16 Tháng Tư 2024  
..:: Trang chủ » Trang tin các phòng nghiên cứu » Phòng Thông tin - Truyền thông » Hoạt động khoa học ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Tổng kết hoạt động phòng năm 2020

 

 PHÒNG THÔNG TIN – THƯ VIỆN

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

-------0O0-------

 

Tổng số cán bộ biên chế: 2

Tổng số cán bộ hợp đồng: 1

 

I.       HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG THÔNG TIN – THƯ VIỆN

 

1.   Hoạt động Thông tin - thư viện:

a) Nhập tài liệu mới:

- Tổng số tài liệu mới nhập: 143 tài liệu

o  Sách: 50 cuốn (trong đó có 10 cuốn sách nước ngoài)

o  Tạp chí: 93 cuốn (trong đó có 10 đầu tạp chí trong nước và 33 đầu tạp chí quốc tế)

o  Nguồn nhập do các cơ quan, tổ chức hoặc tác giả tặng, chủ yếu là tài liệu tạp chí trong nước và TL sách chuyên khảo của Nhà XB KHTN và CN Việt Nam gởi tặng;

b) Mua sách: 0

c) Phục vụ độc giả:

- Tổng số lượt độc giả: 52

- Tổng số tài liệu luân chuyển: 83  tài liệu sách, tạp chí khoa học, thư mục tài liệu

 - Hiện nay số lượng độc giả ngày càng ít đến thư viện tìm tài liệu vì hiện nay thư viện đã cung cấp các bài báo toàn văn do cán bộ Viện xuất bản lên thư viện số, và một lý do nữa là độc giả có nhiều cơ hội tìm kiếm tài liệu ở nhiều thư viện số khác.

d) Nhận tài liệu từ 10 cơ quan và tổ chức trong nước, 3 cơ quan tổ chức nước ngoài

e) Số biểu ghi nhập vào phần mềm thư viện số Dspace: 92 bài báo, sách của cán bộ khoa học viện công bố trong nước năm 2019 và 2020 và 25 bài báo của cán bộ Viện công bố năm 2019 ở quốc tế.

 

2.   Thực hiện Nhiệm vụ cơ sở năm 2020:

-    Hoàn thành nhiệm vụ quản lý tài liệu, quản lý thông tin và phục vụ độc giả.

-    Hoàn thành đúng thời hạn nhiệm vụ cơ sở của phòng năm 2020 “thống kê công bố khoa học của viện hải dương học hiện đang lưu trữ tại phòng thông tin thư viện từ năm 1922 - 2019”.

 

3.Công tác xuất bản: Đã hoàn thành nhiệm vụ xuất bản ấn phẩm của Viện “Nghiên cứu biển vì sự phát triển bền vững, số 4A/2020” in trong số đặc biệt Tạp chí Khoa Học và Công Nghệ Biển năm 2020.

 

4.Công tác Hợp tác Quốc tế: Tham gia hoạt động của UB IOC Việt Nam. Tham gia cung cấp tin, dịch tin cho trang Web của IOCViệt Nam; Tham gia dịch thuật các công văn của IOC Việt Nam.

 

 

II. CÁC ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN PHÒNG TRONG THỜI GIAN TỚI:

-    Tiếp tục quản lý thông tin theo hướng thư viện số.

-    Trên cơ sở nhiệm vụ năm 2019 đã thu thập được các công bố trong nước và quốc tế của các tác giả trong Viện, Phòng Thông tin – Thư viện sẽ cập nhật vào CSDL Thư viện các bài báo chưa được cập nhật; Phòng sẽ xây dựng công cụ EndNote tích hợp các bài báo của Viện xuất bản.

-    Tiếp tục trao đổi thông tin xuất bản của Viện với các cơ quan, trường viện ở trong nước theo hình thức gởi tặng ấn phẩm; Trao đổi quốc tế qua các kênh của thư viện số của IODE/IOC và FAO.

 

III.            CHẤP HÀNH CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH, CÁC QUY ĐỊNH, KỶ LUẬT LAO ĐỘNG, VỆ SINH, TRẬT TỰ, NẾP SỐNG VĂN MINH:

-    Tất cả các thành viên của phòng đều chấp hành tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước của Ngành.

-    Nghiêm túc thực hiện các quy định, quy chế làm việc của cơ quan.

-    Nghiêm túc thực hiện nếp sống văn minh nơi công sở và địa bàn nơi cư trú.

 

IV. THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA ĐOÀN THỂ:

- Tham gia giải thi bơi lội nhân dịp sơ kết 6 tháng đầu năm 2020.

- Tham gia thi đấu bộ môn bóng bàn trong Hội thao khối Công đoàn Viện và Phân viện Trung ương.

- Các hoạt động đóng góp ủng hộ do Công đoàn phát động như: ủng hộ xã Sơn Lâm, ủng hộ đồng bào các tỉnh Miền Trung bị bão lũ, ủng hộ quỹ chống dịch Covid 19.

- Tham gia các cuộc thi do Công đoàn Viên chức tỉnh Khánh Hòa phát động như: tìm hiểu về vệ sinh an toàn lao động, tìm hiểu về lịch sử 90 năm truyền thống ngành tuyên giáo, tìm hiểu về luật lao động. tìm hiểu về pháp luật Việt Nam.

 

V. THÀNH TÍCH NỔI BẬT:

- Không có

 

VI. Ý KIẾN ĐỀ XUẤT:

- Về nội dung trang Web của Viện, phòng có ý kiến Viện nên có xuất bản bản tin định kỳ 1-2 số/năm nhằm công bố tóm tắt các kết quả khoa học từ các đề tài đã thực hiện, hoặc các tin khoa học công nghệ mới về biển ... Với việc xuất bản bản tin định kỳ này, Phòng Thông tin Thư viện có thể tham gia thực hiện được.

 

VIII. TỰ ĐÁNH GIÁ, ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT:

Trên cơ sở đáng giá các hoạt động trong năm của phòng và việc thực hiện nhiệm vụ của từng cá nhân, phòng thống nhất đề xuất lên cấp trên các danh hiệu:

1/Cá nhân:

-      Võ Thị Mai: lao động tiên tiến

-      Đặng Thị Hải Yến: lao động tiên tiến

-      Trương Văn Xuân: lao động tiên tiến

2/Tập thể:

-      Lao động tiên tiến

 

 

IX. NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU TRONG NĂM 2021

-   Nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên về công tác thông tin – thư viện: quản lý tài liệu, phát triển thư viện số Dspace, trao đổi tài liệu trong nước và quốc tế, phục vụ độc giả.

-    Tham gia các nhiệm vụ do IOC Việt Nam giao: viết tin bài cho trang web IOC Việt Nam, biên tập xuất bản bản tin IOC Việt Nam.

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Võ Thị Mai
Ngày đăng: 03/07/2023
Số lượt người xem: 155

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm