21 Tháng Mười 2020  
..:: Trang chủ ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Nghiệm thu đề tài cấp nhà nước: Xây dựng cơ sở dữ liệu số các yếu tố hải dương từ nguồn ảnh VNREDSat-1 và các ảnh viễn thám khác cho khu vực ven biển Ninh Thuận – Bình Thuận phục vụ phát triển kinh tế biển bền vững”

Ngày 12/9/2016 Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp Nhà nước tổ chức nghiệm thu đề tài VT/UD-07/14-15 thuộc Chương trình KH&CN Vũ trụ, giai đoạn 2012-2015: Xây dựng cơ sở dữ liệu số các yếu tố hải dương từ nguồn ảnh VNREDSat-1 và các ảnh viễn thám khác cho khu vực ven biển Ninh Thuận-Bình Thuận phục vụ phát triển kinh tế biển bền vững do TS. Nguyễn Hữu Huân (Viện Hải dương học) làm chủ nhiệm.

 
 

Đề tài đã đạt được một số kết quả chủ yếu sau:
Về khoa học:
·         Đã xây dựng được thuật toán giải đoán các yếu tố: nhiệt độ, độ muối, dòng chảy, độ sâu tầng ưu quang, vật chất lơ lửng, chlorophyll-a, hệ sinh thái ngập nước (san hô, cỏ biển, thành phần nền đáy), độ sâu vùng nước nông ven bờ từ nguồn ảnh VNREDSat-1 và các ảnh viễn thám khác (MODIS, Landsat,...)
·         Đã mô phỏng các quá trình thủy văn, động lực và môi trường của khu vực Ninh Thuận-Bình Thuận bằng mô hình số trị; xây dựng phần mềm đánh giá, dự báo tác động môi trường của nhà máy điện hạt nhân, đặc biệt là tác động của các nguồn thải công nghiệp đến môi trường và các hệ sinh thái ven bờ.
·         Từ kết quả nghiên cứu, đã xây dựng 6 bộ bản đồ (72 bản) phân bố các yếu tố: chl-a tầng mặt, TSS tầng mặt, nhiệt độ nước biển tầng mặt, độ muối nước biển tầng mặt, dòng chảy tầng mặt, độ sâu tầng ưu quang và 04 bản đồ phân bố rạn san hô, thảm cỏ biển ở khu vực nghiên cứu.    
·         Đã xây dựng CSDL số hải dương học từ nguồn ảnh VNREDSat-1, các ảnh viễn thám khác và dữ liệu khảo sát khu vực Ninh Thuận-Bình Thuận trên cơ sở tổng hợp kết quả thu thập điều tra, giải đoán ảnh viễn thám và mô hình hóa.
·         Đã đề xuất khung chương trình giám sát môi trường và các hệ sinh thái ngập nước ven bờ khu vực Ninh Thuận-Bình Thuận dựa trên dữ liệu khảo sát kết hợp ảnh viễn thám.
Về đào tạo, trao đổi khoa học và xuất bản
·         Hai thành viên đề tài đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ, tham gia đào tạo 1 học viên thạc sĩ. Các thành viên tham gia đề tài đã tham gia lớp tập huấn về khai thác ảnh viễn thám ở Trung tâm nghiên cứu viễn thám và vũ trụ thuộc Trường Đại học Trung ương Đài Loan, tham gia hội thảo ở Trường Đại học Nagoya (Nhật Bản), thăm Cục Khoa học và công nghệ Lục địa-Biển (Nhật Bản).
·         Tổ chức khóa đào tạo sử dụng CSDL và khai thác ảnh viễn thám cho 16 cán bộ thuộc các Sở, Ban, Ngành ở 2 tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận.
·         Đề tài đã công bố 01 bài báo khoa học trên tạp chí Journal of Environmental Science and Engineering (ISSN), 01 bài trên tạp chí Remote Sensing of Environment (thuộc danh mục SCI, đang hoàn chỉnh theo phản biện), 03 bài báo trên tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, 2 bài báo trên Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Khoa học kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Viện Hàn lâm KHCNVN. Hà Nội, 7/10/2015. Ngoài ra, thông qua các Hội nghị khoa học quốc tế, đề tài còn công bố 3 bài báo trên Tuyển tập báo cáo Hội nghị (1 bài trên: The proceedings of the 36th ACRS 2015, Metro Manila, Philippines, Oct 19-23, 2015; 1 bài trên The proceedings of the workshop on “Developing life-supporting marine ecosystems along with the Asia-Pacific coasts-a synthesis of physical and biological data for the science-based management and socio-ecological policy making”. Nha Trang. 2015. pp. 86-93; 1 bài trên: The proceedings of the  7th  VAST-AIST Workshop research collaboration: Review and Perspective. HaNoi. pp. 433-458) và 2 posters (tại: The 36th ACRS 2015, Metro Manil a, Philippines, Oct 19-23, 2015; và tại: AGU Fall Meeting, San Francisco, 14-18 Dec 2015. B43C-0581).  
Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp Nhà nước đã kết luận: Đề tài đã hoàn thành đầy đủ số lượng và chủng loại các sản phẩm khoa học như đã đăng ký theo đúng thuyết minh và hợp đồng đã ký, có một số sản phẩm vượt trội như: tập bản đồ số, các sản phẩm công bố; Các sản phẩm chính đạt yêu cầu về chất lượng, có giá trị sử dụng trong thực tế. Hội đồng đã bỏ phiếu đánh giá đề tài đạt: 85,22 đ, xếp loại: Khá.
Giao diện giới thiệu phần mềm Cơ sở dữ liệu
Bộ công cụ xử lý, hiện thị phân bố yếu tố môi trường
Giao diện thể hiện profile dòng chảy từ số liệu phân tích
 
Nguồn thông tin: TS. Nguyễn Hữu Huân, chủ nhiệm đề tài: VT/UD-07/14-15
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Ngô Mạnh Tiến
Ngày đăng: 03/11/2016
Số lượt người xem: 3002

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm