Monday, March 30, 2020  
..:: Trang chủ » Trang tin các phòng nghiên cứu » Phòng Vật lý biển » Hoạt động khoa học ::..   Login
 Phòng Vật lý biển Minimize
    
 Số lượt truy cập Minimize
    
 Người Online Minimize
People Online People Online:
Visitors Visitors: 69
Members Members: 0
Total Total: 69

Online Now Online Now:
    
 Tin tức Minimize


 - Khảo sát, thu thập, biên tập, xử lý số liệu và hình ảnh các nguồn ô nhiễm biển và các tác động của các chất ô nhiễm lan truyền trên biển;
 - Nghiên cứu, đánh giá hệ quả giữa những hoạt động của con người và các quá trình vật lý, hóa học, sinh hóa, lý sinh làm biển đổi môi trường biển;
 - Mô hình hóa các quá trình lan truyền chất ô nhiễm trên biển và cửa sông;
 - Triển khai ứng dụng, chuyển giao công nghệ, hợp tác trao đổi nghiên cứu khoa học về cơ chế và mô hình hóa lan truyền ô nhiễm trên biển và cửa sông.

 

 

Read More...


  CÔNG VIỆC CHÍNH

 

- Điều tra, nghiên cứu sóng gió, sóng thủy triều, sóng gió áp, sóng động đất, sóng nội ...

Điều tra, nghiên cứu các quá trình tương tác động lực giữa biển và bờ biển. Đánh giá các hệ quả xây dựng công trình lên môi trường đới bờ;

Tính toán các thông số và xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ thiết kế, xây dựng các công trình, khai thác nguồn lợi và các hoạt động trên biển;

Ứng dụng kỹ thuật viễn thám-GIS trong nghiên cứu c& Read More...   -Khảo sát, thu thập, biên tập, xử lý số liệu về hải lưu, chuyển động rối, tương tác biển-lục địa, biển - khí quyển ...
- Nghiên cứu hải lưu, chuyển động rối, dòng dâng-rút, tương tác biển-lục địa, biển - khí quyển ... ;
- Mô hình hóa, tính toán, dự báo hoàn lưu biển, tương tác biển-lục địa, biển - khí quyển;

- Nghiên cứu thực nghiệm về tương tác biển-lục địa, biển - khí quyển;
- Ứng dụng, chuyển giao công nghệ nghiên cứu về tương tác biển-lục địa, biển - khí quyển.

 

 

 

Read More...

    
 Cơ cấu phòng Minimize
    
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search