23 Tháng Bảy 2024  
..:: Trang chủ » Trang tin các phòng nghiên cứu » Phòng quản lý, chế tác và trưng bày mẫu vật » Thông tin chuyên gia ::..   Đăng nhập
 Phòng quản lý, chế tác và trưng bày mẫu vật Đóng
    
 Số lượt truy cập Đóng
    
 Người Online Đóng
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 14711
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 14711

Đang Online Đang Online:
    
 Thông tin chuyên gia Đóng
 
Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Sô điện thoại: 0258.3590039
Di động: 0917651212
Số fax: 0258.3590034
Email: hxuanben@yahoo.com
   
Lý lịch khoa học

Quá trình đào tạo:

Tên trường
Ngành học
Thời gian
Trình độ
ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội
Sinh học
1994 - 1998
Cử nhân
ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội
Thủy sinh học
2000 - 2002
Thạc sĩ
ĐH Christian-Albrechts Kiel, Cộng hòa LB Đức
Khoa học biển
2010 - 2014
Tiến sĩ
Lĩnh vực quan tâm nghiên cứu
  • Nghiên cứu sinh học, sinh thái rạn san hô và san hô mềm
  • Bảo tồn và phục hồi nguồn lợi sinh vật biển
Đề tài, dự án chủ trì gần đây:
2023: Tổ chức khảo sát thu thập mẫu đa dạng sinh học và hóa sinh trong vùng biển Việt Nam bằng tàu Viện sĩ Oparin (hợp phần 1. HTQT Việt – Nga)
2021 - 2023: Dự án thành lập khu Bảo tồn biển Phú Quý, huyện Phú Quý tỉnh Bình Thuận (Sở NN&PTNT Bình Thuận)
2018 - 2021: Nghiên cứu quần xã sinh vật rạn san hô và đa dạng một số nhóm sinh vật vùng biển sâu; kim loại nặng và chất kháng oxy hóa của sinh vật đáy; và một số thông số môi trường liên quan đến axit hóa đại dương ở vùng biển khơi trên thềm lục địa Nam Việt Nam (hợp phần 2. HTQT Việt – Nga)
2019 - 2020: Xây dựng bộ sưu tập mẫu vật sinh vật biển Miền Nam Việt Nam (dự án thành phần thuộc dự án Xây dựng Bộ sưu tập mẫu vật QG về thiên nhiên Việt Nam)
2019 - 2020: Lập phương án quản lý rừng bền vững (hợp phần biển) Vườn Quốc gia Côn Đảo giai đoạn 2020 – 2030
2015 - 2018: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trồng phục hồi rạn san hô khu vực biển ven bờ huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
Công trình công bố gần đây:
1.      Hoang, XB., Thai, MQ., Nguyen, XV., Dao VH., 2023. Morphological Observations Reveal New Record of Sarcophyton cherbonnieri Tixier-Durivault, 1958 (Octocorallia: Alcyonacea: Alcyoniidae) in Vietnam. National Academy Science Letters. https://doi.org/10.1007/s40009-023-01302-2.
2.      Hoang Xuan Ben, Hoang Thi Thuy Duong, Tran Cong Thinh, Mai Xuan Dat,2022. The collection of coral reefs organisms in Truong Sa archipelago, Viet Nam. Proceedings of International Conference on “Bien Dong 2022”. Publishing house for Science and Technology, Hanoi: 879 – 889.
3.      Hoang Xuan Ben, Thai Minh Quang, Phan Kim Hoang, 2022. Newly record species of hard coral (Anacropora spinosa Rehberg, 1892) in Truong Sa archipelago, Viet Nam. Proceedings of International Conference on “Bien Dong 2022”. Publishing house for Science and Technology, Hanoi: 108 - 113.
4.      Pham Xuan Ky, Đao Viet Ha, Le Ho Kaánh Hy, Phan Bao Vy, Nguyen Phuong Anh, Đoan Thi Thiet, Hoang Xuan Ben, 2022. Investigation of antioxidant capacity of extracts from marine snails and bivalves in the offshore islands in South Viet Nam. Proceedings of International Conference on “Bien Dong 2022”. Publishing house for Science and Technology, Hanoi: 398 - 414.
5.      Xuan Ben Hoang, Minh Quang Thai, Phan Minh-Thu, Xuan Ky Pham,
Nguyen Ngoc Tung and Ha Viet Dao, 2022. Antipredator Defenses in Soft Corals of the Genus Sarcophyton (Octocorallia; Alcyoniidae) from Coastal Waters of Central Vietnam. Russian Journal of Marine Biology. Vol. 48 (2): 122-128. DOI: 10.1134/S1063074022020055.
6.      Phan Minh Thu, Nguyen Thi Linh Na, Ha Dang Khoa, Hoang Xuan Ben, Le Thi Thu Thao, Pham Thi Mien, 2022. Improving induced spawning of Snout Otter Clam (Lutraria rhynchaena Jonas 1844). Journal of Global Agriculture and Ecology. Vol 13(2): 51-58.
7.      Mai Xuan Dat, Nguyen Van Long, Phan Thi Kim Hong, Hoang Xuan Ben, 2021. Status and temporal changes in reef fish communities in Hon Cau Marine Protected Area, Binh Thuan province. Vietnam Journal of Marine Science and Technology. Vol. 21 (4A): 153–172. DOI: 10.15625/1859-3097/16715
8.      Nguyen Ngoc Anh Thu, Hoang Xuan Ben, Bui Quang Nghi, Nguyen Kha Phu, Nguyen Thi My Ngan, Vo Thi Thuy Linh, Vu Thi Lieu, Nguyen Thanh Tam, 2021. Species composition and density free-living marine Nematoda in coastal tidal areas of Khanh Hoa province. Vietnam Journal of Marine Science and Technology. Vol. 21 (4A): 181–189. DOI: 10.15625/1859-3097/16716
9.      Nguyen Trung Hieu, Hoang Xuan Ben, Hoang Thi Thuy Duong, 2021. Composition and distribution seaweeds in Thuyen Chai Island (Truong Sa islands - Vietnam). Vietnam Journal of Marine Science and Technology. Vol. 21 (4A): 191–201. DOI: 10.15625/1859-3097/16713.
10. Hoang Xuan Ben, 2021. The collection of marine organisms in Southern Vietnam (2015 – 2020); some results and learning experience. Proceeding of the 3rd National Scientific Conference of Vietnam Natural Museum System. Publishing house for Science and Technology, Hanoi: 64 - 71.
11. Nguyen Thi My Ngan, Bui Quang Nghi, Nguyen Kha Phu, Hoang Xuan Ben, 2021. Applying Staining and Clearing Method to Handle Fish Specimens at the Museum of Oceanography. Publishing house for Science and Technology, Hanoi: 121 - 126.
12. Vo Si Tuan, Hoang Xuan Ben, Tran Đinh Hue, Hưa Thai Tuyen, Phan Kim Hoang, Mai Xuan Đat, Nguyen Trung Hieu, 2020. An evaluation of the effectiveness of marine conservation in Con Dao National Park, 2009 - 2019. Vietnam Journal of Marine Science and Technology; Vol. 20, No. 4B: 243 - 250. DOI: 10.15625/1859-3097/15904.
13. Hoang Xuan Ben, Vo Si Tuan, Phan Kim Hoang, 2020. Assessment of effective coral rehabilitated in Marine Protected Areas of south Vietnam. Vietnam Journal of Marine Science and Technology; Vol. 20, No. 4A: 61 – 68. DOI: 10.15625/1859-3097/15647
14. Si Tuan Vo, Kim Hoang Phan, Thai Tuyen Hua, Minh Quang Thai, and Xuan Ben Hoang, 2020. Genus-specific bleaching at Con Dao Islands, Southern Vietnam, June 2019. Galaxea: Journal of Coral Reef Studies. 22: 27-28.
15. Pham Thi Mien, Dao Viet Ha, Hoang Xuan Ben, Bin Chen, Lan Liu and Phan Minh Thu, 2020. Antimicrobial Activities of Sponge-Derived Microorganisms from Coastal Waters of Central Vietnam. Journal of Marine Science and Engineering. 8: 594; Doi:10.3390/jmse8080594.
16. Ha Viet Dao, Ky Xuan Pham, Ben Xuan Hoang, Masato Tanioka, Ryuichi Watanabe, Toshiyuki Suzuki, 2019. Occurrence of tetrodotoxin in three Nassarius gastropod species in Khanh Hoa Province, Vietnam. Fisheries Science. Doi:10.1007/s12562-019-01375-3.
17. Hoang Xuan Ben, Thai Minh Quang, 2019. Biodiversity and characteristic of octocoral communities (Octocorallia: Alcyonacea and Gorgonacea) in Cu Lao Cham Marine Protected Area, Quang Nam province. Vietnam Journal of Marine Science and Technology; Vol. 19, No. 4: 589 - 599. DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/19/4/12661.
18. Hoang Xuan Ben, Vo Si Tuan, 2019. Recent use of habitat service value for tourism and impacts on coral reefs in the target destinations in Southern Vietnam. Vietnam Journal of Marine Science and Technology; Vol. 19, No. 4A: 131-138 DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/19/4A/14601.
19. Nguyen Trung Hieu, Hoang Xuan Ben, Mai Xuan Đat, 2019. Species composition and distribution characteristic of seaweeds on seagrass beds in PhuQuoc island. Vietnam Journal of Marine Science and Technology; Vol. 19, No. 4A: 229-240 DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/19/4A/14602.
20. Nguyen Thi My Ngan, Bui Quang Nghi, Nguyen Kha Phu, Hoang Xuan Ben, 2019. Some methods to stain cartilage and bone of vertebrates and application on small fish in museum of oceanography. Vietnam Journal of Marine Science and Technology; Vol. 19, No. 4A: 115 - 122 DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/19/4A/14594.
21. Hoang Xuan Ben, Nguyen Van Long, Hua Thai Tuyen, Phan Kim Hoang, Thai Minh Quang, 2018. Biodiversity and Characteristics of Coral Reef Communities in Ly Son Marine Protected Area, Quang Ngai Province. Vietnam Journal of Marine Science and Technology; Vol. 18, No. 2: 150 - 160. DOI: 10.15625/1859-3097/18/2/8784.
22. Hoang Xuan Ben, Thai Minh Quang, Phan Kim Hoang, Mai Xuan Đat, Hua Thai Tuyen, Nguyen An Khang, 2018. Assessment of the Survival and Growth Rate of Some Hard Coral Species Rehabilitated in Ly Son MPA, Quang Ngai Province. Vietnam Journal of Marine Science and Technology; Vol. 18, No. 4A: 93 - 99. DOI: 10.15625/1859-3097/18/4A/13640.
23. Vo Si Tuan, Hua Thai Tuyen, Nguyen Van Long, Phan Kim Hoang, Hoang Xuan Ben, Mai Xuan Dat, 2018. An Assessment on the Effectiveness of Coral Reef Management by Tourism Sector in Nha Trang Bay, Vietnam. Vietnam Journal of Marine Science and Technology; Vol. 18, No. 4A: 73 - 80. DOI: 10.15625/1859-3097/18/4A/13638.
24. Nguyễn Thị Mỹ Ngân, Bùi Quang Nghị, Nguyễn Khả Phú, Hoàng Xuân Bền, 2018. Nghiên cứu cải tiến phương pháp xử lý mẫu sinh vật nhằm nâng cao chất lượng bảo quản và chế tác mẫu vật ở Bảo tàng Hải dương học. Báo cáo khoa học về nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam. Hội nghị Khoa học Quốc gia lần thứ 3: 987-993.
25. Nguyen Thi My Ngan, Bui Quang Nghi, Nguyen Kha Phu, Hoang Xuan Ben, 2018. Handling Marine Animals - an Important Step in Preserving and Making Specimens at Museum of Oceanography. Proeeding of the 3rd National Scientific Conference on Biological Research and Teaching in Vietnam. Publishing house for Science and Technology, Hanoi: 987 – 993.
26. Hoang Xuan Ben, Pham Thi Thu Hien, 2018. Sclerites of Soft Coral (Alcyoniidae; Sarcophyton Sp1) in Cu Lao Cham Marine Protected Area, Quang Nam Province as Defenses Against Fish Predation. Proeeding of the 3rd National Scientific Conference on Biological Research and Teaching in Vietnam. Publishing house for Science and Technology, Hanoi: 698 – 704.
27. Hoang XB, Sawall Y, Al-Sofyani A, Wahl M., 2015. Chemical versus structural defense against fish predation in two dominant soft coral species (Xeniidae) in the Red Sea. Aquatic biology 23: 129-137.
28. Hoang Xuan Ben, Hua Thai Tuyen, Phan Kim Hoang, Nguyen Van Long, Vo Si Tuan, 2015. The Status, Trend and Recovery Potential of Coral Reef Biodiversity in Nha Trang Bay. Marine Collection Research. Vol 21 (2): 176 – 187.
29. Sawall Y, Al-Sofyani A, Kürten B, Al-Aidaroos AM, Hoang BX, Marimuthu N, Khomayis HS, Sommer U, Gharbawi WY and Wahl M., 2014. Coral Communities, in Contrast to Fish Communities, Maintain a High Assembly Similarity along the Large Latitudinal Gradient along the Saudi Red Sea Coast. Journal of Ecosystem & Ecography (Special issue): 1 – 7.

 

 

 

Địa chỉ:
Sô điện thoại:  058.3590207
Di động:
Số fax: 84.58.3590034
Email: buiquangnghi2002@yahoo.com
Sơ lược quá trình công tác
- Từ năm 1987-1991: Học Đại học, chuyên ngành Sinh học trường tại Đại Học Đà Lạt
- Từ năm 2002- 2004 : Học Thạc sĩ, chuyên ngành Động vật học tại trường Đại học Khoa học Huế

   
Lý lịch khoa học
- Từ năm 1997 - 2002, Tham gia chương trình quan trắc về Môi trường biển (khu vực phía Nam), thuộc mạng lưới quan trắc quốc gia.
- Từ năm 2003 – 2010, Biên soạn Động Vật Chí Biển Việt Nam phần Thân mềm (Mollusca)
- Từ năm 2005 – 2006, Tham gia đề tài “Xây dựng bộ Atlas Động vật Thân mềm sống đáy vùng biển Nam Việt Nam phục vụ cho công tác khảo sát và nghiên cứu môi trường biển”
Lãnh vực quan tâm nghiên cứu
    Nghiên cứu về sinh thái học, phân loại học của ngành động vật Thân mềm (Mollusca).
Các bài báo đã công bố

1. Đào Tấn Hỗ & Bùi Quang Nghị, 1997. Sinh vật đáy vùng nước trồi mạnh Nam Trung Bộ. Các công trình nghiên cứu vùng nước trồi mạnh Nam Trung Bộ. NXB. Khoa Học & Kỹ Thuật, 1997: 166-180.
2. Bui Quang Nghi, 2000. Mollusca in seagrass in Van Phong bay and Cam Ranh bay, Khanh Hoa province. Proceedings of the 10th Congress & Workshop Tropical Marine Mollusc Programme (TMMP). Phuket Marine Biological Center Special Publication 21(2): 391-394.
3. Đào Tấn Hỗ, Bùi Quang Nghị, Nguyễn Thị Mỹ Ngân, 2001. Một số dẫn liệu bổ sung về tình trạng thú biển ở Việt Nam.. Viện Hải Dương Học. Tuyển tập Báo cáo Khoa học. Hội nghi Khoa học “BIỂN ĐÔNG 2000”: 331-340.
4. Đào Tấn Hỗ, Nguyễn Thị Mỹ Ngân, Hoàng Lê Thanh Huyền, Bùi Quang Nghị, 2001. Thành phần cộng sinh giữa Hải Quì và cá Khoang cổ ở vịnh Nha Trang. Viện Hải Dương Học. Tuyển tập Báo cáo Khoa học. Hội nghi Khoa học “BIỂN ĐÔNG 2000”: 295-306.
5. Bùi Quang Nghị, 2001. Số lượng loài và phân bố của động vật Thân Mềm (Mollusca) ở vùng biển tỉnh Khánh Hoà. Tuyển tập báo cáo khoa học Hội thảo động vật Thân Mềm toàn quốc lần thứ nhất. NXB nông nghiệp Tp. Hồ Chí Minh, 2001: 79-86.
6. Bùi Quang Nghị, 2003. Các loài trong giống Littoraria thuộc họ ốc vùng triều (Littorinidae) ở Việt Nam. Tuyển tập báo cáo khoa học Hội thảo động vật Thân Mềm toàn quốc lần thứ hai. NXB nông nghiệp Tp. Hồ Chí Minh, 2003: 72-79.
7. Đào Tấn Hỗ, Bùi Quang Nghị, Nguyễn Thị Mỹ Ngân, 2004. Vài thông tin mới ghi nhận về thú biển ở Việt Nam. Tuyển tập Báo cáo Khoa học. Hội nghi Khoa học “BIỂN ĐÔNG 2002”: 319-328.
8. Bùi Quang Nghị, 2004. Các loài trong họ Tonnidae ở Việt Nam. Tuyển tập báo cáo khoa học Hội thảo động vật Thân Mềm toàn quốc lần thứ ba. NXB nông nghiệp Tp. Hồ Chí Minh, 2004: 69-74.
9. Bùi Quang Nghị, 2005. Thành phần loài Động vật Thân mềm thuộc lớp Chân bụng (Gastropoda) ở vùng biển tỉnh Khánh Hòa. Báo cáo khoa học Về Sinh Thái và Tài Nguyên Sinh Vật. Hội thảo Quốc gia lần thứ nhất. NXB Nông Nghiệp, 2005: 172-185.
10. Bùi Quang Nghị, 2006. Đặc điểm sinh học sinh sản của Vẹm xanh Perna viridis (Linnaeus, 1758) trong khu vực nuôi tôm hùm lồng ở vùng Xuân Tự, Vạn Ninh, Khánh Hòa. Tuyển tập Nghiên cứu Biển, tập XV. NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2006: 223-230.
11. Nguyễn Khắc Sử, Bùi Quang Nghị, 2006. Các loài nhuyễn thể biển với vấn đề cổ môi trường Văn Tứ Đông (Khánh Hòa). Tạp chí Văn hóa – Thông tin Khánh Hòa. Số 6, 2006: trang 18, 19 & 51.
12. Phan Van Chi, Tran The Thanh, Tran Thi Minh Nguyet, Nguyen Bich Nhi, Nguyen Thi Ty, Bui Quang Nghi, 2007. Proteomics of marine bioactive peptides. Proceedings the first VAST-KOCI Workshop on Science and Technology R&D cooperation, Hanoi, September 14, 2007: 68-75.
13. Trần Thị Minh Nguyệt, Trần Thế Thành, Phạm Đình Minh, Tống Quỳnh Mai, Nguyễn Thị Tỵ, Nguyễn Bích Nhi, Bùi Quang Nghị, Phan Văn Chi, 2008. Khảo sát hệ protein của loài ốc cối có vằn Conus litteratus thu thập từ vùng biển Nha Trang, Việt Nam. Tuyển tập báo cáo khoa học Hội thảo động vật thân mềm Toàn quốc lần thứ năm 17-18/9/2007, Nha Trang, 212-219.

14. Trần Thế Thành, Lê Thị Bích Thảo, Trần Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Tỵ, Tống Thị Quỳnh Mai, Nguyễn Bích Nhi, Bùi Quang Nghị, Phan Văn Chi, 2008. Xác định các peptide độc của loài Ốc cối hoa lưới Conus textile ở vùng biển Nha Trang, Việt Nam. Tuyển tập báo cáo khoa học Hội thảo động vật thân mềm Toàn quốc lần thứ năm 17-18/9/2007, Nha Trang: 220-226.
15. Đào Tấn Hỗ, Nguyễn Khả Phú, Bùi Quang Nghị, 2008. Giới thiệu một loài thú biển (Cá Nhà Táng-Physeter macrocephalus Linnaeus, 1758) mới phát hiện ở Việt Nam. Báo cáo Khoa học. Hội nghị Khoa học Quốc gia “BIỂN ĐÔNG-2007”: 515-522.
16. Bùi Quang Nghị, 2008. Thành phần loài động vật Thân mềm thuộc lớp Hai mảnh vỏ (Bivalvia) ở vùng biển Khánh Hòa. Báo cáo khoa học Về Sinh Thái và Tài Nguyên Sinh Vật. Hội thảo Quốc gia lần thứ hai. NXB Nông Nghiệp, 2008: 184-191.
17. Bùi Quang Nghị, 2008. Họ Ốc Mũ (Cassidae) thuộc ngành Động vật Thân mềm (Mollusca) ở Việt Nam. Tuyển tập báo cáo khoa học Hội thảo động vật Thân Mềm toàn quốc lần thứ năm. NXB nông nghiệp Tp. Hồ Chí Minh, 2008: 147-160.
18. Bùi Quang Nghị, 2009. Các loài thuộc giống Lambis (Họ Strombidae) ở vùng biển Việt Nam. Báo cáo khoa học Về Sinh Thái và Tài Nguyên Sinh Vật. Hội thảo Quốc gia lần thứ ba. NXB Nông Nghiệp, 2009: 248-253.
19. Bùi Quang Nghị, 2010. Five new records of Gastropoda (Mollusca) in Vietnam sea. Hội nghị Khoa học Kỷ niệm 35 năm Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (1975-2010). NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. Hà Nội, 2010: 280-284.

