16 Tháng Tư 2024  
..:: Trang chủ » Trang tin các phòng nghiên cứu » Phòng Sinh thái biển » Hoạt động khoa học ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2023

 

 

TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2023

-------o0o-------    

 

I. HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ:

1. Chủ trì đề tài các cấp:

1.1. Đề tài cấp tỉnh (Bà Rịa - Vũng Tàu): “Nghiên cứu sức chịu tải môi trường phục vụ lập kế hoạch phát triển vùng nuôi trồng thủy sản bền vững tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”.

1.2. Đề tài cơ sở chọn lọc “Xác định một số vi khuẩn biển chi Bacillus có các đặc tính hữu ích cho thực vật” Mã số CSCL17.02/23-24.

2. Tham gia đề tài các cấp:

2.1. Hợp phần số 2 và 4. Thuộc dự án KHCN trọng điểm cấp Viện Hàn lâm: “Xây dựng các quy trình xác định độc tố trong một số loài sinh vật biển Việt Nam”, mã số: TĐĐTB0.00/21-23.

2.2. Đề tài cơ sở chọn lọc: “Đánh giá hiệu quả của chế phẩm sinh học β-glucan, bổ sung vào thức ăn lên sinh trưởng và sức khỏe của cá bè đưng (Gnathanodon speciosus)”. Mã số: CSCL17.03/22-23.

3. Chủ trì các hợp đồng:

3.1. Nhiệm vụ tỉnh Bình Định: “Nghiên cứu, điều tra, kiểm soát nguồn thải trực tiếp gây suy thoái tài nguyên, ô nhiễm môi trường vùng biển ven bờ tỉnh Bình Định”.

3.2. Chủ trì 04 hợp đồng kinh tế với Công ty Australis: “Quan trắc môi trường vùng nuôi cá lồng vịnh Vân Phong năm 2023”.

3.4. Chủ trì Hợp đồng: “Nghiên cứu đa dạng vi khuẩn gây bệnh và vi khuẩn kháng kháng sinh ở khu vực nuôi trồng thủy hải sản trong quản lý sức khỏe và an toàn thực phẩm”. Mã số: NEMESIS PROJECT (Convention signée – ANSES – 21 – EST 149) giữ Viện MARBEC – Pháp và Viện Hải dương học

3.3. Chủ trì Hợp đồng: Phân tích chất lượng nước số 01/2023/HĐKT-DAOH, ký ngày 05/01/2023. Thuộc dự án: “Hoàn thiện quy trình công nghệ nuôi ốc, hương thương phẩm trong hệ thống tuần hoàn”, mã số DAĐL.CN-08/20 giữa Trung tâm Tư vấn, sản xuất, dich vụ và Chuyển giao công nghệ Thủy sản và Viện Hải dương học.

4. Tham gia các hội nghị, hội thảo:

Hội thảo kỷ niệm 370 năm thành lập Khánh Hòa, Hội nghị GIS-Ideas 2023, 02 hội thảo online của IOC/WESTPAC; Hội nghị quốc tế EU- Địa Trung Hải về Môi trường (ECMI -5); Trao đổi khoa học tại trường ĐH Hannover và Trung tâm ZMT, Bremen, CHLB Đức; Hội thảo khoa học, chương trình KC.09.07/21-30.

5. Xuất bản:  02 bài Q1, 02 bài Q2, 01 bài Scopus, 03 bài ISSN.

+ Đỗ Hữu Hoàng, Phạm Xuân Kỳ, Võ Hải Thi (2023). Dietary mannan oligosaccharides elevated growth performance, gut morphology, microbiota, body composition, feed and nutrient utilisation of pompano, Trachinotus. Aquaculture Reports ISSN: 2352-5134. https://doi.org/10.1016/j.aqrep.2023.101720 (Q1, 0,67 điểm).

+ Beatrice Brix Da Costa, Lara Elisabeth Stuthmann,, Aaron Johannes Cordes, Hoang Trung Du, Andreas Kunzmann, Karin Springer, 2023. Culturing delicacies: potiential to intergrate the gastropod Babylonia areolata into pond cultures of Caulerpa lentillifera. Aquaculture Reports, Vol 33. https://doi.org/10.1016/j.aqrep.2023.101793 (Q1, 0,33 đ).

+ Lara Elisabeth Stuthmann, Beatrice Brix Da Costa, Aaron Johannes Cordes, Hoang Trung Du, Andreas Kunzmann, Karin Springer, 2023. Sea grape (Caulerpa lentillifera) aquaculture in Van Phong Bay, Viet Nam: Evaluation of the post harvest quality. Journal of Applied Phycology. DOI: 10.1007/s10811-023-03030-y (Q2, 0.27đ).

+ Konstantin S. Tkachenko, Vu V. Dung, Vo T. Ha, Nguyen H. Huan, 2023. Coral reef collapse in South‑Central Vietnam: a consequence of multiple negative efects. Aquat Ecol (2023) 57:65–83. https://doi.org/10.1007/s10452-022-09994-2 (Q2, 0.33đ).

+ Nguyen Trinh Duc Hieu, Nguyen Quang Tri, Nguyen Huu Huan, Tran Duc Dien, Nguyen Dang Huyen Tran, Nguyen Phuong Lien, Tran Thi Van, 2023. Estimating the Chlorophyll-a in the Nha Trang Bay using Landsat-8 OLI Data. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 1226 (2023). IOP Publishing. doi:10.1088/1755-1315/1226/1/012010 (Scopus, 0.15đ).

+ Minh-Thu Phan, Le Thi Thu Thao, Nguyen Thi Tuong Vy, Pham Thi Mien, and Huynh Minh Sang. (2023). Ecological Zoning of Paratapes undulatus in Estuaries of Da Nang, Vietnam. Journal of Agriculture and Ecology Research International : 24(4), 33-40. (ISSN: 2394-1073) (ISSN, 0,60đ).

+ Pham Thi Mien, Wiese J, Dao Viet Ha. (2023). Metabolites from the soft coral -associated bacterium Micrococcus sp. strain A-2-28. Vietnam Journal of Marine Science and Technology: 23(2):181-188. https://doi.org/10.15625/1859-3097/18414. (0,56đ)

+ Võ Hải Thi, Nguyễn Trịnh Đức Hiệu, Hoàng Trung Du, Nguyễn Minh Hiếu., 2022. Biến động và môi tương quan của mật độ vi sinh vật trong môi trường nước, trầm tích và cơ nghêu bến tre Meretrix lyrata (Sowerby, 1851) tại bãi nghêu xã Hiệp Thạnh, huyện Duyên hải, tỉnh Trà Vinh.., 2022. Tạp chí Khoa học và Công nghệ nhiệt đới số 30, 12-2022: 157-168. ISSN 0866-7535 (1.00đ).

6. Đào tạo:

+ Tham gia giảng dạy, hội đồng đánh giá đề cương và luận án tiến sĩ khoa khoa học và công nghệ biển, hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ Trường Đại học Nha Trang (Bộ Giáo dục và đào tạo), hội đồng đánh giá đề tài ở Trường Đại học Nha Trang, hội đồng đánh giá đề tài ở Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga, thành viên phản biện cho các tạp chí: KH & CN biển, Sinh học, giảng dạy tại trường Đại học giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh và Đại học tài nguyên và môi trường TP. Hồ Chí Minh.

Kết quả nổi bật:

-         Đã hoàn thành và nghiệm thu 6 hợp đồng, với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng.

-         Tham gia xuất bản 02 bài Q1, 2 bài Q2, 01 bài Scopus, 03 bài ISSN.

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Nguyễn Hữu Huân
Ngày đăng: 10/11/2023
Số lượt người xem: 98

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm