19 Tháng Mười Hai 2018  
..:: Trang chủ ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Thông báo số 01: Thi tuyển Viên chức năm 2015

   Thực hiện công văn số 723/VHL-TCCB ngày 20 tháng 04 năm 2015 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức, Viện Hải dương học thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015 như sau:

Chuyên ngành và số lượng dự tuyển:

 1. Sinh học (Thủy sinh học, Hóa sinh, Sinh học sinh sản, Nuôi trồng thủy sản): 06 chỉ tiêu
 2. Hải dương học (Hóa học): 01 chỉ tiêu
 3. Thuyền trưởng: 01 chỉ tiêu
 4. Tin học: 01 chỉ tiêu

Tiêu chuẩn:
 • Có đủ điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Điều 22 Luật Viên chức và Điều 4 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, ngày 12/4/2012 của Chính phủ;
 • Có tư tưởng chính trị tốt;
 • Có bằng tốt nghiệp Đại học đúng chuyên ngành trở lên, ưu tiên những người có bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ đúng chuyên ngành dự tuyển;
 • Có đầy đủ sức khỏe để đi biển, ưu tiên những người có bằng lặn (Chuyên ngành 1 và 2);
 • Có kinh nghiệm công tác trong chuyên ngành (từ 03 năm trở lên đối với chuyên ngành 1, 2 và 4; từ 01 năm trở lên đối với chuyên ngành 3);
 • Có bằng B tiếng Anh hoặc tương đương (sẽ kiểm tra ngoại ngữ) đối với các chuyên ngành 1, 2 và 4;
 • Đã tham gia ít nhất 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ, cấp tỉnh (hoặc chủ trì ít nhất 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở) được nghiệm thu ở mức đạt trở lên; hoặc là tác giả hoặc tham gia nhóm tác giả của ít nhất 01 bài báo khoa học được công bố đối với các chuyên ngành 1, 2 và 4;
 • Đơn xin thi tuyển ghi rõ cam đoan sẽ làm việc tại Viện Hải dương học lâu dài (ít nhất 5 năm) nếu trúng tuyển.
 Hồ sơ  đăng ký dự tuyển viên chức bao gồm:
 1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo Mẫu số 1 (Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ), xem chi tiết Website của Viện Hải dương học  (http://www.vnio.org.vn);
 2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
 3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của từng vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt; Tài liệu chứng minh thành tích nghiên cứu khoa học đối với các chuyên ngành 1, 2 và 4;
 4. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận;
 5. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.
Thời gian nộp hồ sơ: trước ngày 31/05/2015.
 
Địa chỉ nộp hồ sơ: Phòng Quản lý Tổng hợp, Viện Hải dương học; Số 1 Cầu Đá, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; Điện thoại: 058. 3590036.
 
Mẫu hồ sơ tại đây.                                                                                                       
VIỆN HẢI DƯƠNG HỌC
                                                                                               
                                                                                                
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Ngô Mạnh Tiến
Ngày đăng: 27/04/2015
Số lượt người xem: 4242

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm