27 Tháng Hai 2024  
..:: Trang chủ ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Đề tài Nafosted: Nghiên cứu hiệu quả của selenium hữu cơ (OS) bổ sung vào thức ăn trong nuôi cá chim vây vàng, Trachinotus blochii (Lacepide, 1801)

1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu hiệu quả của selenium hữu cơ (OS) bổ sung vào thức ăn trong nuôi cá chim vây vàng, Trachinotus blochii (Lacepide, 1801)
 
2.  Tên chủ nhiệm nhiệm vụ, các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học;
Chủ nhiệm: Huỳnh Minh Sang
Các thành viên chính:       Đỗ Hữu Hoàng (thành viên thực hiện chính – thư ký khoa học)
                                              Nguyễn Thị Thanh Thùy
 
3. Mục tiêu của nhiệm vụ: Nghiên cứu này nhằm làm rõ vai trò của selenium hữu cơ (OS) bổ sung vào thức ăn trong nuôi cá chim vây vàng.
4. Các nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện:
·        Đánh giá và so sánh mức độ tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá chim vây vàng khi được cho ăn thức ăn có bổ sung OS ở các liều lượng khác nhau.
·        Đánh giá và so sánh trạng thái sinh lý và miễn dịch của cá chim vây vàng khi được cho ăn thức ăn có bổ sung OS ở các liều lượng khác nhau.
·        Đánh giá khả năng năng kháng lại sự cảm nhiễm của vi khuẩn và độc tố đồng (Cu2+) của môi trường cá chim vây vàng khi được cho ăn thức ăn có bổ sung OS.
 
- Thời gian thực hiện, phương thức khoán chi (đến sản phẩm cuối cùng
hoặc khoán từng phần): 3/2014 – 3/2016
- Tổng số kinh phí thực hiện; kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt: 700.000.000 VNĐ
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Administrator Account
Ngày đăng: 05/05/2014
Số lượt người xem: 4537

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm