20 Tháng Ba 2023  
..:: Trang chủ » Trang tin các phòng nghiên cứu » Phòng Thực vật biển » Hoạt động khoa học ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Công bố trong nước

 

 

Nguyễn Trung Hiếu, Võ Văn Quang, Mai Xuân Đạt, Đặng Thúy Bình. 2022. Hiện trạng thảm cỏ biển đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi). Hội nghị Biển Đông. 106-316

Nguyen Trung Hieu, Nguyen Nhat Nhu Thuy, Nguyen Xuan-Thuy, and Nguyen Xuan Vy, 2022. Morphological variation and haplotype diversity of Halimeda macroloba and H. opuntia (Chlorophyta: Halimedaceae) from Southern Vietnam. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 22(2), 165–176. https://doi.org/10.15625/1859-3097/16689.

Nguyễn Trung Hiếu, Hoàng Xuân Bền, Hoàng Thị Thùy Dương (2021). Thành phần loài và phân bố của rong biển tại bãi Thuyền Chài, quần đảo Trường Sa, Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển, số 4A: 191-201. Doi: 10.15625/1859-3097/16713

Nguyen Xuan Hoa, Nguyen Nhat Nhu Thuy, and Nguyen Trung Hieu (2021). Current status and variation trend of seagrass beds in coastal water of Son Tra peninsula, Da Nang City. Vietnam Journal of Marine Science and Technology, 21(2): doi: 10.15625/1859-3097/16405

Võ Sĩ Tuấn, Hoàng Xuân Bền, Trần Đình Huệ, Hứa Thái Tuyến, Phan Kim Hoàng, Mai Xuân Đạt, Nguyễn Trung Hiếu. (2020). Đánh giá hiệu quả bảo tồn biển của Vườn Quốc gia Côn Đảo, giai đoạn 2009-2019. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển, Tập 20, Số 4B; 2020: 243–250 doi:10.15625/1859-3097/15904

Nguyen Xuan Vy, Nguyen Nhat Nhu Thuy, Nguyen Trung Hieu, Luong Quang Doc. 2018. DNA barcoding of the true mangrove plants, a selection of genetic markers. Journal of Marine Science and Technology 17(4A): 311-321. doi: 10.15625/1859-3097/17/4A/13230.

 

Nguyễn Nhật Như Thủy, Lê Thị Thủy Tiên, Nguyễn Xuân Hòa, Nguyễn Xuân Vỵ, Nguyễn Trung Hiếu. 2018. Khảo sát khả năng nuôi cấy phôi cây Cóc đỏ (Lumnitzera littorea (Jack) Voigt. 1845) in vitro. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển 17(4A): 299-310. doi: 10.15625/1859-3097/17/4A/13231 

Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Xuân Hòa, Nguyễn Nhật Như Thủy, 2017. Thành phần loài mẫu rong biển lưu trữ tại bảo tàng Hải dương học. Hội nghị Khoa học toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật lần thứ 7. Trang 176 – 182.

 

Nguyễn Nhật Như Thủy, Nguyễn Xuân Hòa, Nguyễn Trung Hiếu, 2017. Kết quả di trồng loài Cóc đỏ (Lumnitzera littorea (Jack) Voigt.) tại đầm Thủy Triều (tỉnh Khánh Hòa). Hội nghị Khoa học toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật lần thứ 7. Trang 1954-1962.

Nguyễn Xuân Hòa, Nguyễn Nhật Như Thủy, 2014. Hiện trạng và xu thế biến động của rừng ngập mặn và thảm cỏ biển ở vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa. TT Nghiên cứu biển. Tập 20. 135- 147.

Nguyễn Xuân Hòa, Phạm Thị Lan, Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Nhật Như Thủy, 2013. Nghiên cứu đặc điểm sinh thái quần thể Cóc đỏ (Lumnitzera littorea (Jack) Voigt. 1845) ở vịnh Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa). Kỷ yếu Hội nghị Quốc tế “Biển Đông 2012”. Tập 1. Tr: 316- 323.

 Nguyễn Xuân Hòa, Phạm Thị Lan, Nguyễn Nhật Như Thủy, 2013. Ảnh hưởng của xử lý hạt bằng axit gibberellic và nước ấm lên tỷ lệ nảy mầm và sinh trưởng của cây cóc đỏ (Lumnitzera littorea (Jack) Voigt. 1845). Tuyển tập Nghiên cứu biển. Tập 19. Tr: 233- 238.

 Nguyễn Xuân Hòa, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Nhật Như Thủy, 2013. Hiện trạng hệ sinh thái rừng ngập mặn và thảm cỏ biển ở khu vực đầm Thủy Triều, tỉnh Khánh Hòa. Báo cáo Khoa học về Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, Hội nghị Khoa học toàn quốc lần thứ năm, Hà Nội, 18/10/2013. Tr: 488- 496.

Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Xuân Hòa, Nguyễn Nhật Như Thủy, 2013. Hiện trạng nuôi trồng và khai thác thủy sản tại đầm Thủy Triều, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển. Tập 13. Tr: 397- 405.

Nguyễn Xuân Hòa, Nguyễn Nhật Như Thủy, Nguyễn Trung Hiếu, 2013. Quy trình kỹ thuật trồng rong nho trong bể nhân tạo phù hợp với điều kiện ở đảo Trường Sa. Tạp chí Khoa học Công nghệ và Môi trường Khánh Hòa. Số 6. 2013. Tr: 24- 25.

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Administrator Account
Ngày đăng: 25/01/2018
Số lượt người xem: 1655

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm