01 Tháng Bảy 2022  
..:: Trang chủ ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Thông báo: Học bổng sau Tiến sĩ

Kính gửi: Các giảng viên, các nhà khoa học, các nghiên cứu sinh của Học viện Khoa học và Công nghệ! 

 
Học viện Khoa học và Công nghệ là đơn vị được Viện Hàn lâm KHCNVN giao tổ chức thực hiện Chương trình sau tiến sĩ tạo nguồn lực KHCN cho Viện Hàn lâm KHCNVN theo Quyết định số 234/QĐ-VHL ngày 27/2/2017 (Toàn văn quy định xin xem tại file đính kèm)
 
Học viện tuyển chọn đề tài KHCN sau tiến sĩ năm 2019 (dự kiến tuyển mới 23 đề tài). Các ứng viên trúng tuyển đề tài KHCN sau tiến sĩ sẽ được hưởng học bổng 4,5 triệu đồng/tháng trong 3 năm, đồng thời chủ trì đề tài nghiên cứu khoa học 300 triệu đồng/3 năm kể từ thời điểm kí Hợp đồng thực hiện. (Chi tiết thông báo xin xem tại file đính kèm)
 
Đơn và hồ sơ đăng ký theo mẫu (Tải về tại file đính kèm)
 
Học viện Khoa học và Công nghệ trân trọng thông báo đến các giảng viên, các nhà khoa học, các nghiên cứu sinh biết để tham gia hoặc giới thiệu ứng viên tham gia chương trình. 
 
Trân trọng cảm ơn
Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế
Học viện Khoa học và Công nghệ 
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Administrator Account
Ngày đăng: 11/02/2019
Số lượt người xem: 2504

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm