Tuesday, July 16, 2024  
..:: Trang chủ » Trang tin các phòng nghiên cứu » Phòng Truyền thông và Giáo dục môi trường » Hoạt động khoa học ::..   Login
 Article Details
Thông tin hoạt động 6 tháng đầu năm

 1. Công tác truyền thông:
  • Bảo tàng đã đón tiếp và phục vụ hơn 180.000 lượt khách
  • Số đoàn được thuyết minh: 1250 đoàn khách
 2. Công tác tuyên truyền và quảng cáo Bảo tàng:
  • Thực hiện 3 poster giới thiệu Bảo tàng, Viện hải dương học và đa dạng sinh học vịnh Nha Trang để trưng bày “Ngày Việt Nam tại Monaco”
  • Thực hiện 2 poster giới thiệu về Bảo tàng và Viện HDH trưng bày tại Khánh Hòa và tại Hà Nội nhân ngày Khoa học & Công nghệ
  • Thực hiện 1 nội dung quảng cáo trên tạp chí Kiểm toán

 

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Nguyễn Thị Mỹ Ngân
Date Posted: 8/6/2014
Number of Views: 1715

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search