03 Tháng Sáu 2023  
..:: Trang chủ » Trang tin các phòng nghiên cứu » Phòng Sinh vật phù du » Hoạt động khoa học ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Các công trình xuất bản trong năm 2015

Liu Xiao, Walker O. Smith Jr., Kam W. Tang, Nhu Hai Doan, and Ngoc Lam Nguyen, 2015. Theoretical Size Controls of the Giant Phaeocystis globosa Colonies. Ocean Sci. J. (2015) 50(2):283-289. http://dx.doi.org/10.1007/s12601-015-0025-1. SCIE

Gusev E., Hai Doan-Nhu, and Lam Nguyen-Ngoc, 2015. Mallomonas cattiensis, sp. nov. (Synurales, Chrysophyceae), a new species from Viet Nam, Phytotaxa 221(2):188-192. http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.221.1.9. SCIE

 

 

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Nguyễn Ngọc Lâm
Ngày đăng: 10/08/2015
Số lượt người xem: 2808

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm