17 Tháng Tư 2024  
..:: Trang chủ » Trang tin các phòng nghiên cứu » Phòng Sinh thái biển » Hoạt động khoa học ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Báo cáo công tác quý 3-2017

 

 Hoạt động khoa học:

- Tham gia khảo sát nhiệm vụ Monitoring 2017 (đợt 2)

- Thực hiện khảo sát đợt 3 tại bãi nghêu xã Hiệp Thạnh- Trà Vinh (Hđ với Viện Địa lý Tài nguyên Tp. HCM)

- 01 Cán bộ tham gia tập huấn tại Indonesia

- Tham dự Diễn Đàn và Hội nghị Quốc tế "Biển Đông -2017" tổ chức tại Viện


Họat động khác:

- Tham gia các hoạt động phong trào của Công Đoàn.

- Kiểm định - hiệu chuẩn 1 số thiết bị trong phòng thí nghiệm của phòng 

 

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Administrator Account
Ngày đăng: 20/11/2017
Số lượt người xem: 2064

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm