16 Tháng Tư 2024  
..:: Trang chủ » Trang tin các phòng nghiên cứu » Phòng Thông tin - Truyền thông » Hoạt động khoa học ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Tổng kết hoạt động phòng năm 2022

 

 PHÒNG THÔNG TIN – THƯ VIỆN

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

-------0O0-------

 

Số cán bộ biên chế: 2; Số cán bộ hợp đồng: 1

 

Tổng kết năm 2022, Phòng Thông tin-Thư viện đã thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và các hoạt động đoàn thể như sau:

 

I.       HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG THÔNG TIN – THƯ VIỆN

 

1.   Hoạt động Thông tin - thư viện:

a) Nhập tài liệu mới:

- Tổng số tài liệu mới nhập: 59 tài liệu.

o  Sách: 46 cuốn (trong đó có 37 cuốn sách nước ngoài và 9 cuốn sách tiếng Việt).

o  Tạp chí: 13 đầu tạp chí (trong đó có 11 đầu tạp chí trong nước và 2 đầu tạp chí quốc tế).

o  Nguồn nhập do các cơ quan, tổ chức hoặc tác giả tặng, chủ yếu là tài liệu tạp chí trong nước và TL sách chuyên khảo của Nhà XB KHTN và CN Việt Nam gởi tặng.

b) Mua sách: 0

c) Phục vụ độc giả:

- Tổng số lượt độc giả: 107

- Tổng số tài liệu luân chuyển: 142  tài liệu sách, tạp chí khoa học, thư mục tài liệu.

e) Nhập dữ liệu, trao đổi thông tin.

-      Nhập vào CSDL Thư Viện số Viện Hải dương học 274 biểu ghi tài liệu (gồm 103 bài báo của cán bộ KH Viện HDH xuất bản quốc tế và trong nước  năm 2022; 22 báo cáo khoa học các đề tài của Viện công bố năm 2021; 46 tài liệu dạng sách về khoa học biển; 103 bài báo của các tác giả ngoài Viện Hải dương học).                           

-      Ngoài ra còn nhập dữ liệu các công bố khoa học của Viện (bài báo) vào CSDL Thư viện số quốc tế của IODE/IOC https://aquadocs.org/  và ASFA/FAO https://www.fao.org/fishery/asfa/en  (Nhập 75 bài báo về các nội dung nguồn lợi thủy sản và nuôi trồng thủy sản ven bờ Việt Nam cho dự án the FAO-SEAFDEC project: collection of research and data from Southeast Asia related to SDG indicator 14.4.1 – proportion of fish stocks within biologically sustainable levels).

 

2.   Thực hiện nhiệm vụ năm 2022:

-    Hoàn thành nhiệm vụ quản lý tài liệu, quản lý thông tin và phục vụ độc giả theo hình thức đến thư viện và qua email.

-    Tham gia và hoàn thành đúng thời hạn nhiệm vụ phối hợp giữa phòng Thông tin-Thư viện và phòng Truyền thông Giáo dục Môi trường “Xây dựng cơ sở dữ liệu và số hoá bộ tem của Viện Hải dương học phục vụ công tác tra cứu và truyền thông” (trong năm 2022 thực hiện 18 cuốn tem còn lại trong tổng số 36 cuốn tem của GS. TS. Yasuwo Fukuyo).

3.Công tác xuất bản:

Trong năm 2022, hai thành viên trong Phòng đã tham gia hoạt động xuất bản như sau:

- Đã hoàn thành nhiệm vụ xuất bản ấn phẩm Bản tin IOC Việt Nam số 6/2022 (online trên trang Web IOC Việt Nam, 5 bài viết, 24 trang).

- Thu thập cung cấp thông tin cho Lãnh đạo và tham gia viết cuốn sách “Viện Hải dương học 100 năm tầm nhìn và sứ mệnh thế kỷ”

 

4.Công tác IOC Việt Nam: Cung cấp tin cho IOCViệt Nam; Biên tập và thiết kế Bản tin IOC Việt Nam số 6/2022; Cập nhật thông tin trên trang Web của IOC Việt Nam.

 

5. Công tác khác: Phòng đã tham gia công tác chuẩn bị và phục vụ Lễ Kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Viện 14/9/2022 và Hội nghị Khoa học Quốc tế Biển Đông 2022;

 

II. CÁC ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN PHÒNG TRONG THỜI GIAN TỚI

 

Trong thời gian tới, Phòng Thông tin-Thư viện có các định hướng như sau:

-    Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên về công tác thông tin – thư viện: quản lý tài liệu, phát triển thư viện số Dspace, trao đổi tài liệu trong nước và quốc tế, phục vụ độc giả.

-    Phối hợp với phòng phòng Truyền thông và Giáo dục Môi trường thực hiện nhiệm vụ năm 2023 về công tác xây dựng CSDL thông tin, chuyên đề thông tin.

-    Tham gia các nhiệm vụ do IOC Việt Nam giao, quản lý trang Web IOC Việt Nam, viết tin bài và xuất bản bản tin IOC Việt Nam năm 2023.

 

III.            CHẤP HÀNH CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH, CÁC QUY ĐỊNH, KỶ LUẬT LAO ĐỘNG, VỆ SINH, TRẬT TỰ, NẾP SỐNG VĂN MINH

 

-    Tất cả các thành viên của phòng đều chấp hành tốt các chủ trương, chính sách  của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

-    Tất cả các thành viên của phòng nghiêm túc thực hiện các quy định, quy chế làm việc của cơ quan, thực hiện nếp sống văn minh nơi công sở và địa bàn nơi cư trú.

 

IV.            THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA ĐOÀN THỂ

 

Toàn thể các đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động công đoàn thư sau:

-    Các hoạt động đóng góp ủng hộ do Công đoàn phát động như: ủng hộ xã Sơn Lâm, ủng hộ quỹ người nghèo, phòng chống thiên tai bão lụt.

-    Tham gia cổ vũ và tham gia thi đấu bộ môn bóng bàn trong Hội thao khối các viện và phân viện trung ương.

-    Tham gia các cuộc thi trực tuyến do Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động “Công đoàn tham gia cải cách hành chính và xây dựng văn hóa công cụ”, cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đền quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài” do Bộ Tư pháp tổ chức.

-    Tham gia hoạt động Kỷ niệm ngày 20/10 giao lưu với Nữ công các Viện Miền Trung và Phía Nam trực thuộc Viện Hàn Lâm KHCN Việt Nam.

 

V. THÀNH TÍCH NỔI BẬT:

-    Không có

VI. Ý KIẾN ĐỀ XUẤT:

 

-    Hiện nay mái nhà Thư Viện mưa lớn không thoát nước kịp, nước thấm xuống trần la phông thạch cao đã làm rơi xuống 1 mảng trần thạch cao. Đề nghị Viện cho kiểm tra sửa chữa hệ thống thoát nước trên mái nhà Thư Viện, kiểm tra trần thạch cao của Thư Viện.

 

VIII. TỰ ĐÁNH GIÁ, ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

 

Trên cơ sở đáng giá các hoạt động trong năm của phòng và việc thực hiện nhiệm vụ của từng cá nhân, phòng thống nhất đề xuất lên cấp trên các danh hiệu:

1/Cá nhân:

-    Võ Thị Mai: lao động tiên tiến

-    Đặng Thị Hải Yến: lao động tiên tiến

-    Trương Văn Xuân: lao động tiên tiến

2/Tập thể:

-    Lao động tiên tiến

 

IX. NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU TRONG NĂM 2023

 

Trong năm 2023, Phòng thông tin-Thư viện có kế hoạch công tác như sau:

-    Tiếp tục quản lý thông tin theo hướng thư viện số. Tiếp tục trao đổi thông tin xuất bản của Viện với các cơ quan, trường viện ở trong nước và quốc tế qua các kênh của thư viện số của Viện Hải dương học và Thư viện số  của IODE/IOC và ASFA/FAO.

-    Phối hợp giữa phòng Thư viện và phòng Truyền thông và Giáo dục Môi trường thực hiện nhiệm vụ xây dựng CSDL Bản đồ, trong đó sẽ chú trọng đến việc số hóa các bản đồ Biển Đông xuất bản từ thời Pháp  (Thư viện đang lưu trữ khoảng 700 bản đồ trong 28 tủ bản đồ, trong đó có 14 tủ bản đồ biển, hiện nay các bản đồ này chỉ được lưu trữ thông tin trong các phiếu thư tịch của thư viện không thuận lợi cho việc tra cứu tìm thông tin).

-    Phối hợp giữa phòng Thư viện và phòng Truyền thông và Giáo dục Môi trường xây dựng Chuyên đề lịch sử hải dương học hiện đại nhân kỷ niệm 150 năm chuyến khảo sát HMS Challenger Expedition 1872-1876. Mục tiêu nhiệm vụ là giới thiệu cho công chúng lịch sử ngành hải dương học thế giới từ sơ khai đến hiện đại (thông qua nội dung sách, bản đồ, tranh ảnh, tem, hệ thống thông tin). Xây dựng chuyên đề về phòng trưng bày giới thiệu về hoạt động nghiên cứu hải dương học nhằm giúp cho khách tham quan là các em sinh viên, những người muốn tìm hiểu  vì sao từ xa xưa các nhà khoa học đã có các chuyến khảo sát trên biển?, vì sao phải định danh tên các loài sinh vật, phải phân loại chúng?, vì sao phải nghiên cứu các mẫu nước, mẫu địa chất biển?, vì sao phải xuất bản các công trình nghiên cứu?.

Tham gia các hoạt động của IOC Việt Nam, quản lý trang Web của IOC Việt Nam, viết bài và xây dựng bản tin IOC Việt Nam.

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Võ Thị Mai
Ngày đăng: 03/07/2023
Số lượt người xem: 172

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm