24 Tháng Năm 2024  
..:: Trang chủ » Trang tin các phòng nghiên cứu » Phòng Sinh vật phù du » Hoạt động khoa học ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Nghiệm thu đề tài tảo độc hại cấp tỉnh Trà Vinh

Nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh Trà Vinh do Viện Hải dương học chủ trì, GS. TS. Nguyễn Ngọc Lâm, phòng sinh vật phù du biển làm chủ nhiệm

 Ngày 20/3/2015, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh đã thành lập Hội đồng khoa học và tổ chức phiên họp nghiệm thu đề tài “Xác dịnh thành phần loài và mùa vụ xuất hiện của các loài tảo có khả năng sản sinh dộc tố, liên quan dến hiện trạng môi truờng ven biển Trà Vinh”. Sau khi GS. Nguyễn Ngọc Lâm trình bày tóm tắt các kết quả, các góp ý của 2 phản biện và các thành viên trong và ngoài Hội đồng, Hội đồng đã thảo luận sôi nổi và đi đến kết luận đề tài được nghiệm thu với 100% phiếu đồng ý để tài đạt loại khá.

Xem chi tiết tại: https://www.youtube.com/watch?v=oRzO4DuymEQ

  

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Administrator Account
Ngày đăng: 02/04/2015
Số lượt người xem: 3293

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm