Wednesday, April 17, 2024  
..:: Trang chủ » Trang tin các phòng nghiên cứu » TT Dữ liệu và Ứng dụng khoa học, công nghệ biển » Hoạt động khoa học ::..   Login
 Article Details
Khảo sát cửa sông Mê Kông Hợp tác khoa học Việt Nam - Hoa Kỳ

 

 

 

 

 Khảo sát cửa sông Mê Kông

Trong tháng 6, thành viên của Trung tâm dữ liệu và GIS-Viễn thám tham gia đoàn khảo sát hỗn hợp Việt Nam – Hoa Kỳ - Đức – Thụy Điển trong vùng biển Nam Trung bộ và cửa sông Mê Kông. Đoàn khảo sát do Giáo sư Josepth Montoya (Đại Học Kỹ Thuật Georgia, USA) làm khoa học trưởng với sự tham gia của các trưởng nhóm nghiên cứu gồm GS. Annalisa Bracco (Đại Học Kỹ Thuật Georgia, USA), GS. Ajit Bubramaniam (Đại Học Columbia, USA), GS. Maren Voss (Viện nghiên cứu biễn Ban Tích, Đức), GS. Nguyễn Ngọc Lâm và PGS. Đoàn Như Hải (Viện Hải dương học). Đây là chuyến khảo sát đầu tiên trong dự án tàu khảo sát về “Động học dinh dưỡng và sinh vật phù du dưới tác động sinh-địa-hóa của dòng vật chất từ sông Mekong” do Viện Hải dương học Schmidt (USA) tài trợ toàn bộ kinh phí thực địa trên tàu nghiên cứu Falkor. Chuyến khảo sát đã hoàn thành tốt những mục tiêu đưa ra. Đoàn khảo sát đã liên tục đo đạc nhiều thông số hải dương học, quang học, hóa học và sinh học biển của các khu vực trong và ngoài lưỡi nước sông (plume) Mê Kông.

Xem thêm thông tin tại trang web của chuyến khảo sát tại đây.

 

 

 

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Đoàn Như Hải
Date Posted: 7/5/2016
Number of Views: 1621

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search