Friday, February 21, 2020  
..:: Trang chủ » Trang tin các phòng nghiên cứu » Phòng Thủy - Địa hóa » Hoạt động khoa học ::..   Login
 Phòng Thủy - Địa hóa Minimize
    
 Số lượt truy cập Minimize
    
 Người Online Minimize
People Online People Online:
Visitors Visitors: 109
Members Members: 1
Total Total: 110

Online Now Online Now:
01: vtmai
    
 Tin tức Minimize
1. Hoạt động Khoa Học Công Nghệ:

- Chủ trì đề tài cơ sở: đạt loại khá.
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ và đảm bảo nguyên tắc về mặt tài chính trong việc chủ trì các hợp đồng với địa phương, phụ trách trạm quan trắc Cần Giờ, tham gia các đề tài, dự án các cấp và chương trình monitoring môi trường biển phía nam.
- Tập thể và cá nhân đã công bố 05 bài báo trong TTNCB, Tạp chí khoa học và công nghệ biển và hội nghị khoa học.
- Tập thể phòng luôn chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, các qui định, kỷ luật lao động, vệ sinh, trật tự, nếp sống văn minh.
- Tham gia các hội thảo khoa học và các lớp đào tạo chuyên ngành trong và ngoài nước.

Tổng kết cuối năm: Đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc


2. Hoạt động đoàn thể

Các thành viên trong phòng tham gia tích cực các họat động của Viện cũng như các hoạt động đoàn thể (công đoàn, thanh niên, thanh tra).

Tổng kết cuối năm: Đạt danh hiệu tổ công đoàn xuất sắc
Phòng Thủy Địa Hóa

Read More...


Page 2 of 2First   Previous   1  [2]  Next   Last   

    
 Cơ cấu phòng Minimize
    
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search