Friday, July 01, 2022  
..:: Trang chủ ::..   Login
 Article Details
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019.

Ngày 13/01/2020, Viện Hải dương học đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019.
   
   Tham dự Hội nghị có đông đủ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) đang công tác tại Viện.
 

 

 
   Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết hoạt động năm 2019, kế hoạch năm 2020, báo cáo công tác Công đoàn, Thanh tra và công tác tài chính của Viện. Năm 2019, với sự quyết tâm, nỗ lực của tập thể Chi ủy, Lãnh đạo Viện trong chỉ đạo, điều hành và cùng với sự phấn đấu của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, Viện Hải dương học đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, là đơn vị tiêu biểu dẫn đầu nhận Cờ thi đua của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
   Hội nghị cũng đã bầu ra Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2020-2021 để giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở của đơn vị. Toàn thể CBCCVC cũng đã thảo luận và đi đến nhất trí qui định về chi tiêu nội bộ, khen thưởng, việc chi trả công phục vụ, phúc lợi và hỗ trợ công bố khoa học, xuất bản. Hội nghị cũng đã dành thời gian để trao đổi những ý kiến đề xuất của các tập thể, cá nhân về mọi mặt hoạt động của Viện với tinh thần dân chủ và xây dựng.
   Trong không khí trang trọng và phấn khởi, Lãnh đạo Viện và Ban Chấp hành Công đoàn đã trao thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác và hoạt động đoàn thể năm 2019.
Trước khi kết thúc Hội nghị, Tiến sĩ Đào Việt Hà, Viện trưởng, phát động thi đua, kêu gọi toàn thể CBCCVC phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sáng tạo, hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020, phấn đấu lập thành tích chào mừng 100 năm ngày thành lập Viện Hải dương học.
 
MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ
 
TS. Đào Việt Hà, Viện trưởng Viện Hải dương học, trình bày báo cáo
tổng kết công tác 2019, kế hoạch 2020
 
Kế toán trưởng Nguyễn Kỳ báo cáo công tác tài chính của Viện năm 2019
 
Lãnh đạo Viện trả lời ý kiến đóng góp của các phòng
 
Lãnh đạo Viện trao thưởng cho các tập thể và cá nhân
 
TS. Đào Việt Hà, Viện trưởng Viện Hải dương học, phát động phong trào thi đua năm 2020
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Written By: Ngô Mạnh Tiến
Date Posted: 2/7/2020
Number of Views: 1315

Return
Error An error has occurred.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Oceanographic Data; GIS & Remote Sensing Application
  Search