 

Địa chỉ:

Sô điện thoại: 058.3590207
Di động:

Số fax: 84.58.3590034
Email: phuhdh2009@yahoo.com.vn

   
Lý lịch khoa học

Đào tạo

- Từ năm 1993-1997: Học Đại học, chuyên ngành Bảo tồn bảo tàng tại Đại Học Văn hóa Hà Nội
- Từ năm 2006- 2009 : Học Thạc sĩ, chuyên ngành Văn hóa học tại trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Kinh nghiệm, và các dự án tham gia nghiên cứu

- Từ năm 2002 - 2011, tham gia thực hiện nhiều chuyên đề trưng bày cho Bảo tàng Hải dương học như: chuyên đề “ Trang thiết bị điều tra nghiên cứu biển”; chuyên đề “Tem”; chuyên đề “Ngư cụ đánh bắt truyền thống ở các tỉnh ven biển phía Bắc và vùng ven biển Nam Trung Bộ Việt Nam”; chuyên đề “Lễ hội Cầu Ngư của ngư dân ven biển Nam Trung Bộ”; chuyên đề “Rùa biển Việt Nam”; chuyên đề “ Tai biến thiên nhiên và con người vùng ven biển”; chuyên đề “Thú biển”; chuyên đề “Nam Cực”; chuyên đề “Tài nguyên biển đảo Hoàng Sa – Trương Sa”
- Năm 2010 chủ trì biên soạn cuốn “Cẩm nang giới thiệu bảo tàng Hải dương học” thuộc đề tài cơ sở

Lãnh vực quan tâm nghiên cứu
   Nghiên cứu, sưu tầm, trưng bày và bảo quản các mẫu sinh vật tại Bảo tàng Hải dương học
Các bài báo đã công bố

1. Nguyễn Khả Phú, Nguyễn Tác An, 2004. Tuyên truyền giáo dục bảo vệ đa dạng sinh học và môi trường biển – Một trong những hoạt động thường xuyên của Bảo tàng Hải dương học Việt Nam, góp phần hoàn thiện nhân cách con người hiện đại. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học – thực tiễn, Hà Nội 2004: 11-21.
2. Nguyễn Khả Phú, 2007. Bảo tàng Hải dương học Việt Nam với các hoạt động phát triển văn hóa du lịch. Tạp chí Văn hóa thông tin Khánh Hòa số festival biển tháng 6, 2007.
3. Bùi Hồng long & Nguyễn Khả Phú, 2007. Bảo tàng Hải dương học Việt Nam với chuyên đề Lễ hội văn hoa truyền thống của ngư dân ven biển Nam Trung Bộ. Tạp chí Văn hóa – Thông tin Khánh Hòa 5-2007: 30-31
4. Đào Tấn Hỗ, Nguyễn Khả Phú, Bùi Quang Nghị , 2008. Giới thiệu một loài thú biển (Cá Nhà Táng-Physeter macrocephalus Linnaeus, 1758) mới phát hiện ở Việt Nam. Báo cáo Khoa học. Hội nghị Khoa học Quốc gia “BIỂN ĐÔNG-2007”: 515-522.

 
Địa chỉ:
Sô điện thoại:  058.3590207
Số fax: 84.58.3590034
Email: 
Sơ lược quá trình công tác
 
   
Lý lịch khoa học
 
Lãnh vực quan tâm nghiên cứu
 
Các bài báo đã công bố

 

 
Địa chỉ:
Sô điện thoại:  058.3590207
Số fax: 84.58.3590034
Email: 
Sơ lược quá trình công tác
 
   
Lý lịch khoa học
 
Lãnh vực quan tâm nghiên cứu
 
Các bài báo đã công bố

 

 

 
Địa chỉ:
Sô điện thoại:  058.3590207
Số fax: 84.58.3590034
Email: 
Sơ lược quá trình công tác
 
   
Lý lịch khoa học
 
Lãnh vực quan tâm nghiên cứu
 
Các bài báo đã công bố

 

    
 Cơ cấu phòng Đóng
    
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm