16 Tháng Tư 2024  
..:: Trang chủ » Trang tin các phòng nghiên cứu » Phòng Sinh thái biển » Hoạt động khoa học ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
THÔNG TIN HỢP TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2023

 

Vào năm 2018, đoàn chuyên gia Pháp đang tham gia giảng dạy tại trường ĐH Khoa học công nghệ (USTS) thuộc Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam tới thăm và tìm hiểu Viện Hải dương học, đồng thời có làm việc với phòng Sinh thái và Môi trường biển để đặt vấn đề phối hợp trong xây dựng dự án về các tác động của nuôi trồng thủy sản tới môi trường và con người sinh sống, làm việc trên các bè nuôi.

Đến năm 2020, TS. Jean – Christophe, viện MARBEC(Cộng hòa) Pháp có đề nghị Viện Hải dương học và trường Đại học USTH tham gia vào dự án với tên đề tài: “Nghiên cứu đa dạng vi khuẩn gây bệnh và vi khuẩn kháng kháng sinh ở khu vực nuôi trồng thuỷ hải sản trong quản lý sức khoẻ và an toàn thực phẩm”. Mã số: NEMESIS PROJECT (Convention signée - ANSES-21-EST-149).

Nguồn kinh phí: Hỗ trợ kinh phí từ Nguồn tài trợ: ANSES - Cơ quan Quốc gia về An toàn Thực phẩm, Môi trường và Sức khỏe Nghề nghiệp, Pháp.

Nội dung:

    + Trao đổi và hỗ trợ các chuyên gia Pháp sang Việt Nam khảo sát, thu mẫu môi trường trong các vùng nuôi trồng thủy sản

    + Phân tích các chỉ tiêu môi trường và vi sinh vật; hỗ trợ thiết bị và sử dụng trang thiết bị phòng thí nghiệm trong xử lý và bảo quản mẫu vật.

    + Tổ chức Hội thảo, tập huấn.

Một số kết quả chủ yếu năm 2023:

    + Đã tiến hành phân lập được 225 chủng vi sinh vật trong môi trường nước và trầm tích trong vùng nuôi trồng thủy sản lồng bè (vịnh Nha Trang, Nha Phu và Cam Ranh).

 

    + Phân lập 71 chủng vi sinh vật trong các vật nuôi trong lồng bè.

Hình 1: Các nhà khoa học Việt Nam và Pháp xử lý mẫu vật ở phòng thí nghiệm trọng điểm

Hình 2: Khu vực khảo sát vùng NTTS lồng bè tại tỉnh Khánh Hòa.

Hình 3: Các nhà khoa học Pháp trao đổi với người dân nuôi trồng lồng bè

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Nguyễn Hữu Huân
Ngày đăng: 08/11/2023
Số lượt người xem: 89

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm