17 Tháng Mười 2019  
..:: Trang chủ » Trang tin các phòng nghiên cứu » Phòng Sinh vật phù du » Thông tin chuyên gia ::..   Đăng nhập
 Phòng Sinh vật phù du Đóng
    
 Số lượt truy cập Đóng
    
 Người Online Đóng
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 23
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 23

Đang Online Đang Online:
    
 Thông tin chuyên gia Đóng

 

Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Sô điện thoại: 0905111824 
Số fax: 84.258.3590034
Email: ngoclam-ion(at)planktonviet.org.vn;  habviet.nnl(at)gmail.com
 

   

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 

1975-1979: Cử nhân sinh học, trường Đại học KHTN, Tp. HCM

1997-1999: MSc Khoa học Biển (Vi tảo biển), Trường ĐH Aarhus, Denmartk

1999-2002: PhD Thực vật học (Vi tảo biển), Trường ĐH Copenhagen

 Thực tập trong và ngoài nước

  • Phân loại Thực vật phu du, Tảo độchại, Trường ĐH Copenhagen, Denmark, 1995
  • Sử dụng kính hiển vi điện tử, Trường ĐH Aarhus, Denmark, 1998
  • Nhiên cứu nâng cao về Sinh học Thực vật Phù du, Kalmar, Thụy Điển, 1999
  • Phân tích và xử lý hình ảnh khoa học bằng photoshop, Trường ĐH Copenhagen, 2000
  • Sinh học và Phân loại Bào tử nghỉ tảo Hai Roi, Hobart, Tasmania /Sydney (Australia), 2002
  • Nghiên cứu độc tố tảo. Monaco, 2007
  • Nghiên cứu tảo Hai roi sống đáy. Hawaii, USA, 2009
  • Nghiên cứu tảo Hai roi sống đáy. UKM, Malaysia, 2012
  • Nghiên cứu tảo Hai roi sống đáy. Taihiti, France, 2015
  • Thực tập khác tại Denmark (2000, 01, 05, 06, 07, 08, 09…2016), Đức (2005, 07, 11, 12, 14, 2016), Hoa Kỳ (2012, 2015, 2016), Bỉ (2016), Ý (2016), Thái Lan (2006)

 

NHIỆM VỤ HIỆN NAY

Nghiên cứu viên cao cấp, Giáo sư, phòng SVPDB, Viện Hải dương học

Ủy viên Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước, ngành Sinh học

Trưởng tiểu ban Thủy sinh vật học 

Phó CT Hội đồng Sinh học - Nông nghiệp /NAFOSTED , 2015-2017.

Chủ tịch Hội đồng Khoa, Khoa KH và CN Biển

Chủ nhiệm đề tài NCCB, MS: 106-NN.06-2014.08

Ủy viên HĐ biên tập Tạp chí Sinh học, Việt Nam

 LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Sinh học và Phân loại Thực vật phù du (phytoplankton) chú ý các loài tảo độc hại

Sinh thái học quần xã, cá thể vi tảo

KINH NGHIỆM KHOA HỌC

Chủ nhiệm  đề tài:  Nghiên  cứu bản  đa dạng sinh học Sinh vật