01 Tháng Hai 2023  
..:: Trang chủ » Trang tin các phòng nghiên cứu » Phòng Sinh vật phù du » Thông tin chuyên gia ::..   Đăng nhập
 Phòng Sinh vật phù du Đóng
    
 Số lượt truy cập Đóng
    
 Người Online Đóng
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 251
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 251

Đang Online Đang Online:
    
 Thông tin chuyên gia Đóng

 

Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Sô điện thoại: 0905111824 
Số fax: 84.258.3590034
Email: ngoclam-ion(at)planktonviet.org.vn;  habviet.nnl(at)gmail.com

 

Tải lý lịch khoa học (pdf)

   

 Quá trình và trình độ đào tạo:

1.     Trình độ chuyên môn:

- Học vị: Cử nhân                   - Năm hoàn thành: 09/1979 Trường Đại học Tổng hợp, Tp. Hồ Chí Minh (nay là Trường Đại học KHN)

                                               - Chuyên ngành: Sinh học Đại cương

- Học vị: Thạc sỹ                    - Năm bảo vệ: 01/1999 Trường Đại học Aarhus, Denmark

                                               - Chuyên ngành: Khoa học Biển

       - Học vị: Tiến sĩ                      - Năm bảo vệ: 09/2002

                                                        Trường Đại học Copenhagen

                                                      - Chuyên ngành: Thực vật học /Tảo học

       - Học hàm: Phó Giáo sư        - Năm được phong: 2009

       - Học hàm: Giáo sư                - Năm được phong: 2013

 2. Các khóa học chuyên môn khác đã hoàn thành: (tên khóa học, thời gian và nơi đào tạo).

- Quản lý đới bờ: Trường Đại học Cần Thơ

- Sinh học và Phân loại Tảo độc hại, 1995, IOC/UNESCO, Trường Đại học Copenhagen, Denmark

- Phân loại Thực vật phu du, Tảo độchại, Trường ĐH Copenhagen, Denmark, 1995

- Sử dụng kính hiển vi điện tử, Trường ĐH Aarhus, Denmark, 1998

- Nhiên cứu nâng cao về Sinh học Thực vật Phù du, Kalmar, Thụy Điển, 1999

- Phân tích và xử lý hình ảnh khoa học bằng photoshop, Trường ĐH Copenhagen, 2000

- Sinh học và Phân loại Bào tử nghỉ tảo Hai Roi, Hobart, Tasmania /Sydney (Australia), 2002

- Nghiên cứu độc tố tảo. Monaco, 2007, IAEA tổ chức.

- Nghiên cứu tảo Hai roi sống đáy. Hawaii, USA, 2009

- Nghiên cứu tảo Hai roi sống đáy. UKM, Malaysia, 2012

- Nghiên cứu tảo Hai roi sống đáy. Taihiti, France, 2015, IAEA tổ chức

- Nghiên cứu tảo Hai roi sống đáy, Oman, 2019. IAEA tổ chức

-  Visiting Scientist và nhiệm vụ trao đổi khoa học khác trong các dự án hợp tác tại Denmark (2000, 01, 05, 06, 07, 08, 09…2016, 2018, 2019), Đức (2005, 07, 11, 12, 14, 2016, 2018, 2019), Hoa Kỳ (2012, 2015, 2016), Bỉ (2016), Nga (2015, 2017), Ý (2016), Thái Lan (2006)

 

I. HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC

A.    CÁC ĐỀ TÀI KHOA HỌC TRONG NƯỚC

Đã nghiệm thu:

Chủ nhiệm: - Nghiên cứu quá trình phát sinh thủy triều đỏ và sinh thái phát triển của các loài tảo độc hại ở một số vùng ven bờ đặc trưng và ảnh hưởng của chúng tới nguồn lợi hải sản’, Chương trình KC.09.03,KH và CN Biển. Cấp Quốc gia 2006-2010,  KC.09.03/06-10 .

Chủ nhiệm: - Nghiên cứu cơ bản đa dạng sinh học sinh vật phù du Biển Việt Nam. 2009-2012. NAFOSTED. Cp Quốc gia

Chủnhim: - To gây hi tỉnh Trà Vinh, 2012-2014. Cp tỉnh

Chủ nhim: -  Nghiên cứu cơ bn đa dng sinh hc Sinh vt phù du bin Vit Nam: - Sinh học /phân loi vi to roi và ng dụng k thut phân tử tron