03 Tháng Sáu 2023  
..:: Trang chủ » Trang tin các phòng nghiên cứu » Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám » Hoạt động khoa học ::..   Đăng nhập
 Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám Đóng
    
 Số lượt truy cập Đóng
    
 Người Online Đóng
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 361
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 361

Đang Online Đang Online:
    
 Tin tức Đóng

 

 

 

 
Chi tiết...
 

Các cán bộ nghiên cứu của phòng đã tham gia các chuyến thực địa cho nhiệm vụ nghị định thư Việt – Nga; đề tài VT/UD-07/14-15; và các đề tài khác.


 

Chi tiết...


Bảo vệ thành công luận án thạc sĩ

   Ngày 27/10/2014, Anh Vũ Văn Tác, cán bộ của Trung tâm dữ liệu và GIS – Viễn Thám, Viện Hải Dương học đã bảo vệ thành công luận án Thạc sĩ chuyên ngành Vật lý kỹ thuật tại Viện Vật Lý, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

 
Chi tiết...    
 Cơ cấu phòng Đóng
    
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm