18 Tháng Sáu 2024  
..:: Trang chủ » Trang tin các phòng nghiên cứu » Phòng Thực vật biển » Thông tin chuyên gia ::..   Đăng nhập
 Phòng Thực vật biển Đóng
    
 Số lượt truy cập Đóng
    
 Người Online Đóng
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 11217
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 11217

Đang Online Đang Online:
    
 Thông tin chuyên gia Đóng

 

Sô điện thoại: 84. 58. 3590394
Số fax:
Email: nguyenxuanvi@gmail.com

   
Lý lịch khoa học
 • 1998 – 2001: Phòng Thực Vật Biển, viện Hải dương học.
 • 2002 – 2004: Học thạc sỹ tại Học viện công nghệ Châu Á (AIT), Thái Lan
 • 2005 – 2010: Phòng Thực Vật Biển, viện HDH
 • 2010 – 2013: Làm NCS tại Viện Thực vật. Đại học Leibniz, Hannover, CHLB Đức
 • 2013 đến nay: Tiến sĩ, NCVC phòng Thực vật biển, Viện Hải dương học.
Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu
 • Phân loại thực vật biển bằng hình thái và gen chỉ thị.
 • Di truyền quần thể thực vật biển.

 

Các bài báo đã công bố gần đây


 

 

 

1. Xuan-Vy Nguyen, Nhu-Thuy Nguyen-Nhat, Xuan-Thuy Nguyen, Viet-Ha Dao, Lawrence M. Liao, Jutta Papenbrock (2021). Analysis of rDNA reveals a high genetic diversity of Halophila major in the Wallacea region. PlosONE 16(10): e258956. doi: 10.1371/journal.pone.0258956.

2. Xuan-Vy Nguyen, Nhu-Thuy Nguyen-Nhat, Xuan-Thuy T. Nguyen, My-Ngan T. Nguyen, Viet-Ha Dao, and Karla J. McDermid. (2021). Three new records of marine macroalgae from Viet Nam based on morphological observations and molecular analyses. Pacific Science 65(4): 1-16. doi:10.2984/75.4.3

3. Xuan-Vy Nguyen, Va-Khin Lau, Nhu-Thuy Nguyen-Nhat, Trung-Hieu Nguyen, Kim-Hoang Phan, Viet-Ha Dao, Duan Ho-Dinh, Ken-ichi Hayashizaki, Miguel D.Fortes, Jutta Papenbrock. (2021). Update of seagrass cover and species diversity in Southern Viet Nam using remote sensing data and molecular analyses. 44: 101803. doi: 10.1016/j.rsma.2021.101803

4. A.Fricke, X.V. Nguyen, M.Stuhr, T.D.Hoang, V.H.Dao, M.D.Tran, T.S.Pham, H.C.Le, M.H.Le, Q.L.Pham, M.Schmid, A.Kunzmann, A.Gärdes, J.von Hagen, M.Teichber (2021). Subtidal macrophyte diversity and potentials in Nha Trang Bay - baseline data for monitoring a rising natural resource. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 259: 107460. doi: 10.1016/j.ecss.2021.107460

5. Lam Nguyen-Ngoc,Hai Doan-Nhu,Jacob Larsen,Luom Phan-Tan,Xuan-Vy Nguyen,Nina Lundholm,Thuoc Van Chu,Duyen Ngoc Huynh-Thi (2021). Morphological and genetic analyses of Ostreopsis (Dinophyceae, Gonyaulacales, Ostreopsidaceae) species from Vietnamese waters with a re-description of the type species, O. siamensis. Phycology. 57(3): 1059-1083. doi: 10.1111/jpy.13157

6. Vo TT, Lau VK, Lawrence ML, Nguyen XV. (2020) Satellite image analysis reveals changes in seagrass beds at Van Phong Bay, Vietnam during the last 30 years. Aquatic Living Resource, 33 (4). https://doi.org/10.1051/alr/2020005

7. Nguyen XV, Papenbrock J. 2019. Assessment by microsatellite analysis of genetic diversity and population structure of Enhalus acoroides from the coast of Khanh Hoa province, Viet Nam. ACTA Oceanologica Sinica. 38(1): 144-150. http://link.springer.com/article/10.1007/s13131-019-1381-y

8. Nguyen-Nhat NT, Dao VH and Nguyen XV. 2019. New record of the rare brown alga Dictyota hauckiana from Vietnam. Botanica Marina. doi: 10.1515/bot-2019-0024

9. Nguyen XV, Nguyen-Nhat NT, Nguyen TH and Nguyen TXT. 2019. Selection of suitable fragment from rbcl gene for dna barcode analysis of family halymeniaceae, rhodophyta. Journal of Marine Science and Technology.19(4A): 201-213

10. Nguyen XV, Nguyen TH, Dao VH and Lawrence ML. 2019. New record of Grateloupia taiwanensis S.-M. Lin et H.-Y. Liang in Vietnam: Evidences of morphological observation and rbcL sequence analysis. Biodiversitas. 20(3): 688-695. https://smujo.id/biodiv/article/view/3351

11. Glasenapp Y, Korth I, Nguyen XV, Papenbrock J. 2019. Sustainable use of mangroves as sources of valuable medicinal compounds: Species identification, propagation and secondary metabolite composition. South African Journal of Botany. 121: 317-328.https://doi.org/10.1016/j.sajb.2018.11.020

12. Nguyen XVKletschkus E, Rupp-Schröder SI El Shaffai A, Papenbrock J. 2018. rDNA analysis of the Red Sea seagrass Halophila genus reveals the vicariant evolutionary diversification. Systematics & Biodiversity.  https://doi.org/10.1080/14772000.2018.1483975 

13. Nguyen XV, Tran MH, Le TD, Papenbrock J. 2017. An assessment of heavy metal contamination on the surface sediment of seagrass beds at the Khanh Hoa coast, Viet Nam. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology. 99 (6): 728-734. doi: 10.1007/s00128-017-2191-6.

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00128-017-2191-6

 

14. Nguyen XV, Tran TMH, Papenbrock J. 2017. Different organs of Enhalus acoroides (Hydrocharitaceae) can serve as specific bioindicators for sediment contaminated with different heavy metals. South African Journal of Botany 113: 389-395.  

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0254629917305975.

15. Nguyen XV, Le-Ho KH and and Jutta Papenbrock. 2017. Phytochelatin 2 accumulates in roots of the seagrass Enhalus acoroides collected from sediment highly contaminated with lead. BioMetals, 30(2): 249-260. 

 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10534-017-9998-9

 

16. Nguyen XV, Höfler S, Glasenapp Y, Thangaradjou T, Lucas C, Papenbrock J. 2015. New insights into DNA barcoding of seagrasses. Journal of Systematics and Biodiversity 13: 496-508. 

 

 

 

 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14772000.2015.1046408?journalCode=tsab20

 

17. Von Trzebiatowski P, Rohn E, Nguyen XV, Richter O and Papenbrock J. 2014. Differentiation of two thyme deliveries for their use as spices by molecular marker analysis. Journal of Medicinal & Speci Plants. 19: 94-98. 

 

http://www.zag-info.com/journalarchive.php?subid=3833.

18. Nguyen XV, Matsapume D, Piyalap T, U Soe-Htun, Japar SB, Anchana P, Papenbrock J. 2014: Species identification and differentiation among and within populations of Halophila from the Western  Pacific  to  Eastern  Indian  Ocean  by  ITS,  AFLP  and  microsatellite  analysis.  BMC Evol Biol 14:92. 

 

https://bmcevolbiol.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2148-14-92

 

19. Nguyen XV, Klein M, Riemenschneider A, Papenbrock J . 2014: Distinctive features and role of sulfur-containing compounds in marine plants, seaweeds, seagrasses and halophytes from an evolutionary point of view, In (Eds. Khan et al) Sabkha Ecosystems: Vol. 4. Cash Crop Halophytes & Biodiversity Conservation. 299-212. 

 

http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-7411-7_21.

20. Nguyen XV, Japar SB, Papenbrock J. 2013: Variability of leaf morphology and marker genes of members of the Halophila complex collected in Viet Nam. Aquat Bot 110:6-15.  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304377013000648.

21. Nguyen XV, Holzmeyer L, Papenbrock J. 2013: New record of the seagrass species Halophila major (Zoll.) Migel in Viet Nam: evidence from leaf morphology and ITS analysis. Bot Mar 56: 313-321.http://www.degruyter.com/view/j/botm.2013.56.issue-4/bot-2012-0188/bot-2012-0188.xml.

22. Nguyen XV, Thangaradjou T, Papenbrock J. 2013: Genetic variation among Halophila ovalis (Hydrocharitaceae) and closely related seagrass species from the coast of Tamil Nadu, India – An AFLP fingerprint approach. Syst Biodivers 11: 467-476. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14772000.2013.838317#.U7-iRPl_vi0

 23. Nguyen XV,  Nguyen HD.  2011:  Re-assessment of Sargassum beds at Hon Chong area, Nha Trang Bay, Vietnam. Publ. Seto Mar. Biol. Lab., 41: 63-69.  http://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/handle/2433/159482?locale=en

 

 

 

 

Sô điện thoại: 84. 58. 3590394
Số fax:
Email: nhat.thuy.174@gmail.com

   
Lý lịch khoa học
 •  2010: Tốt nghiệp Cử nhân Khoa học môi trường tại Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên – Đại học Quốc Gia – Tp. Hồ Chí Minh.
 • Từ 2011 – nay: Nghiên cứu viên – phòng Thực vật biển – Viện Hải Dương Học
Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu
 • Nghiên cứu đặc điểm sinh học một số loài cây ngập mặn.
 • Nghiên cứu phân bố và cấu trúc hệ sinh thái rừng ngập mặn.

 
Các bài báo đã công bố

 1. Nguyễn Xuân Hòa, Phạm Thị Lan, Nguyễn Xuân Trường, Nguyễn Nhật Như Thủy, 2013. Nghiên cứu đặc điểm sinh thái quần thể Cóc đỏ (Lumnitzera littorea (Jack) Voigt. 1845) ở vịnh Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa). Kỷ yếu Hội nghị Quốc tế “Biển Đông 2012”. Tập 1. Tr: 316- 323.

2. Nguyễn Xuân Hòa, Phạm Thị Lan, Nguyễn Nhật Như Thủy, 2013. Ảnh hưởng của xử lý hạt bằng axit gibberellic và nước ấm lên tỷ lệ nảy mầm và sinh trưởng của cây cóc đỏ (Lumnitzera littorea (Jack) Voigt. 1845). Tuyển tập Nghiên cứu biển. Tập 19. Tr: 233- 238.

3. Nguyễn Xuân Hòa, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Nhật Như Thủy, 2013. Hiện trạng hệ sinh thái rừng ngập mặn và thảm cỏ biển ở khu vực đầm Thủy Triều, tỉnh Khánh Hòa. Báo cáo Khoa học về Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, Hội nghị Khoa học toàn quốc lần thứ năm, Hà Nội, 18/10/2013. Tr: 488- 496.

4. Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Xuân Hòa, Nguyễn Nhật Như Thủy, 2013. Hiện trạng nuôi trồng và khai thác thủy sản tại đầm Thủy Triều, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển. Tập 13. Tr: 397- 405.

5. Nguyễn Xuân Hòa, Nguyễn Nhật Như Thủy, Nguyễn Trung Hiếu, 2013. Quy trình kỹ thuật trồng rong nho trong bể nhân tạo phù hợp với điều kiện ở đảo Trường Sa. Tạp chí Khoa học Công nghệ và Môi trường Khánh Hòa. Số 6. 2013. Tr: 24- 25.

6.  Nguyễn Xuân Hòa, Nguyễn Nhật Như Thủy, 2014. Hiện trạng và xu thế biến động của rừng ngập mặn và thảm cỏ biển ở vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa. TT Nghiên cứu biển. Tập 20. 135- 147.

7. Nguyễn Nhật Như Thủy, Nguyễn Xuân Hòa, Nguyễn Trung Hiếu, 2017. Kết quả di trồng loài Cóc đỏ (Lumnitzera littorea (Jack) Voigt.) tại đầm Thủy Triều (tỉnh Khánh Hòa). Hội nghị Khoa học toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật lần thứ 7. Trang 1954-1962.

 

Sô điện thoại: 84. 58. 3590394
Số fax:
Email: sunnynguyen21@yahoo.com.vn

   
Lý lịch khoa học
 •  2011: Tốt nghiệp Cử nhân Công nghệ sinh học tại Trường Đại học Nha Trang.
 • Từ 2012 – nay: nghiên cứu viên – phòng Thực vật biển – Viện Hải Dương Học
Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu
 • Nghiên cứu phân loại rong biển.
 • Nghiên cứu các đặc tính sinh học và phát triển nuôi trồng một số loài rong biển có giá trị.

 

 

Các bài báo đã công bố

 

1.      Nguyễn Xuân Hòa, Nguyễn Nhật Như Thủy, Nguyễn Trung Hiếu, 2013. Quy trình kỹ thuật trồng rong nho trong bể nhân tạo phù hợp với điều kiện ở đảo Trường Sa. Tạp chí Khoa học Công nghệ và Môi trường Khánh Hòa. Số 6. 2013. Tr: 24- 25. 

2. Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Xuân Hòa, Nguyễn Nhật Như Thủy, 2017. Thành phần loài mẫu rong biển lưu trữ tại bảo tàng Hải dương học. Hội nghị Khoa học toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật lần thứ 7. Trang 176 – 182.

1.      

 
 
Sô điện thoại: 84. 58. 3590394
Số fax:
Email: 
   
Lý lịch khoa học
 •  
Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu
 •  
 
Các bài báo đã công bố

 

    
 Cơ cấu phòng Đóng
    
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm