01 Tháng Bảy 2022  
..:: Trang chủ ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Hướng dẫn đăng ký đề xuất đề tài KHCN theo các hướng KHCN ưu tiên cấp Viện Hàn lâm năm 2020

Kính chuyển tới các cán bộ nghiên cứu quan tâm Nội dung dưới đây của Công văn số 490/VHL-KHTC ngày 08/3/2019 hướng dẫn đăng ký đề xuất đề tài KHCN theo các hướng KHCN ưu tiên cấp Viện Hàn lâm năm 2020 

Ngày 18/02/2019, Viện Hàn lâm KHCNVN đã có văn bản (Công văn số 312/VHL-KHTC) hướng dẫn việc xây dựng đề xuất nhiệm vụ KHCN các cấp thực hiện năm 2019.

Viện Hàn lâm đang thử nghiệm vận hành Hệ thống Quản lý trực tuyến – OMS (Online Management System) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đề xuất đề tài KHCN và quản lý KHCN. Do vậy, Viện Hàn lâm đề nghị các cán bộ đăng ký đề xuất đề tài thuộc các hướng KHCN ưu tiên thực hiện đồng thời theo hai cách sau:

- Gửi Phiếu đề xuất (Phụ lục 3_Mẫu 2) về Ban Kế hoạch – Tài chính theo đúng hướng dẫn của Viện Hàn lâm tại Công văn số 312/VHL-KHTC;

- Đăng ký đề xuất đề tài trên mạng thông qua Hệ thống Quản lý trực tuyến – OMS của Viện Hàn lâm tại trang web http://isi.vast.vn/. Thời hạn đăng ký đề xuất đề tài trên mạng: Trước 17h00’ ngày 22/3/2019.

Mọi thông tin và trợ giúp về đăng ký đề xuất đề tài trên mạng, xin vui lòng liên hệ đ/c Trần Anh Dũng, Trung tâm Thông tin - Tư liệu, ĐTCQ: 024.37567435, Di động: 0985603179; Email: tadung@isi.vast.vn.

Viện Hàn lâm đề nghị lãnh đạo các đơn vị thông báo rộng rãi thông tin trên đến các cán bộ khoa học của đơn vị mình để biết và thực hiện.

 Trân trọng./. 

 Trần Anh Dũng

ISI-VAST IT Support Group
E-mail: support@isi.vast.vn
Website: http://isi.vast.vn
Tel: 024-37567435; 0985.603179

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Ngô Mạnh Tiến
Ngày đăng: 14/03/2019
Số lượt người xem: 2632

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm