28 Tháng Hai 2024  
..:: Trang chủ ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Ứng dụng kỹ thuật Viễn thám và GIS trong lập bản đồ các hệ sinh thái ven bờ và thiết lập cơ sở dữ liệu GIS cho quản lý rạn San hô vùng nước ven bờ đảo Phú Quốc, Việt Nam

Đây là dự án hợp tác giữa UNEP và Viện Hải dương học
Chủ nhiệm dự án: Tống Phước Hoàng Sơn
Thời gian thực hiện: 12/2005 - 12/2006
Nội dung thực hiện:
 1. Tổng quan tài liệu và tiến hành thu thập các dữ liệu, thông tin có sẵn về sự phân bố và hiện trạng môi trường, các hệ sinh thái vùng biển ven bờ đảo Phú Quốc bao gồm bản đồ cơ sở, số liệu điều tra, các ấn phẩm và tài liệu về đa dạng sinh học…
 2. Thu thập ảnh viễn thám Landsat MSS, TM, ETM, ASTER, ảnh máy bay tại vị trí nghiên cứu và các bản đồ số hóa từ các nguồn đã có
 3. Mua ảnh viễn thám mới và  dụng cụ đo đạc để thực hiện các tính toán phổ tại địa điểm nghiên cứu.
 4. Tiến hành 2-3 cuộc điều tra thực địa nhằm:
  1. Thực hiện điều tra trên mặt đất nhằm thu thập dữ liệu về phân bố, độ phủ, đo  phổ, tính đa dạng và thành phần loài tại các hệ sinh thái.
  2. Kiểm tra kết quả của các bản đồ được lập
 5. Sử dụng kỹ thuật Viễn thám và GIS để lập bản đồ (hoàn chỉnh các thuật toán về giải đoán rạn san hô, thảm cỏ biển, rừng ngập mặn và rừng Melaluca, xây dựng bản đồ GIS về sự phân bố của chúng cũng như các bản đồ về phân vùng chức năng cho mục đích sử dụng và bảo tồn).
 6. Thiết lập cơ sở dữ liệu GIS trong quản lý hệ sinh thái ven bờ ở Phú Quốc cũng như rạn san hô toàn vùng bờ Việt Nam.
 7. Hợp tác với dự án UNEP/GEF trong việc tổ chức hội thảo nhằm giới thiệu kết quả tới chính quyền địa phương, các nhà lập chính sách, các nhà khoa học (trong việc hoàn thành và hoàn chỉnh kết quả cuối cùng, thảo luận về đề xuất bản đồ phân vùng chức năng cho các mục tiêu bảo tồn và sử dụng)
 8. Tập huấn cho học viên Campuchia trong việc nâng cao kỹ năng và kiến thức nghiên cứu hệ sinh thái dưới nước thuộc lĩnh vực điều tra, lập bản đồ và cơ sở dữ liệu GIS. Khoá tập huấn bao gồm cả lý thuyết và thực hành tại Viện Hải Dương Học Nha Trang trong khoảng thời gian 30 ngày.
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Administrator Account
Ngày đăng: 07/11/2007
Số lượt người xem: 8031

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm