02 Tháng Mười 2023  
..:: Trang chủ » Trang tin các phòng nghiên cứu » Phòng Thông tin - Truyền thông » Hoạt động khoa học ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
HOẠT ĐỘNG PHỤC VỤ KHOA HỌC

 

TỔNG KẾT THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2014

 

I/ HOẠT ĐỘNG PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1.  Hoạt động thư viện:

a) Nhập tài liệu (nguồn trao đổi, tặng)

-               Tổng số tài liệu mới nhập: 109 (chủ yếu là tạp chí)

 b) Mua sách, tạp chí nguồn kinh phí Viện Hàn Lâm KH và CN Việt Nam cấp năm 2014:

-               Số đầu sách mua 48 (đã nhận được  43/45 cuốn đặt mua)

-               Số đầu tạp chí: 5 (gồm 28 cuốn); Đã nhận được 9 cuốn

c) Phục vụ độc giả (tính đến ngày 12/11/2014):

-               Tổng số lượt độc giả: 196

-               Tổng số tài liệu luân chuyển: 361

2.Hoạt động thông tin:

-            Nhận tài liệu từ 11 cơ quan và tổ chức trong nước, 13 cơ quan tồ chức nước ngoài

-            Số biểu ghi nhập vào CSDL quản lý tài liệu thư viện: 1000 biểu ghi

-            Số biểu ghi nhập vào CSDL kết quả nghiên cứu khoa học: 17 biểu ghi

-            Số hóa báo cáo khoa học của Viện từ năm 1995 – 2007: 8.136 trang

-            Gởi 50 gói bưu phẩm Tuyển tập Nghin Cứu Biển -  tập 19 đi trao đổi với các trường đại học, các Viện, và các tổ chức nghiên cứu biển ở nước ngoài;

-            Gởi 49 gói bưu phẩm Tuyển tập Nghiên Cứu Biển -  tập 19, Hội Nghị Biển Đông tập 1 & 2 đến các trường đại học, cơ quan tổ chức nghiên cứu biển trong nước; và các tác giả có bài trong các ấn phẩm nêu trên.

3.Công tác xuất bản:

-            Đang thực hiện khâu biên tập bài cho Tuyển Tập Nghiên Cứu Biển, tập 20

-            Nhận bài cho tạp chí Khoa Học và Công Nghệ Biển

4.Công tác HTQT:

-  Tham gia công tác phục vụ Hội Thảo IOC/WESTPACT

-  Duy trì mối quan hệ hợp tác với các thư viện, các cơ quan tổ chức quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu biển ở quốc tế.

5.  Công tác khác:

-       Cung cấp thông tin tài liệu cho báo Tuổi Trẻ thực hiện Ký sự về quần đảo Hoàng Sa;

-       Làm  poster về Khu hệ Chim trên quần đảo Hoàng Sa.

-       Cung cấp thông tin cho trang Web của Viện Hải Dương Học.

-       Cung cấp thông tin cho hướng dẫn viên của Bảo tàng, làm poster cho bảo tàng.

 

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Nguyễn Thanh Vân
Ngày đăng: 18/11/2014
Số lượt người xem: 3051

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm