24 Tháng Tư 2024  
..:: Trang chủ » Trang tin các phòng nghiên cứu » Phòng Thủy - Địa hóa » Hoạt động khoa học ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Hoạt động khoa học 6 tháng đầu năm 2021

 

 

1.     Chủ trì đề tài các cấp:

1.   Đề án trọng điểm cấp Viện Hàn lâm KHCNVN : Hợp phần số 1 “Xây dựng bộ quy trình phân tích độc tố tự nhiên trong một số loài động vật biển Việt Nam”, mã số TĐĐTB0.01/21-23

 2.    Nhiệm vụ: Hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học
cho nghiên cứu viên cao cấp năm 2021, Mã số: NVCC17.03/21-211
.

 3.  Đề tài KH-CN cấp cơ sở của Đơn vị : Tải lượng các kim lọai nặng (Fe, Mn, Zn, Cu, Pb, As) vận chuyển qua cửa sông Cái (Nha Trang, Khánh Hòa)

 

2. Tham gia đề tài các cấp, hợp đồng…:

1. Đề tài cấp nhà nước: Nghiên cứu, đánh giá nguồn lợi sinh vật biển và xây dựng giải pháp khai thác hợp lý, phát triển bền vững ở vùng biển huyện lý sơn (Quảng Ngãi) và lân cận. Mã số: ĐTĐLCN.19/20 ( Chủ nhiệm: Võ Văn Quang )

2. Đề tài hợp đồng tại cửa sông Hàn, Đà Nẵng ( Chủ trì: TS. Huỳnh Minh Sang )

3. Đề tài hợp đồng Xây dựng khu bảo tồn biển Phú Quý, Bình Thuận (Chủ trì: TS. Hoàng Xuân Bền)

3.  Công bố khoa học:

1)    Vo Tran Tuan Linh, Phan Kim Hoang, Le Hung Phu, Nguyen Hong Thu, Phan Minh Thu, and Vo Si Tuan, 2021. Coral calcification in the southern part of Vietnam, studied with a new method. Phuket mar. biol. Cent. Res. Bull.78: 29–38.

2)  Kazuya Takahashi, Wai Mun Lum,  Garry Benico, Hajime Uchida,  Mayu Ozawa, Hiroshi Oikawa,  Toshiyuki Suzuki, Nguyen Van Nguyen, Dao Viet Ha and Mitsunori Iwataki. 2021. Toxigenic strains of Azadinium poporum (Amphidomataceae, Dinophyceae) from Japan and Vietnam, with first reports of A. poporum (ribotype A) and A. trinitatum in Asian Pacific. Phycological Research 2021. doi: 10.1111/pre.12455.  

3)  Pham K.X.; Dao. H.V.; Amano M. 2020. Changes in brain and pituitary GnRH levels during a reproductive cycle in wild female Asian sea bass, Lates calcarifer (Bloch, 1790). Iranian Journal of Fisheries Sciences. 19(6) 3255-3268. DOI: 10.22092/ijfs.2020.122971.

4)   Van Quang Vo, Hsuan-Ching Ho, Ha Viet Dao & Hoa Hong Thi Tran.  2021. A new arrowtooth eel of genus Meadia (Synaphobranchidae: Ilyophinae) from Vietnam, South China Sea. Zootaxa 4952 (1): 181-191.

 

5)   Xuan-Vy Nguyen, Va-Khin Lau, Nhu-Thuy Nguyen-Nhat, Trung-Hieu Nguyen, Kim-Hoang Phan, Viet-Ha Dao, Duan Ho-Dinh, Ken-ichi Hayashizaki, Miguel D. Fortes, Jutta Papenbrock. 2021. Update of seagrass cover and species diversity in Southern Viet Nam using remote sensing data and molecular analyses. Regional Studies in Marine Science 44 (2021) 101803. 

6)  Le Hung Phu, Vo Tran Tuan Linh, Pham Hong Ngoc, 2021. An initial study on ocean acidification in Southern waters of Vietnam. Tạp chí KH và CN Biển, 21(1), 47–55. DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/16051.

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Đào Việt Hà
Ngày đăng: 30/06/2021
Số lượt người xem: 676

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm