18 Tháng Sáu 2024  
..:: Trang chủ ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Dự án NANO về “Mô hình viễn thám về tảo nở hoa độc hại (RS-HAB) ở khu vực Đông Nam Á”

Chủ trì dự án: Viện Hải dương học 
Đối tác nước ngoài: Viện Khoa học Biển của Đại học Philippine 
Cơ quan tài trợ: Quỹ NIPPON-POGO 
Thời gian thực hiện: từ ngày 1 tháng 4 năm 2012 đến ngày 31 tháng 3 năm 2013.
Tổng kinh phí dự án: 20.465 USD

Mục tiêu của dự án:

  • Đánh giá, nâng cấp và ứng dụng mô hình quan trắc tảo nở hoa độc hại bằng viễn thám
  • Tiếp tục duy trì trạm quan trắc môi trường ở đồng bằng sông Cửu Long

   Thành viên nhóm nghiên cứu là những cựu học viên của mạng lưới NANO trong khu vực, bao gồm các nước: Việt Nam, Philippine, Nhật Bản, Indonesia, Thái Lan và các chuyên gia hỗ trợ tham gia dự án từ các nước như Việt Nam, Nhật Bản, Philippine, Pháp.

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Administrator Account
Ngày đăng: 05/11/2012
Số lượt người xem: 15845

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm