01 Tháng Tư 2023  
..:: Trang chủ » Trang tin các phòng nghiên cứu » Phòng Thủy - Địa hóa » Hoạt động khoa học ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Hoạt động khoa học 6 tháng đầu năm 2020

  •  Đơn vị đã triển khai thu mẫu đề tài cấp cơ sở năm 2020.
  • Tiếp tục tham gia các đề tài, hợp đồng cùng các đơn vị, phòng ban khác.

 

I. HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ:

1. Chủ trì đề tài các cấp: ĐTCS

1.      Đề tài cơ sở Viện HDH: Hiện trạng ô nhiễm vi nhựa tại một số bãi biển tỉnh Khánh Hòa (CNĐT: ThS. Lê Hùng Phú)

2.      Đề tài: “Nghiên cứu độc tố của một số loài cá rạn và thân mềm có nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm tại Việt Nam” Mã số: KHCBBI.02/18-20 (CNĐT: TS. Đào Việt Hà)

3.      Nhiệm vụ: “Hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học cho nghiên cứu viên cao cấp năm 2020” Mã số: NVCC17.04/20-20 (CNNV: TS. Đào Việt Hà) 

2. Tham gia đề tài các cấp, hợp đồng…

1.      Nghiên cứu một số quá trình tương tác Biển – Khí quyển – Lục địa và biến động môi trường ở Biển Đông với bối cảnh biến đổi khí hậu trong khuôn khổ Chương trình IOC-WESTPAC (ĐTĐL.CN-28/17). Kinh phí : 55.000.000đ

3. Công bố khoa học:

            Ha Viet Dao, Ky Xuan Pham, Ben Xuan Hoang, Masato Tanioka, Ryuichi Watanabe & Toshiyuki Suzuki (2020). Occurrence of tetrodotoxin in three Nassarius gastropod species in Khanh Hoa Province, Vietnam. Fisheries Science volume 86, 181–186.

            Đào Việt Hà (2020). Động vật độc biển Việt Nam. Sách chuyên khảo. NXB Khoa học và Kỹ thuật. 152 tr.

            Pham Thi Mien, Nguyen Kim Hanh, Vo Hai Thi, Nguyen Minh Hieu, Dao Viet Ha (2020). Bacteria associated with soft coral from Mot island - Nha Trang bay and their antimicrobial activities. Vietnam Journal of Marine Science and Technology 20(2). DOI: 10.15625/1859-3097/20/2/15089.   

 

II. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO: 01 cán bộ học TS tại Trung Quốc.

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Đào Việt Hà
Ngày đăng: 10/06/2020
Số lượt người xem: 651

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm