Monday, September 28, 2020  
..:: Trang chủ » Trang tin các phòng nghiên cứu » Phòng Sinh vật phù du » Hoạt động khoa học ::..   Login
 Phòng Sinh vật phù du Minimize
    
 Số lượt truy cập Minimize
    
 Người Online Minimize
People Online People Online:
Visitors Visitors: 30
Members Members: 0
Total Total: 30

Online Now Online Now:
    
 Tin tức Minimize

 

Trong số này:

  • Loài tảo hai roi mới cho khoa học  Protoperidinium smithii
  • Hoạt động hợp tác và trao đổi khoa học quốc tế: Tham quan tàu nghiên cứu & Hội thảo quốc tế
Read More...
Liu Xiao, Walker O. Smith Jr., Kam W. Tang, Nhu Hai Doan, and Ngoc Lam Nguyen, 2015. Theoretical Size Controls of the Giant Phaeocystis globosa Colonies. Ocean Sci. J. (2015) 50(2):283-289. http://dx.doi.org/10.1007/s12601-015-0025-1. SCIE

Gusev E., Hai Doan-Nhu, and Lam Nguyen-Ngoc, 2015. Mallomonas cattiensis, sp. nov. (Synurales, Chrysophyceae), a new species from Viet Nam, Phytotaxa 221(2):188-192. http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.221.1.9. SCIE

 

Read More...Page 1 of 3First   Previous   [1]  2  3  Next   Last   

    
 Cơ cấu phòng Minimize
    
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search