Tuesday, March 09, 2021  
..:: Trang chủ » Trang tin các phòng nghiên cứu » Phòng Thủy - Địa hóa » Hoạt động khoa học ::..   Login
 Article Details
KẾT QUẢ CÔNG VIỆC QUÍ 1 NĂM 2016

 

 I. Chủ trì:

 

1. Ký 2 hợp đồng giám sát môi trường với:

a. Nhà máy đóng tàu Hyundai Vinashin

b. Trung Tâm Quan Trắc, Sở Tài Nguyên và Môi Trường Khánh Hòa

2. Thu và phân tích mẫu định kỳ tại trạm quan trắc Cần Giờ.

3. Thực hiện dịch vụ phân tích các mẫu lẻ, không thường xuyên.

4. Xây dựng đề cương đề tài cơ sở của phòng với tên là “Đặc trưng muối dinh dưỡng vùng biển Ninh Thuận-Bình Thuận trong thời gian hoạt động nước trồi, dưới tác động của hiện tượng El Nino”.

5. Tiếp tục triển khai nhiệm vụ “Đánh giá tình hình ô nhiễm chất thải từ các nhà vệ sinh tại một số khu dân cư ven biển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”

 

II. Công tác xuất bản:

 

-  01 bài báo được đăng trong tạp chí khoa học và công nghệ biển, tập 1.

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Administrator Account
Date Posted: 5/10/2016
Number of Views: 1538

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search