tổng kinh phí nghiên cứu khoa học từ các đề tài, dự án nói trên trong năm 2014 của Phòng đạt trên 4.146.000.000 đ, trung bình: 460.670.000 đ/người (chỉ tính cho 09 người hiện đang làm việc tại Phòng).
2. Xuất bản và đào tạo
- Toàn Phòng đã có 16 bài báo công bố, trong đó 04 bài trên tạp chí nước ngoài SCI, 02 bài trên tạp chí quốc tế có chỉ số ISSN/ISBN và 10 bài trên Tạp chí và Kỷ yếu Hội nghị trong nước. Tổng cộng có 13,42 điểm công trình, trung bình đạt trên 1,49 điểm/người (chỉ tính 09 người hiện đang làm việc tại Phòng).
- Có 02 Tiến sĩ đã bảo vệ thành công luận án tại CHLB Đức (Hoàng Xuân Bền), Úc (Đào Tấn Học) và 01 Thạc sĩ tại ĐH Khoa học Huế (Mai Xuân Đạt).
3. Các kết quả đã được ứng dụng và hiệu quả khoa học, kinh tế, xã hội
- Hoàn thiện quy trình phục hồi san hô cứng và hướng dẫn kỹ thuật về việc phục hồi rạn san hô cho các Khu Bảo Tồn Biển. Hiện nay, UBND tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt đề tài cấp tỉnh nhằm ứng dụng và triển khai công nghệ này cho các cơ quan quản lý và đơn vị doanh nghiệp phục hồi rạn san hô trên địa bàn tỉnh từ năm 2014-2015.
- Thiết lập và triển khai các mô hình quản lý tài nguyên rạn san hô với sự tham gia của các bên liên quan tại Ninh Thuận.
- Là đơn vị đầu tiên thiết lập và xây dựng cơ chế quản lý tài nguyên dưới dạng các khu duy trì nguồn giống thủy sản (Fisheries refugia) ở Việt Nam, đây là một phương thức tiếp cận mới trong quản lý nghề cá bền vững trên thế giới hiện nay.
4. Các hình thức đã được khen thưởng trong năm
- Tập thể lao động xuất sắc cấp Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam.
- Bằng khen tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp Viện Hàn lâm KH và CN Việt Nam.
- Tập thể lao động xuất sắc cấp Viện Hải dương học.
- Có 03 thành viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Viện Hải dương học.
 
 
TM. PHÒNG NGUỒN LỢI THỦY SINH
Trưởng phòng
 
 
 
 
 
  Nguyễn Văn Long
 
 
 
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Nguyễn Văn Long
Ngày đăng: 04/02/2015
Số lượt người xem: 3334

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm