28 Tháng Hai 2024  
..:: Trang chủ ::..   Đăng nhập
 Chi tiết
Đề án CNSH trong lĩnh vực Thủy sản: Nghiên cứu phát triển bộ KIT phát hiện nhanh một số độc tố vi tảo trong sản phẩm thủy sản

Đề tài : Nghiên cứu phát triển bộ KIT phát hiện nhanh một số độc tố vi tảo trong sản phẩm thủy sản
- Tên nhiệm vụ; Nghiên cứu phát triển bộ KIT phát hiện nhanh một số độc tố vi tảo trong sản phẩm thủy sản
- Tên chủ nhiệm nhiệm vụ, các thành viên thực hiện chính, thư ký khoa học;
STT
Họ và tên
Trách nhiệm trong đề tài
1
TS. NCVC Đào Việt Hà
Chủ nhiệm đề tài,
2
TS.  Phạm Xuân Kỳ
Thành viên chính
3
TS.  Lê Hồ Khánh Hỷ
Thành viên chính
4
ThS. Nguyễn Thu Hồng
Thành viên chính
5
ThS. Võ Thùy Hải Vy
Thành viên chính
6
CN. Nguyễn Phương Anh
Thành viên chính
7
CN. Phan Bảo Vy
Thành viên chính
8
CN. Đặng Quốc Minh
Thành viên chính
 
- Mục tiêu của nhiệm vụ;
Phát triển được bộ KIT phát hiện nhanh độc tố vi tảo gây ngộ độc gây liệt cơ PSP (Paralytic Shellfish Poisoning) và ngộ độc mất trí nhớ ASP (Amnesic Shellfish Poisoning) trong sản phẩm thủy sản
- Các nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện;
Nội dung 1: Tạo kháng thể trên đối tượng sinh vật thử nghiệm (thỏ trắng New Zealand, giới tính cái)
Nội dung 2: Tách chiết, tinh sạch kháng thể kháng lại độc tố STX, DA của sinh vật thử nghiệm
Nội dung 3: Nghiên cứu thực hiện phản ứng ELISA cho độc tố PSP và ASP.
Nội dung 4: Phát triển bộ KIT đánh giá nhanh độc tố PSP và ASP trong sản phẩm hải sản
- Thời gian thực hiện, phương thức khoán chi (đến sản phẩm cuối cùng hoặc khoán từng phần): 2013-2017, khoán chi từng phần
- Tổng số kinh phí thực hiện; kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt: 4.530,00 triệu đồng
- Các sản phẩm của nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu, đánh giá và công nhận (Nêu đề tài đã được nghiệm thu):
a) Sản phẩm Dạng I:
Số
TT
Tên sản phẩm và chỉ tiêu chất lượng chủ yếu
Đơn
vị đo
Số lượng
Theo kế hoạch
Thực tế
đạt được
1
Bộ KIT ELISA cho độc tố PSP (Phân tích được 25 mẫu/1 bộ)
Bộ
10 bộ
10 bộ
10 bộ
2
Bộ KIT ELISA cho độc tố ASP
(Phân tích được 25 mẫu/1 bộ)
Bộ
10 bộ
10 bộ
10 bộ
- Kết quả kiểm định bộ KIT PSP-ELISA của đề tài được thực hiện bởi ANESC, Đại học Tokyo ngày 2/1/2017
+ Độ nhạy: LOD: 1nM, LOQ: 2nM
+ Độ chính xác (Coefficient Variantion – CV)
* Trong 1 KIT (n=26): 9,8%,
* giữa các KIT (n=3): 11,02%
+ Độ hồi phục (%): 89,31%.
- Kết quả kiểm định bộ KIT ASP-ELISA của đề tài được thực hiện bởi ANESC, Đại học Tokyo ngày 2/1/2017
+ Độ nhạy: LOD: 2nM, LOQ: 10nM
+ Độ chính xác (Coefficient Variantion – CV)
* Trong 1 KIT (n=26): 9,11%,
* giữa các KIT (n=3): 11,78%
+ Độ hồi phục (%): 92,16%.
 
b) Sản phẩm Dạng II:
Số
TT
Tên sản phẩm
Yêu cầu khoa học
cần đạt
Ghi chú
Theo kế hoạch
Thực tế
đạt được
1
Quy trình tạo KIT PSP-ELISA
Bao gồm thời gian, nhiệt độ tối ưu của phản ứng, nồng độ cơ chất và enzyme.
Quy trình được nghiệm thu cấp cơ sở.
Bao gồm thời gian, nhiệt độ tối ưu của phản ứng, nồng độ cơ chất và enzyme.
Quy trình được nghiệm thu cấp cơ sở.
 
2
Quy trình tạo KIT ASP-ELISA
Bao gồm thời gian, nhiệt độ tối ưu của phản ứng, nồng độ cơ chất và enzyme.
Quy trình được nghiệm thu cấp cơ sở.
Bao gồm thời gian, nhiệt độ tối ưu của phản ứng, nồng độ cơ chất và enzyme.
Quy trình được nghiệm thu cấp cơ sở.
 
3
Quy trình hướng dẫn sử dụng KIT PSP- ELISA
Bao gồm cách bảo quản, các bước tiến hành, cách tính toán kết quả trong phương pháp ELISA.
Quy trình được nghiệm thu cấp cơ sở.
Bao gồm cách bảo quản, các bước tiến hành, cách tính toán kết quả trong phương pháp ELISA.
Quy trình được nghiệm thu cấp cơ sở.
 
4
Quy trình hướng dẫn sử dụng KIT ASP-ELISA
Bao gồm cách bảo quản, các bước tiến hành, cách tính toán kết quả trong phương pháp ELISA.
Quy trình được nghiệm thu cấp cơ sở.
Bao gồm cách bảo quản, các bước tiến hành, cách tính toán kết quả trong phương pháp ELISA.
Quy trình được nghiệm thu cấp cơ sở.
 
5
Báo cáo đánh giá hiệu quả kinh tế tại Việt Nam của KIT ELISA
 
 
 
 
c) Sản phẩm Dạng III:
Số
TT
Tên sản phẩm
Yêu cầu khoa học
 cần đạt
Số lượng, nơi công bố
(Tạp chí, nhà xuất bản)
Theo
kế hoạch
Thực tế
đạt được
1
Bài báo khoa học. 
Đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước (01) và nước ngoài (01)
01 bài báo trên tạp chí trong nước, 01 bài báo tại hội thảo trong nước,
01 bài báo trên tạp chí nước ngoài
 
1. Dao Viet Ha & Yoshinobu Tatata, 2016. Development of ELISA to detect Dsomoic acid in seafood in Vietnam. Scientific workshop on “Progress and Trend in Science and Technology”. Ha Noi, 2/2016. 353-363 (ISBN: 978-604-77-2226-6).
2. Đào Việt Hà & Phạm Xuân Kỳ, 2015. Điều chế phức hợp kháng nguyên từ bán kháng nguyên Domoic acid. Tạp chí nghề cá sông Cửu Long. Số 6/2015, số đặc biệt: Hội nghị công nghệ sinh học 2014, 126-132.
3. Dao Viet Ha, Yoshinobu Tatata, Pham Xuan Ky & Masaaki Kodama. Application of competitive enzyme linked immunoassay for detection of domoic acid in bivalves in Vietnam. Indian Journal of Experimental Biology (Sumited)
 
d) Kết quả đào tạo:
Số
TT
Cấp đào tạo, Chuyên ngành đào tạo
Số lượng
Ghi chú
(Thời gian kết thúc)
Theo kế hoạch
Thực tế đạt được
1
Thạc sỹ
1-2
1
2014
2
Tiến sỹ
-
-
 
Võ Thuỳ Hải Vi, 2014. Nghiên cứu ứng dụng phương pháp ELISA trong nghiên cứu độc tố môi trường axit domoic tại tỉnh Khánh Hòa. Luận án Thạc sĩ. Trường Đại học Bách khoa. Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Số bằng CH14-200.
 
đ) Tình hình đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng:
Số
TT
 Tên sản phẩm
đăng ký
  Kết quả
Ghi chú
(Thời gian kết thúc)
Theo
 kế hoạch
Thực tế
đạt được
1
Giải pháp hữu ích: Phương pháp chế tạo KIT phát hiện độc tố Saxitoxin gây liệt (PSP) và KIT được chế tạo theo phương pháp này.
01
01
Số đơn: 2-2016-00205
Quyết định 40784/QĐ-SHTT ngày 6/7/2016 của Cục trưởng Cục sở hữu trí tuệ
2
Giải pháp hữu ích: Phương pháp chế tạo KIT phát hiện độc tố mất trí nhớ tạm thời không phục hồi ở người (ASP) và KIT được chế tạo theo phương pháp này.
01
01
Số đơn: 2-2016-00210
Quyết định 41361/QĐ-SHTT ngày 8/7/2016 của Cục trưởng Cục sở hữu trí tuệ
 
You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscription Services page.

Người đăng: Administrator Account
Ngày đăng: 05/05/2013
Số lượt người xem: 4755

Quay Về
Lỗi Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.

  
Copyright © 2012 - Trung tâm Dữ liệu và GIS - Viễn thám
  Tìm Kiếm