18 Tháng Sáu 2024  
..:: Trang chủ » Trang tin các phòng nghiên cứu » TT Dữ liệu và Ứng dụng khoa học, công nghệ biển » Hoạt động khoa học ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Hoạt động thực địa các đề tài chủ trì và tham gia

 

Các cán bộ nghiên cứu của phòng đã tham gia các chuyến thực địa cho nhiệm vụ nghị định thư Việt – Nga; đề tài VT/UD-07/14-15; và các đề tài khác.


 

Trong 6 tháng đầu năm, các cán bộ nghiên cứu của phòng đã tham gia 2 chuyến thực địa cho đề tài VT/UD-07/14-15 ở vùng biển Ninh Thuận – Bình Thuận. Các đặc trưng quang học của nước biển ven bờ và một số đặc trưng sinh học (san hô, cỏ biển) cũng được đo đạc nhằm phục vụ cho những phân tích và hiệu chỉnh các thông số thu thập từ vệ tinh. Cũng trong khuôn khổ đề tài, các nội dung được giao trong cuối quí 2 đang được triển khai đúng tiến độ.

Trong khuôn khổ nhiệm vụ nghị định thư Việt – Nga, các thành viên của đề tài đã thực hiện được 2 chuyến khảo sát thu thập vật mẫu và phân lập loài nuôi. Các mẫu hiện đang được phân tích ở cả Việt Nam và Nga.

Thực địa và mẫu vật nhiệm vụ nghị định thư Việt - Nga

Thu thập số liệu và vật mẫu

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Đoàn Như Hải
Ngày đăng: 24/07/2015
Số lượt người xem: 1653

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm