28 Tháng Hai 2024  
..:: Trang chủ ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
NUFU: Nuôi trồng thủy sản và quản lý vùng biển ven bờ Việt Nam - Sức tải môi trường, đa dạng sinh học và bệnh cá trong các hệ thống nuôi

Đây là một dự án hợp tác nghiên cứu giữa Việt Nam và Na Uy. Tên dự án là “Nuôi trồng thủy sản và quản lý ven biển ở Việt Nam – Sức tải môi trường, đa dạng sinh học và bệnh cá trong các hệ thống nuôi”. Dự án được thực hiện trong thời gian 5 năm (2003-2007) với tổng kinh phí do phía Na Uy tài trợ là 3.235.000 NoK. Dự án do Trung tâm NCTS 3 làm chủ dự án, Viện Hải dương học và Trường Đại học Thủy sản Nha Trang phối hợp thực hiện. Viện Hải dương học thực hiện hai hợp phần về mô hình hóa vùng biển ven bờ tỉnh Khánh Hòa và đa dạng sinh học.

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Administrator Account
Ngày đăng: 07/11/2007
Số lượt người xem: 7470

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm