18 Tháng Sáu 2024  
..:: Trang chủ » Trang tin các phòng nghiên cứu » Trung tâm Quan trắc tài nguyên và Môi trường biển » Thông tin chuyên gia ::..   Đăng nhập
 Trung tâm Quan trắc tài nguyên và Môi trường biển Đóng
    
 Số lượt truy cập Đóng
    
 Người Online Đóng
Thành Viên Online Thành Viên Online:
Khách Khách: 11305
Thành Viên Thành Viên: 0
Tổng Số Tổng Cộng: 11305

Đang Online Đang Online:
    
 Thông tin chuyên gia Đóng

 

Địa chỉ: 01 Cầu Đá, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Số điện thoại:  84.58.3590404
Số fax:
Email: reoldfriend@yhaoo.com

   
Nhiệm vụ:
 

    
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm