Wednesday, April 24, 2024  
..:: Trang chủ » Trang tin các phòng nghiên cứu » Phòng Vật lý biển » Hoạt động khoa học ::..   Login
 Article Details
Điều tra, nghiên cứu Sóng – Công trình biển

  CÔNG VIỆC CHÍNH

 

- Điều tra, nghiên cứu sóng gió, sóng thủy triều, sóng gió áp, sóng động đất, sóng nội ...

Điều tra, nghiên cứu các quá trình tương tác động lực giữa biển và bờ biển. Đánh giá các hệ quả xây dựng công trình lên môi trường đới bờ;

Tính toán các thông số và xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ thiết kế, xây dựng các công trình, khai thác nguồn lợi và các hoạt động trên biển;

Ứng dụng kỹ thuật viễn thám-GIS trong nghiên cứu c&

 CÔNG VIỆC CHÍNH

- Điều tra, nghiên cứu sóng gió, sóng thủy triều, sóng gió áp, sóng động đất, sóng nội ...

- Điều tra, nghiên cứu các quá trình tương tác động lực giữa biển và bờ biển. Đánh giá các hệ quả xây dựng công trình lên môi trường đới bờ;

- Tính toán các thông số và xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ thiết kế, xây dựng các công trình, khai thác nguồn lợi và các hoạt động trên biển;

- Ứng dụng kỹ thuật viễn thám-GIS trong nghiên cứu các quá trình Hải dương học và Quản lý biển, bờ biển, Tư vấn quản lý đới bờ, các công trình biển;

- Phân tích, dự báo các quá trình truyền sóng, biến động đường bờ, bồi lắng – xói lở công trình biển;

- Nghiên cứu phương pháp đo đạc, khảo sát và vận hành trang thiết bị máy móc của lĩnh vực Sóng – Công trình biển và của Hải dương học;

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về Sóng – Công trình biển. Lập luận chứng khoa học kỹ thuật cho việc xây dựng các công trình biển và các vấn đề liên quan;

- Triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu về Sóng – Công trình biển và các vấn đề liên quan phục vụ phát triển kinh tế và an ninh quốc phòng;

- Tham gia đào tạo về Sóng – Công trình biển, hợp tác trao đổi nghiên cứu khoa học biển, xuất bản

Phụ trách: TS. Lê Đình Mầu :                

Thành viên: KS. Nguyễn Đức Thịnh :

Thành viên: CN. Nguyễn Thị Thuy Dung 

 Biển Đông nằm ở phía tây Thái Bình Dương kéo dài từ xích đạo đến vỹ độ 250 B, với chiều dài của biển từ Singapo tới Đài Loan gần 3000 km, chiều rộng từ bờ biển Nam Bộ đến bán đảo Boóc-nê-ô khoảng 1000 km nơi sâu nhất (14040' , 1190 ). Vùng có độ sâu trên 2000 m chiếm khoảng ¼ diện tích. Vùng thềm lục địa với độ sâu khoảng 200 m chiếm phần lớn diện tích biển. Là một vùng biển có rất nhiều tiềm năng. Khí hậu trên vùng biển này chủ yếu là khí hậu nhiệt đới gió mùa.
Chế độ sóng gió ở Biển Đông theo mùa; vào mùa gió đông bắc (sóng gió có hướng ĐB), vào mùa gió tây nam sóng gió có hướng tây nam, ngoài ra còn có chế độ sóng ở thời kỳ chuyển tiếp mùa đông và mùa hè cũng như từ hè sang đông.
Sóng gió có ảnh hưởng to lớn trên chuỗi các quá trình xảy ra trên biển như dòng chảy gió, sự xói mòn và tích tụ ở bờ biển, chuyển động bồi lắng. Nó là một trong nhiều nguyên nhân chính gây tải trọng lên các công trình trên biển và các giàn khoan dầu ngoài khơi. Các tàu khi di chuyển trên biển chịu tác dụng của sóng, và có thể bị chìm khi độ cao sóng lớn.

                                      
 

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Phạm Xuân Dương
Date Posted: 12/28/2013
Number of Views: 4258

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search