Tuesday, July 16, 2024  
..:: Trang chủ » Trang tin các phòng nghiên cứu » TT Dữ liệu và Ứng dụng khoa học, công nghệ biển » Hoạt động khoa học ::..   Login
 Trung tâm Dữ liệu và Ứng dụng khoa học, công nghệ biển Minimize
    
 Số lượt truy cập Minimize
    
 Người Online Minimize
People Online People Online:
Visitors Visitors: 162
Members Members: 0
Total Total: 162

Online Now Online Now:
    
 Tin tức Minimize

 

 

 

 
Read More...
 

Các cán bộ nghiên cứu của phòng đã tham gia các chuyến thực địa cho nhiệm vụ nghị định thư Việt – Nga; đề tài VT/UD-07/14-15; và các đề tài khác.


 

Read More...


Bảo vệ thành công luận án thạc sĩ

   Ngày 27/10/2014, Anh Vũ Văn Tác, cán bộ của Trung tâm dữ liệu và GIS – Viễn Thám, Viện Hải Dương học đã bảo vệ thành công luận án Thạc sĩ chuyên ngành Vật lý kỹ thuật tại Viện Vật Lý, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

 
Read More...    
 Cơ cấu phòng Minimize
    
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search