Saturday, April 01, 2023  
..:: Trang chủ » Trang tin các phòng nghiên cứu » Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám » Hoạt động khoa học ::..   Login
 Article Details
Hoạt động đào tạo 2014

Bảo vệ thành công luận án thạc sĩ

   Ngày 27/10/2014, Anh Vũ Văn Tác, cán bộ của Trung tâm dữ liệu và GIS – Viễn Thám, Viện Hải Dương học đã bảo vệ thành công luận án Thạc sĩ chuyên ngành Vật lý kỹ thuật tại Viện Vật Lý, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

 

   Nội dung của luận án bao gồm thiết kế phần cứng và phần mềm hệ thống thu thập dữ liệu môi trường từ xa qua mạng Zigbee Wireless cho Bảo tàng Hải dương học.


Nguồn ảnh: Người bảo vệ cung cấp.

   Điểm mới của luận án, ngoài các vấn đề kỹ thuật, là có thể điều khiển các thiết bị đo đạc môi trường qua mạng không dây với chi phí rẻ, và giảm thiểu nhân sự cũng như thời gian thu thập dữ liệu.

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Ngô Mạnh Tiến
Date Posted: 11/17/2014
Number of Views: 1574

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search